Nyomtatvány kategóriák

Állami Intézmények
  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)
  Bíróság
  Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal
  Földhivatal
  Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal
  Magyar Posta
  Magyar Államvasutak (MÁV)
  Magyar Minisztériumok
  Munkaügyi központ
  Országos Nyugdíjfolyósító Intézet
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  Okmányirodák
  Oktatási Hivatal
  Önkormányzatok
    Önkormányzat I.KER.
    Önkormányzat II.KER
    Önkormányzat III.KER
    Önkormányzat IV.KER
    Önkormányzat V.KER
    Önkormányzat VI.KER
    Önkormányzat VII.KER
    Önkormányzat VIII.KER
    Önkormányzat IX.KER
    Önkormányzat X.KER
    Önkormányzat XI.KER.
    Önkormányzat XII.KER.
    Önkormányzat XIII.KER.
    Önkormányzat XIV.KER.
    Önkormányzat XV.KER.
    Önkormányzat XVI.KER.
    Önkormányzat XVII.KER.
    Önkormányzat XVIII.KER.
    Önkormányzat XIX.KER.
    Önkormányzat XX.KER.
    Önkormányzat XXI.KER
    Önkormányzat XXII.KER.
    Önkormányzat XXIII.KER.
  Magyar Rendőrség
  Magyar Tűzoltóság
  Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
  Igazságügyi és rendészeti minisztérium
  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)
  Magyar Államkincstár(MÁK)
  Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
  GYÁM Hatóság
  KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH)
Biztosítók
  Általános nyomtatványok
  Generali Biztosító Zrt
Iskolák
  Általános iskolák
  Egyéb Oktatási Intézmények
  Egyetemek
  Főiskolák
  Középiskolák, Gimnáziumok
  Nyelviskolák
  Szakiskolák
Közüzemi vállalatok
  Debreceni Vízművek
  Pécsi Vízművek
  Dunántúli Regionális Vízművek
  ELMŰ
  Fővárosi csatornázási művek
  Fővárosi Gázművek
  Fővárosi Vízművek
Pénzintézetek
  Bankok
    CIB Bank
    Országos Takarék Pénztár (OTP)
    Citi Bank
    Erste Bank
    Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)
    Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)
    Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)
    Budapest Bank
    Exim Bank
    Hanwha Bank
    ING Bank
    Magyar Nemzeti Bank
    Unicredit Bank
    Volks Bank
  Hitelintézetek
    Magyar Cetelem Bank
    Credigen Bank
Sport
  Szövetségek
    Magyar Kerékpár Szövetség
    Magyar Röplabda Szövetség
    Magyar Torna Szövetség
    Magyar Úszó Szövetség
    Magyar Atlétikai Szövetség
    Általános sport nyomtatványok
    Magyar Sí Szövetség
    Magyar Birkozó Szövetség
  Tenisz
Szakmai nyomtatványok
  Gépjárműipari Nyomtatványok
    AEGON biztosító
    ALLIANZ biztosító
    GENERALI biztosító
    GENERTEL biztosító
    GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
    K&H biztosító
    KÖBE biztosító
    MAGYAR POSTA biztosító
    MKB biztosító
    SIGNAL biztosító
    TIR biztosító
    UNION biztosító
    UNIQA biztosító
    WABARD biztosító
    MAI CASCO
  Munkaügyi nyomtatványok
    Munkaviszony megszüntetése
Telekommunikációs vállalatok
  Invitel
  UPC
  Vodafone
Vállalkozásoknak
Külföldi államplgároknak
Állás keresőknek
  Önéletrajzok
  Kísérőlevelek
Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Kategória dokumentumai

Cí­mváltozás bejelentése nyugdí­j folyószámlára utalása kapcsán

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatóság által folyószámlára utalt ellátások kapcsán cí­mváltozás bejelentéséhez szükséges űrlap.

Elhunyt utáni nyugdí­jhoz igénylőlap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatóság igénybejelentő lapja, mellyel nyugdí­jjogosultságot szerzett elhunyt nyugdí­jas után özvegyi nyugdí­j, árvaellátás vagy szülői nyugdí­j igényelhető. Csak az eredeti nyomtatvány használható fel!

Halál esetére szóló ajándékozási szerződés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Halál esetére szóló ajándékozási szerződés mintája

Halálozási lap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A Központi Statisztikai Hivatalhoz elhalálozás esetén kötelezően benyújtandó halálozási űrlap. A dokumentum minta, ügyintézésre csak az eredeti használható!

Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelemminta

Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadékára

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A bányászdolgozók egészségkárosodási járadékához szükséges igénybejelentő űrlap. (Csak az eredeti példány használható!)

Külföldi tartózkodásról nyilatkozat

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatósághoz benyújtandó külföldi tartózkodásról szóló nyilatkozat űrlapja. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Mozgáskorlátozottak lakásátalakí­tási támogatásának folyósí­tása iránti kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kérelem mozgáskorlátozotak számára a vissza nem térí­tendő lakás átalakí­tási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozókról

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozóról. A háztartásban élő, nagykorú hozzátartozó jogosultságának megszűnését három napon belül be kell jelenteni a Megyei Egészségbiztosí­tási Pénztárnak. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­jas bányászok szénjárandóságának igazolása

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igazolás a nyugdí­jas szénbányászok szénjárandósági jogosultságáról

Nyugdí­jas kivándorlásáról adatlap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatlap nyugdí­jasok számára, a határkilépő kérésekor kell leadni. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­j folyószámlára történő átutalásáról nyilatkozat

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Nyilatkozat nyugdí­jasok számára a nyugdí­j folyószámlára történő utalásáról

Nyugdí­jhoz igénybejelentő külföldön élő számára

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élő nyugdí­jasok számára öregségi és rokkantsági nyugdjí­hoz. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­jhoz igénylőlap szolgálati idő korábbi előterjesztése nélkül

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap öregségi és rokkantsági nyugdjí­hoz azoknak a külföldön élő nyugdí­jasoknak, akik még nem nyújtottak be szolgálati idő elismerési iránti kérelmet

Nyugdjigény-bejelentőlap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Nyugdí­jigény-bejelentőlap öregségi és rokkantsági nyugdí­jhoz azoknak, akik szolgálati idő elismerési kérelmet vagy nyugdí­jkérelmet már előterjesztettek

Nyugellátás méltányossági emeléséhez kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kérelem a méltányossági nyugdí­jemeléshez. Méltányossági emelést azok kaphatnak, akiknek a folyósí­tott nyugellátásból és rendszeres pénzellátásból származó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdí­j legkisebb összegének kétszeresét. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugellátás méltányossági megállapí­tásához kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kérelem a méltányossági nyugellátás megállapí­tásához. Erre csak az érintett személy kérelme alapján kerülhet sor. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Öregségi nyugdí­jhoz igénylőlap 1.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Öregségi nyugdí­jat igénylő lap azok számára, akik korábban már előterjesztettek nyugdí­jigényt vagy szolgálati idő elismerési kérelmet. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Öregségi nyugdí­jhoz igénylőlap 1.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Öregségi nyugdí­jat igénylő lap azok számára, akik korábban már előterjesztettek nyugdí­jigényt vagy szolgálati idő elismerési kérelmet. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Öregségi nyugdí­jhoz igénylőlap 2.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Öregségi nyugdí­jat igénylő lap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Özvegyi nyugdí­j feléledéséhez igénybejelentés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j feléledéséhez. Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesí­teni. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Özvegyi nyugdí­j igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléséhez elhunyt nyugdí­jas (járadékos) után. Az elhunyt nyugdí­jas hátramaradottai közül az özvegy, az árva és a szülő jogosult az ellátásra. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Özvegyi nyugdí­j megállapí­tásához igénybejelentés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentés özvegyi nyugdí­j elbí­rálásához. A dokumentum felhasználható ügyintézésre, az internetről letöltött nyomtatványok minden oldalát aláí­rással és dátummal kell ellátni!

Özvegyi nyugdí­jra, árvaellátásra vonatkozó igénybejelentés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap minta özvegyi nyugdí­jhoz és árvaellátáshoz (csak az eredeti nyomtatvány használható!)

Rokkantsági járadék elbí­rálásához igénybejelentés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap rokkantsági járadék elbí­rálásához. A dokumentum felhasználható ügyintézésre, az internetről letöltött nyomtatványoknál minden oldalt el kell látni dátummal és aláí­rással.

Rokkantsági járadékra vonatkozó igénybejelentés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentés rokkansági járadék megállapí­tásához. Csak az eredeti nyomtatvány használható!

Rokkantsági nyugdí­jhoz igénybejelentő lap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap rokkantsági nyugdí­jhoz. Az internetről letöltött nyomtatvány minden oldalát el kell látni dátummal és aláí­rással.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele iránti kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kérelemminta személyes gondoskodást igénylő szociális ellátás igényléséhez

Szolgálati idő elismerési kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Szolgálatiidő-elismerési kérelem a figyelembe vehető szolgálati idő, korkedvezményre jogosí­tó idő, korengedményes öregségi nyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdí­jához figyelembe vehető szolgálati idő és bányásznyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői nyugdí­jhoz igénybejelentő lap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Szülíľi nyugdí­jhoz igénybejelentíľ lap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői nyugdí­j igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléshez elhunyt nyugdí­jas után. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői nyugdí­jra vonatkozó igénybejelentés

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléséhez elhunyt nyugdí­jas (járadékos) után. Az elhunyt nyugdí­jas hátramaradottai közül az özvegy, az árva és a szülő jogosult az ellátásra.

Társadalombiztosí­tási ellátás hagyatékként való kiutalásához nyilatkozat

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatóság részére nyilatkozat a jogosultat még életében megilletíľ, de fel nem vett ellátás hagyatékként történíľ kiutalásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára

nyilatkozat külföldi sajátjogú nyugdí­jjal rendelkező személy részére

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nyilatkozat külföldi sajátjogú nyugdí­jjal rendelkező személy részére

meghatalmazás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: meghatalmazás

Adatlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatási kötelezettség teljesí­téséhez

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatási kötelezettség teljesí­téséhez

Nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezÄą szervezet részére, amennyiben az adatszolgáltatást a szervezet képviseletére jogosult személy teljesí­ti

Bejelentő lap nyugdí­jbiztosí­táshoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papí­r alapon vagy számí­tástechnikai adathordozón történÄą teljesí­téséhez

Bejelentő lap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozóan, amennyiben a foglalkoztató képviseletét a munkavállaló (foglalkoztatott) látja el

Bejelentő lap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papí­r alapon, illetve számí­tástechnikai adathordozón történÄą teljesí­téséhez, amennyiben a foglalkoztató képviseletét az Art. 7. §-ában meghatározott képviselÄą látja el

Bejelentő lap a kincstár, az egészségbiztosí­tási szervek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a kincstár, az egészségbiztosí­tási szervek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a nyugdí­jfolyósí­tó szerv nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatásának elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez

Adategyeztető lap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adategyeztető lap

Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez

A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által, a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás teljesí­téséhez, ha a foglalkoztató képvis

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által, a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás teljesí­téséhez, ha a foglalkoztató képviseletét a munkavállaló (foglalkoztatott) látja el.

adatlap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: adatlap

Adatváltozást bejelentő lap

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatváltozást bejelentő lap

Árvaellátás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Árvaellátás

szolgálati idő elismerési kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: szolgálati idő elismerési kérelem

koreai ellátások igénylése

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: koreai ellátások igénylése

nyugdí­jas bányászok szénjárandóságának igazolása

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nyugdí­jas bányászok szénjárandóságának igazolása

Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói özvegyi nyugdí­j megáll.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói özvegyi nyugdí­j megáll.

Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Igénybejelentő rokkantsági nyugdí­jhoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő rokkantsági nyugdí­jhoz

Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

megállapodás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: megállapodás

megállapodás központi költségvetési szerv

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: megállapodás központi költségvetési szerv

nemzetközi nyomtatvány magyar horváth egyezményhez

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nemzetközi nyomtatvány magyar horváth egyezményhez

nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai gyermekellátás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai gyermekellátás

nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai hozzátartozói nyugdí­j

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai hozzátartozói nyugdí­j

nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai nyugellátás és hátramaradotti ell.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai nyugellátás és hátramaradotti ell.

nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai rokkantsági ellátás ir.kérelem

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai rokkantsági ellátás ir.kérelem

nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai sajátjogú nyugellátás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nemzetközi nyomtatvány magyar kanadai sajátjogú nyugellátás

Igénybejelentő lap külföldön élő számára

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élő számára

nyilatkozat

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nyilatkozat

nyilatkozat nemleges adatszolgáltatásról

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nyilatkozat nemleges adatszolgáltatásról

nyilatkozat növelésben részesülő személy...

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nyilatkozat növelésben részesülő személy...

gyermekekre vonatkozó kiegészí­tő adatok

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: gyermekekre vonatkozó kiegészí­tő adatok

kiegészí­tő adatok finnországban szerzett szolg.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: kiegészí­tő adatok finnországban szerzett szolg.

Kiegészí­tő adatok Finnország

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: kieg.adatok Finnország

Kiegészí­tő adatok Olaszország

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kieg.adatok Olaszország

Kiegészí­tő adatok Olaszország

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kiegészí­tő adatok Olaszország

Pótlap portugál,szlovák gyerekek

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Pótlap portugál,szlovák gyerekek

pótlap svéd gyermek

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: pótlap svéd gyermek

pótlap szlovák munkahelyi baleset

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: pótlap szlovák munkahelyi baleset

pótlap Portugál segí­tségnyújtásra szoruló

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: pótlap Portugál segí­tségnyújtásra szoruló

Norvég rokkantság hozzátartozók

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Norvég rokkantság hozzátartozók

Norvég hozzátartozók...

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Norvég hozzátartozók...

svájci tartózkodás jogcí­me hozzátartozók...

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: svájci tartózkodás jogcí­me hozzátartozók...

lengyel nyugdí­jszámí­tás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: lengyel nyugdí­jszámí­tás

Lengyel hozzátartozói

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Lengyel hozzátartozói

Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Litván katonai szolg.

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Litván katonai szolg.

Litván nyugellátás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Litván nyugellátás

Belga tanulmányok és házastársi viszony

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Belga tanulmányok és házastársi viszony

Fogyatékosság gyermekek...

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Fogyatékosság gyermekek...

Általános jövedelem igazolás

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Általánosan használható háromhavi jövedelem igazolás nyomtatvány. Használható munkáltatói igazolásként is.

Tartozás elismerő dokumentum, nyomtatvány minta

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Ez a nyomtatvány segí­t, ha tartozásod van. Töltsd ki és lehetőséged nyí­lik a jogszerű behajtásra, amennyiben időre nem rendezik a jogos követelésed.

Általános kérelem születési támogatáshoz

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Ez a kérelem használható az önkormányzatok felé benyújtandó születési támogatás igénylése céljából. Bármely önkormányzat felé megfelelő.

Fellebbezés nyomtatvány

Kategória: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Ez a formanyomtatvány segítségül szolgál bármely meghozott határozat megtámadásához. Ezzel fellebbezhetsz, bármely ügymenetben, töltsd le és használhatod azonnal.