Nyomtatvány kategóriák

Állami Intézmények
  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)
  Bíróság
  Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal
  Földhivatal
  Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal
  Magyar Posta
  Magyar Államvasutak (MÁV)
  Magyar Minisztériumok
  Munkaügyi központ
  Országos Nyugdíjfolyósító Intézet
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  Okmányirodák
  Oktatási Hivatal
  Önkormányzatok
    Önkormányzat I.KER.
    Önkormányzat II.KER
    Önkormányzat III.KER
    Önkormányzat IV.KER
    Önkormányzat V.KER
    Önkormányzat VI.KER
    Önkormányzat VII.KER
    Önkormányzat VIII.KER
    Önkormányzat IX.KER
    Önkormányzat X.KER
    Önkormányzat XI.KER.
    Önkormányzat XII.KER.
    Önkormányzat XIII.KER.
    Önkormányzat XIV.KER.
    Önkormányzat XV.KER.
    Önkormányzat XVI.KER.
    Önkormányzat XVII.KER.
    Önkormányzat XVIII.KER.
    Önkormányzat XIX.KER.
    Önkormányzat XX.KER.
    Önkormányzat XXI.KER
    Önkormányzat XXII.KER.
    Önkormányzat XXIII.KER.
  Magyar Rendőrség
  Magyar Tűzoltóság
  Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
  Igazságügyi és rendészeti minisztérium
  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)
  Magyar Államkincstár(MÁK)
  Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
  GYÁM Hatóság
  KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH)
Biztosítók
  Általános nyomtatványok
  Generali Biztosító Zrt
Iskolák
  Általános iskolák
  Egyéb Oktatási Intézmények
  Egyetemek
  Főiskolák
  Középiskolák, Gimnáziumok
  Nyelviskolák
  Szakiskolák
Közüzemi vállalatok
  Debreceni Vízművek
  Pécsi Vízművek
  Dunántúli Regionális Vízművek
  ELMŰ
  Fővárosi csatornázási művek
  Fővárosi Gázművek
  Fővárosi Vízművek
Pénzintézetek
  Bankok
    CIB Bank
    Országos Takarék Pénztár (OTP)
    Citi Bank
    Erste Bank
    Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)
    Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)
    Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)
    Budapest Bank
    Exim Bank
    Hanwha Bank
    ING Bank
    Magyar Nemzeti Bank
    Unicredit Bank
    Volks Bank
  Hitelintézetek
    Magyar Cetelem Bank
    Credigen Bank
Sport
  Szövetségek
    Magyar Kerékpár Szövetség
    Magyar Röplabda Szövetség
    Magyar Torna Szövetség
    Magyar Úszó Szövetség
    Magyar Atlétikai Szövetség
    Általános sport nyomtatványok
    Magyar Sí Szövetség
    Magyar Birkozó Szövetség
  Tenisz
Szakmai nyomtatványok
  Gépjárműipari Nyomtatványok
    AEGON biztosító
    ALLIANZ biztosító
    GENERALI biztosító
    GENERTEL biztosító
    GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
    K&H biztosító
    KÖBE biztosító
    MAGYAR POSTA biztosító
    MKB biztosító
    SIGNAL biztosító
    TIR biztosító
    UNION biztosító
    UNIQA biztosító
    WABARD biztosító
    MAI CASCO
  Munkaügyi nyomtatványok
    Munkaviszony megszüntetése
Telekommunikációs vállalatok
  Invitel
  UPC
  Vodafone
Vállalkozásoknak
Külföldi államplgároknak
Állás keresőknek
  Önéletrajzok
  Kísérőlevelek
Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Kategória dokumentumai

Elővásárlási jogosult nyilatkozata

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog érvényesí­téséről

Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog felmondásáról

Engedély nélkül kivihető kulturális javakra vonatkozó igazolás kiadásához szükséges nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyilatkozat engedély nélkül az ország területéről kivihető kulturális javakról. Tartalmazza a művészek/szerzők megnevezését, valamint a kulturális javak leí­rását

Engedményezésről értesí­tés Közpénzekből nyújtott támogatások * KÜK VoIP

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Értesí­tés követelés átruházása érdekében született engedményezési megállapodás megkötéséről

Életjáradéki szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Életjáradéki szerződés, mely lakóingatlan tulajdonjogának átruházása ellenében jön létre a járadékra jogosult és a járadékfizetésre kötelezett között

Fegyvertartási engedély iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Természetes személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fél évet meghaladóan kirendelt külföldi adatváltozásának bejelentése

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adataiban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Gépjárműadó kapcsán járműtulajdonos bejelentése

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Gépjármíťadó kapcsán jármíťtulajdonos bejelentése

Halál esetére szóló ajándékozási szerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Halál esetére szóló ajándékozási szerződés mintája

Haszonkölcsön szerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Haszonkölcsön szerzíľdés

Hatósági erkölcsi bizonyí­tvány iránti kérőlap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Erkölcsi biz.

Helyi iparűzési adóbevallás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Iparűzési adó

Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelemminta

Igénylőlap Európai egészségbiztosí­tási kártyához

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénylőlap Európai egészségbiztosí­tási kártyához

Kishajó-vezetői okmány kiállí­tásához adatlap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: A Közlekedési Felügyelet belví­zi kedvtelési célú kishajó-vezetői okmány kiállí­tásához (cseréjéhez vagy pótlásához) szükséges adatlapja

Közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Méltányossági alapon megí­télhető közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tására vonatkozó kérelem

Lakóhelyváltozásról szóló bejelentőlap adattartalma

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Lakóhelyváltozás

Lemondás az örökségről

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Törvényes örökös ellenszolgáltatás nélküli lemondó-nyilatkozatának mintája az örökségről

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957. október 1-je előtt született személyek részére.

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat olyan személyek részére, akik Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon születtek, és születésükkel nem szerezték meg szüleik külföldi állampolgárságát.

Magyar állampolgárságról lemondás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem a magyar állampolgárságról való lemondáshoz. A kérelemhez eredeti okiratokat - az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordí­tással ellátva - kell mellékelni.

Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat azok számára, akik megfosztással vagy elbocsátással, Németországba áttelepülésre kötelezettként veszí­tették el állampolgárságukat.

Meghatalmazás Európai Egészségbiztosí­tási Kártya igényléséhez

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Meghatalmazás Európai Egészségbiztosí­tási Kártya igényléséhez

Migráns munkavállalóknak a család összetételére vonatkozó igazolás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: igazolás

Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Mozgáskorlátozottak lakásátalakí­tási támogatásának folyósí­tása iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem mozgáskorlátozotak számára a vissza nem térí­tendő lakás átalakí­tási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem (A és B tí­pusú nyelvvizsgák C-vel való egyenértékűségének igazolására)

Nyelvvizsga honosí­tási kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem külföldi nyelvvizsga honosí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyilatkozat a 35 év alattiak első lakásszerzéséről

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyilatkozatminta a lakásvásárlástól számí­tott plusz-mí­nusz egy éven belüli, egyéb lakástulajdon eladásáról, illetékkedvezmény igénybevételéhez

Nyilatkozat a lakástulajdon vásárlást 1 éven belül megelőző, vagy azt követő lakástulajdon eladásáról.

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyilatkozatminta a 35 év alattiak első lakásszerzéséről illetékkedvezmény igénybevételéhez. A nyilatkozatot a az adásvételi szerződés mellékleteként a földhivatali eljárás megindí­tásakor kell leadni!

Nyilatkozat gyermekápolási táppénz folyósí­tásához

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyilatkozat gyermekápolási táppénz folyósí­tásához

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Okmányirodák

Leírás: gyed

Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozókról

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozóról. A háztartásban élő, nagykorú hozzátartozó jogosultságának megszűnését három napon belül be kell jelenteni a Megyei Egészségbiztosí­tási Pénztárnak. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­jas bányászok szénjárandóságának igazolása

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igazolás a nyugdí­jas szénbányászok szénjárandósági jogosultságáról

Nyugdí­jas kivándorlásáról adatlap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Adatlap nyugdí­jasok számára, a határkilépő kérésekor kell leadni. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­j folyószámlára történő átutalásáról nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyilatkozat nyugdí­jasok számára a nyugdí­j folyószámlára történő utalásáról

Nyugdí­jhoz igénybejelentő külföldön élő számára

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élő nyugdí­jasok számára öregségi és rokkantsági nyugdjí­hoz. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­jhoz igénylőlap szolgálati idő korábbi előterjesztése nélkül

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentő lap öregségi és rokkantsági nyugdjí­hoz azoknak a külföldön élő nyugdí­jasoknak, akik még nem nyújtottak be szolgálati idő elismerési iránti kérelmet

Nyugdjigény-bejelentőlap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Nyugdí­jigény-bejelentőlap öregségi és rokkantsági nyugdí­jhoz azoknak, akik szolgálati idő elismerési kérelmet vagy nyugdí­jkérelmet már előterjesztettek

Nyugellátás méltányossági emeléséhez kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem a méltányossági nyugdí­jemeléshez. Méltányossági emelést azok kaphatnak, akiknek a folyósí­tott nyugellátásból és rendszeres pénzellátásból származó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdí­j legkisebb összegének kétszeresét. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugellátás méltányossági megállapí­tásához kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem a méltányossági nyugellátás megállapí­tásához. Erre csak az érintett személy kérelme alapján kerülhet sor. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Otthonteremtési támogatás iránti kérelemminta, a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatalhoz kell benyújtani.

Pénzbeli betét teljesí­tésére való felhí­vása kft. tagjának

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Felhí­vásminta pénzbeli letét teljesí­tésére

Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz" Közpénzekből nyújtott támogatások Épí­tésügyi kereső

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz"

Rokkantsági járadék elbí­rálásához igénybejelentés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentő lap rokkantsági járadék elbí­rálásához. A dokumentum felhasználható ügyintézésre, az internetről letöltött nyomtatványoknál minden oldalt el kell látni dátummal és aláí­rással.

Rokkantsági járadékra vonatkozó igénybejelentés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentés rokkansági járadék megállapí­tásához. Csak az eredeti nyomtatvány használható!

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelemminta személyes gondoskodást igénylő szociális ellátás igényléséhez

Szerzési támogatás iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem szerzési támogatásra való jogosultság megállapí­tásához. A szerzési támogatás mozgáskorlátozott vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő, a mozgáskorlátozott szállí­tását vállaló hozzátartozó kaphatja, ha az elmúlt hét évben nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben.

Szolgálati idő elismerési kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Szolgálatiidő-elismerési kérelem a figyelembe vehető szolgálati idő, korkedvezményre jogosí­tó idő, korengedményes öregségi nyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdí­jához figyelembe vehető szolgálati idő és bányásznyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői felügyeleti jogról megállapodás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Szülői felügyeleti jogról szóló megállapodás-minta

Szülői nyugdí­jhoz igénybejelentő lap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Szülíľi nyugdí­jhoz igénybejelentíľ lap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői nyugdí­j igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléshez elhunyt nyugdí­jas után. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülő nyilatkozata a gyermek magyar állampolgárságának megszüntetéséhez

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Szülő hozzájáruló nyilatkozata a gyermek magyar állampolgárságának megszüntetéséhez

Szülőtartásról megállapodás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Testvérek és szülők közötti megállapodás mintája a szülők eltartásáról, valamint a fizetendő költségek megosztásáról

Tanulmányi szerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Munkavállaló és munkáltató között köthető tanulmányi szerződés mintája

Társasházi lakásra adásvételi előszerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Ingatlan adásvételi előszerződés épí­tés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével

Tartási szerződés ingatlan átruházása fejében

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Ingatlan átruházása fejében kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal kötött eltartási szerződés mintája

Tartós szabadságkorlátozottak ellátása

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentőlap az egyes tartós idíľtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére a saját jogon járó juttatáshoz

Tartós szabadságkorlátozottak ellátása 2.

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentőlap az egyes tartós idíľtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére a túlélíľ házastársként járó juttatáshoz

Tartózkodási hely változásról, ideiglenes külföldi tartózkodásról szóló bejelentőlap adattartalma

Kategória: Okmányirodák

Leírás: bejel.lap

Temetési segély iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem temetési segély megállapí­tásához

Terhességi gyermekágyi segélyhez (tgyás) igénybejelentő lap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár foglalkoztatói igazolása terhességi gyermekágyi segély megállapí­tásához

Terhességi gyermekágyi segélyhez foglalkoztatói igazolás 2.

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Igénybejelentés az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár felé táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási dí­j, baleseti táppénz igényléséhez

Termőföld használati szerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Termőföld használati jogának ingyenes átengedéséhez szükséges szerződés mintája

Utógondozó ellátás biztosí­tása iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Utógondozás kérelem

Ügyvédi meghatalmazás hatóság előtti képviseletre

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Hatóság előtti képviseletre szóló ügyvédi meghatalmazás mintája

Veszélyes állat tartási engedélye iránti kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Helyi önkormányzat felé veszélyes állat tartási engedélye iránti kérelem

Vételi jogot biztosí­tó szerződés ingatlanra

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Ingatlanra vonatkozó vételi jogot biztosí­tó szerződés mintája

Adásvételi szerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Adásvételi szerződés

Regisztrációs adatlap ügyfélkapu nyitásához

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Regisztrációs adatlap ügyfélkapu nyitásához

Befogadó nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Befogadó nyilatkozat

Bontási átvétali igazolás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Bontási átvételi igazolás

Kérelem jármű első forgalomba helyezéséhez

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Kérelem jármű első forgalomba helyezéséhez

kérelem járműigazgatási ügy intézéséhez

Kategória: Okmányirodák

Leírás: kérelem járműigazgatási ügy intézéséhez

nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: nyilatkozat

Vállalkozói tevékenység megszűntetésének bejelentése

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Vállalkozói tevékenység megszűntetésének bejelentése

Hatósági bizonyí­tvány igénylő lap

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Hatósági bizonyí­tvány igénylő lap

Vállalkozás azonosí­tásához szükséges adatok

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Vállalkozás azonosí­tásához szükséges adatok

A vállalkozó személyi adatainak megváltozása

Kategória: Okmányirodák

Leírás: A vállalkozó személyi adatainak megváltozása

tevékenységi körök változása

Kategória: Okmányirodák

Leírás: tevékenységi körök változása

telephelyváltozás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: telephelyváltozás

A vállalkozás adatainak megváltozása

Kategória: Okmányirodák

Leírás: A vállalkozás adatainak megváltozása

Meghatalmazás gépjármű ügyintézéssel kapcsolatban

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Meghatalmazás gépjármű ügyintézéssel kapcsolatban

Általános nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Általános nyilatkozat

Üzembentartói nyilatkozat

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Üzembentartói nyilatkozat

Árvaellátás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Árvaellátás

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Autó adásvételi szerződés 2010-től

Kategória: Okmányirodák

Leírás: 2010-től kizárólag ez használható mint autó adásvételi szerződés. A mennyiben az autó adásvételi szerződés kevesebb adatot tartalmaz, az Okmányiroda nem í­rja át az autót. Az autó adásvételi szerződés eredeti példányát mindig tartsa meg!

Általános jövedelem igazolás

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Általánosan használható háromhavi jövedelem igazolás nyomtatvány. Használható munkáltatói igazolásként is.

Földbérleti szerződés

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Használható szántó, termőföld, vagy bármely földterület bérletbe adásához. Az adatokat természetesen személyre szabva kell kitölteni.

Fellebbezés nyomtatvány

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Ez a formanyomtatvány segítségül szolgál bármely meghozott határozat megtámadásához. Ezzel fellebbezhetsz, bármely ügymenetben, töltsd le és használhatod azonnal.

Földbérleti szerződes minta 2013

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Föld Bérleti szerződes minta 2013

Gépkocsi foglaló formanyomtatvany

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Gépkocsi foglaló formanyomtatvany

Lakcimbejelentes ügymenete

Kategória: Okmányirodák

Leírás: Lakcimbejelentes ügymenete