Nyomtatvány kategóriák

Állami Intézmények
  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)
  Bíróság
  Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal
  Földhivatal
  Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal
  Magyar Posta
  Magyar Államvasutak (MÁV)
  Magyar Minisztériumok
  Munkaügyi központ
  Országos Nyugdíjfolyósító Intézet
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  Okmányirodák
  Oktatási Hivatal
  Önkormányzatok
    Önkormányzat I.KER.
    Önkormányzat II.KER
    Önkormányzat III.KER
    Önkormányzat IV.KER
    Önkormányzat V.KER
    Önkormányzat VI.KER
    Önkormányzat VII.KER
    Önkormányzat VIII.KER
    Önkormányzat IX.KER
    Önkormányzat X.KER
    Önkormányzat XI.KER.
    Önkormányzat XII.KER.
    Önkormányzat XIII.KER.
    Önkormányzat XIV.KER.
    Önkormányzat XV.KER.
    Önkormányzat XVI.KER.
    Önkormányzat XVII.KER.
    Önkormányzat XVIII.KER.
    Önkormányzat XIX.KER.
    Önkormányzat XX.KER.
    Önkormányzat XXI.KER
    Önkormányzat XXII.KER.
    Önkormányzat XXIII.KER.
  Magyar Rendőrség
  Magyar Tűzoltóság
  Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
  Igazságügyi és rendészeti minisztérium
  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)
  Magyar Államkincstár(MÁK)
  Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
  GYÁM Hatóság
  KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH)
Biztosítók
  Általános nyomtatványok
  Generali Biztosító Zrt
Iskolák
  Általános iskolák
  Egyéb Oktatási Intézmények
  Egyetemek
  Főiskolák
  Középiskolák, Gimnáziumok
  Nyelviskolák
  Szakiskolák
Közüzemi vállalatok
  Debreceni Vízművek
  Pécsi Vízművek
  Dunántúli Regionális Vízművek
  ELMŰ
  Fővárosi csatornázási művek
  Fővárosi Gázművek
  Fővárosi Vízművek
Pénzintézetek
  Bankok
    CIB Bank
    Országos Takarék Pénztár (OTP)
    Citi Bank
    Erste Bank
    Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)
    Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)
    Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)
    Budapest Bank
    Exim Bank
    Hanwha Bank
    ING Bank
    Magyar Nemzeti Bank
    Unicredit Bank
    Volks Bank
  Hitelintézetek
    Magyar Cetelem Bank
    Credigen Bank
Sport
  Szövetségek
    Magyar Kerékpár Szövetség
    Magyar Röplabda Szövetség
    Magyar Torna Szövetség
    Magyar Úszó Szövetség
    Magyar Atlétikai Szövetség
    Általános sport nyomtatványok
    Magyar Sí Szövetség
    Magyar Birkozó Szövetség
  Tenisz
Szakmai nyomtatványok
  Gépjárműipari Nyomtatványok
    AEGON biztosító
    ALLIANZ biztosító
    GENERALI biztosító
    GENERTEL biztosító
    GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
    K&H biztosító
    KÖBE biztosító
    MAGYAR POSTA biztosító
    MKB biztosító
    SIGNAL biztosító
    TIR biztosító
    UNION biztosító
    UNIQA biztosító
    WABARD biztosító
    MAI CASCO
  Munkaügyi nyomtatványok
    Munkaviszony megszüntetése
Telekommunikációs vállalatok
  Invitel
  UPC
  Vodafone
Vállalkozásoknak
Külföldi államplgároknak
Állás keresőknek
  Önéletrajzok
  Kísérőlevelek
Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Kategória dokumentumai

Ápolási dí­j megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az ápolást végző személy, és az ápolt személy adatait tartalmazó, az ápolási dí­j megállapí­tását igénylő kérelem. Tartalmazza a kitöltéshez szükséges tájékoztatót is.

Árvaellátás elbí­rálásához igénybejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Árvaellátás kérvényezéséhez szükséges űrlap

Árvaellátás igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Elhunyt nyugdí­jas után kapható özvegyi nyugdí­j, árvaellátás vagy szülői nyugdí­j igényléséhez szükséges űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Árverési hirdetmény kizárt tag üzletrészének értékesí­tésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gazdasági társaságból kizárt tag üzletrészének értékesí­téséhez szükséges árverési hirdetmény közzétételének kérelme. Tartalmazza az árverési hirdetményt, valamint annak megjelentetésére vonatkozó kérelmet is.

Átalakí­tási támogatás megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Mozgáskorlátozottság miatt szükséges átalakí­tási munkálatok költségéhez kapható támogatáshoz szükséges kérelem

Bevallás (bejelentés) helyi iparűzési tevékenységről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Iparűzési adó

Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Családi pótlék

Családi pótlék kapcsán gyermekszám változásáról bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Magyar Államkincstár számára benyújtandó nyilatkozat a családban nevelkedő gyermekek számának megváltozásáról. A családi pótlék összegének meghatározásához (megváltoztatásához) szükséges. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Családok átmeneti otthonban történő elhelyezéséhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Családok átmeneti otthonának vezetőjéhez cí­mzett kérelem átmeneti elhelyezésre

Családtámogatási ellátásokhoz igénybejelentés 1.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Magyar Államkincstár családtámogatások (anyasági támogatás családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) igényléséhez szükséges bejelentőlapja. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Családtámogatási igénybejelentőlap 2.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Családtámogatások (anyasági támogatás családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) megállapí­tásáról szóló igazolás. Az igényelbí­ráló szerv tölti ki!

Csatlakozó fellebbezés házastársi vagyonközösség megszüntetése tárgyában

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Házastársi vagyonközösség felbontása kapcsán zajló polgári perben csatlakozó fellebbezés előterjesztésének mintája

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés iránti kereset

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az önkormányzat által a városi bí­róság részére benyújtandó kereset mintája cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés iránti kereset

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A városi bí­róság részére benyújtandó kereset mintája cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésről

Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem csoportos kertengedély alapján

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Előzetesen kapott csoportos keretengedély alapján kért egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem külföldi munkavállaló foglalkoztatására. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Egyszeri segélyhez adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár megyei pénztáraihoz benyújtott egyszeri segélykérelemhez szükséges adatlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Elhunyt külföldre szállí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A halál megállapí­tásának helye szerint illetékes ÁNTSZ-intézetéhez benyújtható kérelem elhunyt személy külföldre szállí­tásához szükséges engedélyhez. A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halottvizsgálati bizonyí­tványát vagy a halotti anyakönyvi kivonatot

Elővásárlási jogosult nyilatkozata

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog érvényesí­téséről

Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog felmondásáról

Engedély nélkül kivihető kulturális javakra vonatkozó igazolás kiadásához szükséges nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat engedély nélkül az ország területéről kivihető kulturális javakról. Tartalmazza a művészek/szerzők megnevezését, valamint a kulturális javak leí­rását

Engedményezési megállapodás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Követelés átruházásához szükséges engedményezési megállapodás

Engedményezésről értesí­tés Közpénzekből nyújtott támogatások * KÜK VoIP

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Értesí­tés követelés átruházása érdekében született engedményezési megállapodás megkötéséről

Életjáradéki szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Életjáradéki szerződés, mely lakóingatlan tulajdonjogának átruházása ellenében jön létre a járadékra jogosult és a járadékfizetésre kötelezett között

Élettársi vagyoni szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Élettársi viszony vagyoni feltételeiről ügyvéd ellenjegyzésével megkötött szerződés mintája

Épí­tési telekre adásvételi szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés telekingatlanra, foglaló beszámí­tásával és tulajdonjog fenntartása mellett

Fegyvertartási engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Természetes személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jogi személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására

Fél évet meghaladóan kirendelt külföldi adatváltozásának bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adataiban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fél évnél hosszabb időre kirendelt külföldi adatbejelentője

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adatainak bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Feljelentés (csalás miatt)

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az illetékes rendőrkapitányság nyomozóhatósága számára benyújtható feljelentés-minta nagyobb kárt okozó csalás elkövetőjével szemben

Feljelentés (lopás miatt)

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az illetékes rendőrkapitányság nyomozóhatósága számára benyújtható feljelentés-minta lopás vétségének elkövetése miatt

Filmfelvétel felhasználásához adott hozzájárulás visszavonása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Filmfelvétel felhasználásához korábban adott engedély visszavonására voantkozó nyilatkozat mintája

Fizetési meghagyással kapcsolatos ellentmondás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fizetési meghagyás ellen a kötelezett által a városi bí­róság részére benyújtható ellentmondás

Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapí­tásához

Független vizsgabizottság előtti vizsga letétele iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Oktatási intézmény igazgatójához cí­mzett szülői kérelem arról, hogy a gyermek bizonyos tantárgyakból független vizsgabizottság előtt tehessen vizsgát

Gépjárműadó kapcsán járműtulajdonos bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjármíťadó kapcsán jármíťtulajdonos bejelentése

Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti keresetlevél

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti keresetlevél

Gyermekelhelyezésről megállapodás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekelh.megáll

Gyermekgondozási dí­jhoz (gyed) foglalkoztatói igazolás 1.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az Orszgos Egészségügyi Pénztárhoz (OEP) benyújtandó gyermekgondozási dí­j (gyed) igényléséhez szükséges, társadalombiztosí­tási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók adatszolgáltatásához rendszeresí­tett "Foglalkoztatói Igazolás" űrlapja és kitöltési útmutatója. A dokumentum minta, de a szükséges módosí­tások átvezetése után felhasználható!

Gyermekgondozási dí­jhoz (gyed) foglalkoztatói igazolás 2.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az Orszgos Egészségügyi Pénztárhoz (OEP) benyújtandó gyermekgondozási dí­j (gyed) igényléséhez szükséges, társadalombiztosí­tási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók adatszolgáltatásához rendszeresí­tett "Foglalkoztatói Igazolás" űrlapja és kitöltési útmutatója

Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 1.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 1.

Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 2.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 2.

Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermek ideigelh

Gyermektartásdí­j felemelése iránti kereset

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: gyermektartasdijfelemelkereset

Gyermektartásdí­j fizetési kötelezettség megszüntetése iránti kereset

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: gyermektartmegszüntkereset

Gyermektartásdí­j megelőlegezése iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartásdí­jelíľleg kérelem

Gyermektartásdí­j mértékének módosí­tásáról megállapodás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartásdí­j mód

Gyermek tartós nevelésbe vétele iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermek tartnev

Halál esetére szóló ajándékozási szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Halál esetére szóló ajándékozási szerződés mintája

Halálozási lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Központi Statisztikai Hivatalhoz elhalálozás esetén kötelezően benyújtandó halálozási űrlap. A dokumentum minta, ügyintézésre csak az eredeti használható!

Haszonkölcsön szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Haszonkölcsön szerzíľdés

Hatósági erkölcsi bizonyí­tvány iránti kérőlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Erkölcsi biz.

Házasságkötés engedélyezése fiatalkorúnál

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Házasságkötés helye szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője részére, vagy városi gyámhivatal részére benyújtandó fiatalkorú házasságának engedélyezéséhez szükséges kérelem-minta.

Házasságkötéshez szükséges előzetes engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A városi gyámhivatalhoz benyújtandó házasságkötéshez szükséges előzetes engedély iránti kérelem-minta

Helyi iparűzési adóbevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Iparűzési adó

Helyi kisebbségi önkormányzati választás kezdeményezése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó helyi kisebbségi önkormányzati választás kezdeményezéséhez szükséges kérelemminta. A dokumentum felhasználható ügyintézésre!

Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelemminta

Igazolás a tanulói jogviszony fennállásásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tanulói jogviszony

Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartósan beteg

Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadékára

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A bányászdolgozók egészségkárosodási járadékához szükséges igénybejelentő űrlap. (Csak az eredeti példány használható!)

Igénylőlap Európai egészségbiztosí­tási kártyához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap Európai egészségbiztosí­tási kártyához

Iskolalátogatási igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Árvaellátáshoz benyújtandó kérelem és az ehhez szükséges iskolalátogatási igazolás. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Iskolalátogatási igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Árvaellátáshoz benyújtandó kérelem és az ehhez szükséges iskolalátogatási igazolás. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Kárigény bejelentése a munkavállaló részéről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A munkavállaló által a munkáltató részére benyújtott kárigény bejelentésének mintája, üzemi baleset esetén

Kárigény bejelentésének elutasí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A munkavállaló által benyújtott kárigény bejelentésének elbí­rálása után a munkáltató által kiadott elutasí­tó nyilatkozat mintája

Kérelem házasságkötés engedélyezésére hivatali helyiségen kí­vül

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Házasságkötés helye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzője részére benyújtható kérelem a házasság hivatali helyiségen kí­vüli megkötésének engedélyezésére

Keresetlevél a házasság érvénytelenségének megállapí­tása iránt rokoni kapcsolat miatt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bí­rósághoz benyújtható keresetlevél házasság érvénytelení­tésére voantkozóan a házasság megkötése után felismert rokoni kapcsolat miatt

Kishajó-vezetői okmány kiállí­tásához adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Közlekedési Felügyelet belví­zi kedvtelési célú kishajó-vezetői okmány kiállí­tásához (cseréjéhez vagy pótlásához) szükséges adatlapja

Kiskorú ingatlanvagyonának elidegení­téséhez szükséges jóváhagyás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyámhivatalhoz benyújtható kérelem kiskorú ingatlanvagyonának eladásához szükséges beleegyezésért

Kiskorú vagyonának kezeléséről megállapodás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szülők megegyezésének mintája a házasság felbontása után a kiskorú közös gyermek vagyonának kezeléséről

Követelés engedményezéséről értesí­tés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan értékesí­téséből származó követelés engedményezéséről történő értesí­tés mintája

Közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányossági alapon megí­télhető közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tására vonatkozó kérelem

Közlekedési támogatás megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési támogatás megállapí­tása iránti kérelemminta

Közterület-használat tárgyában fellebbezés jegyzői határozattal szemben

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A városi polgármesteri hivatal jegyzőjéhez benyújtandó jegyzői határozattal szembeni fellebbezés-minta, közterület-használat tárgyában

Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély kiadása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A megyei közigazgatási hivatal vezetőjéhez benyújtandó külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély kiadása iránti kérelemminta

Külföldre utazás engedélyezése iránti kérelem büntetőeljárás ideje alatt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A városi ügyészségre benyújtandó büntetőeljárás ideje alatt történő külföldi utazás engedélyezése iránti kérelemminta

Lakásbérleti szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan határozatlan időre szóló bérbeadására voantkozó szerződésminta, amely tartalmazza a bérleti dí­jat és annak megfizetésére vonatkozó megkötéseket

Lakásbérleti szerződés felmondása bérleti dí­j nem fizetése miatt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérbeadó nyilatkozata lakásbérleti szerződés felmondásáról bérleti dí­j nem fizetése miatt.

Átadás átvételi jegyzőkönyv lakóingatlan birtokba adásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Eladó és vevő által aláí­rt jegyzőkönyv az ingatlan-adásvételi szerződésben foglaltak szerint lebonyolí­tott ingatlan átadásról, átvételről. A jegyzőkönyvben szerepelnek a mérőóra-állások

Lakásingatlanra adásvételi szerződés, haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett

Lakásingatlanra kötött csereszerződés, értékkülönbözettel

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Csereszerződés-minta lakóingatlanra, ahol a két lakóingatlan között értékkülönség van, melyet az egyik szerződő fél a szerződés aláí­rásakor fizet meg

Lakóház épí­tésére alkalmas telektulajdon beépí­tésre tett nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakóház épí­tésére alkalmas telek tulajdonosának nyilatkozata lakóház határidőn belüli felépí­téséről. A teljesí­tést a használatbavételi engedély bemutatásával kell igazolni.

Lakóhelyváltozásról szóló bejelentőlap adattartalma

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakóhelyváltozás

Lemondás az örökségről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Törvényes örökös ellenszolgáltatás nélküli lemondó-nyilatkozatának mintája az örökségről

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957. október 1-je előtt született személyek részére.

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat olyan személyek részére, akik Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon születtek, és születésükkel nem szerezték meg szüleik külföldi állampolgárságát.

Magyar állampolgárságról lemondás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a magyar állampolgárságról való lemondáshoz. A kérelemhez eredeti okiratokat - az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordí­tással ellátva - kell mellékelni.

Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat azok számára, akik megfosztással vagy elbocsátással, Németországba áttelepülésre kötelezettként veszí­tették el állampolgárságukat.

Meghatalmazás Európai Egészségbiztosí­tási Kártya igényléséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Meghatalmazás Európai Egészségbiztosí­tási Kártya igényléséhez

Migráns munkavállalóknak a család összetételére vonatkozó igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: igazolás

Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Mozgáskorlátozottak lakásátalakí­tási támogatásának folyósí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem mozgáskorlátozotak számára a vissza nem térí­tendő lakás átalakí­tási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem (A és B tí­pusú nyelvvizsgák C-vel való egyenértékűségének igazolására)

Nyelvvizsga honosí­tási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem külföldi nyelvvizsga honosí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyilatkozat a 35 év alattiak első lakásszerzéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozatminta a lakásvásárlástól számí­tott plusz-mí­nusz egy éven belüli, egyéb lakástulajdon eladásáról, illetékkedvezmény igénybevételéhez

Nyilatkozat a lakástulajdon vásárlást 1 éven belül megelőző, vagy azt követő lakástulajdon eladásáról.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozatminta a 35 év alattiak első lakásszerzéséről illetékkedvezmény igénybevételéhez. A nyilatkozatot a az adásvételi szerződés mellékleteként a földhivatali eljárás megindí­tásakor kell leadni!

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: gyed

Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozókról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozóról. A háztartásban élő, nagykorú hozzátartozó jogosultságának megszűnését három napon belül be kell jelenteni a Megyei Egészségbiztosí­tási Pénztárnak. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­jas bányászok szénjárandóságának igazolása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás a nyugdí­jas szénbányászok szénjárandósági jogosultságáról

Nyugdí­jas kivándorlásáról adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap nyugdí­jasok számára, a határkilépő kérésekor kell leadni. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­j folyószámlára történő átutalásáról nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat nyugdí­jasok számára a nyugdí­j folyószámlára történő utalásáról

Nyugdí­jhoz igénybejelentő külföldön élő számára

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élő nyugdí­jasok számára öregségi és rokkantsági nyugdjí­hoz. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­jhoz igénylőlap szolgálati idő korábbi előterjesztése nélkül

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap öregségi és rokkantsági nyugdjí­hoz azoknak a külföldön élő nyugdí­jasoknak, akik még nem nyújtottak be szolgálati idő elismerési iránti kérelmet

Nyugdjigény-bejelentőlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyugdí­jigény-bejelentőlap öregségi és rokkantsági nyugdí­jhoz azoknak, akik szolgálati idő elismerési kérelmet vagy nyugdí­jkérelmet már előterjesztettek

Nyugellátás méltányossági emeléséhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a méltányossági nyugdí­jemeléshez. Méltányossági emelést azok kaphatnak, akiknek a folyósí­tott nyugellátásból és rendszeres pénzellátásból származó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdí­j legkisebb összegének kétszeresét. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugellátás méltányossági megállapí­tásához kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a méltányossági nyugellátás megállapí­tásához. Erre csak az érintett személy kérelme alapján kerülhet sor. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Otthonteremtési támogatás iránti kérelemminta, a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatalhoz kell benyújtani.

Özvegyi nyugdí­j igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléséhez elhunyt nyugdí­jas (járadékos) után. Az elhunyt nyugdí­jas hátramaradottai közül az özvegy, az árva és a szülő jogosult az ellátásra. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Pénzbeli betét teljesí­tésére való felhí­vása kft. tagjának

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Felhí­vásminta pénzbeli letét teljesí­tésére

Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz" Közpénzekből nyújtott támogatások Épí­tésügyi kereső

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz"

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás igénybevételéhez, a települési önkormányzathoz kell benyújtani

Rendszeres gyermékvédelmi támogatás igénylése iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem és jövedelmi nyilatkozat adatlapja

Rokkantsági járadék elbí­rálásához igénybejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap rokkantsági járadék elbí­rálásához. A dokumentum felhasználható ügyintézésre, az internetről letöltött nyomtatványoknál minden oldalt el kell látni dátummal és aláí­rással.

Rokkantsági járadékra vonatkozó igénybejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentés rokkansági járadék megállapí­tásához. Csak az eredeti nyomtatvány használható!

Rokkantsági nyugdí­jhoz igénybejelentő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap rokkantsági nyugdí­jhoz. Az internetről letöltött nyomtatvány minden oldalát el kell látni dátummal és aláí­rással.

Saját jogú családi pótlék igénybejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: csal.pót.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelemminta személyes gondoskodást igénylő szociális ellátás igényléséhez

Személygépkocsira kötött bérleti szerződés magánszemélyek között

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingóságokra kötött bérleti szerződés minta magánszemélyek részére

Szerzési támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szerzési támogatásra való jogosultság megállapí­tásához. A szerzési támogatás mozgáskorlátozott vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő, a mozgáskorlátozott szállí­tását vállaló hozzátartozó kaphatja, ha az elmúlt hét évben nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben.

Szolgálati idő elismerési kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szolgálatiidő-elismerési kérelem a figyelembe vehető szolgálati idő, korkedvezményre jogosí­tó idő, korengedményes öregségi nyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdí­jához figyelembe vehető szolgálati idő és bányásznyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői felügyeleti jogról megállapodás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szülői felügyeleti jogról szóló megállapodás-minta

Szülői nyugdí­jhoz igénybejelentő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szülíľi nyugdí­jhoz igénybejelentíľ lap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülői nyugdí­j igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléshez elhunyt nyugdí­jas után. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Szülő nyilatkozata a gyermek magyar állampolgárságának megszüntetéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szülő hozzájáruló nyilatkozata a gyermek magyar állampolgárságának megszüntetéséhez

Szülőtartásról megállapodás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Testvérek és szülők közötti megállapodás mintája a szülők eltartásáról, valamint a fizetendő költségek megosztásáról

Tanulmányi szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Munkavállaló és munkáltató között köthető tanulmányi szerződés mintája

Tanulói jogviszony igazolása családtámogatási ellátások kapcsán

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Magyar Államkincstár részére a tanulói jogviszony fennálásáról szóló igazolás űrlapja a családtámogatási ellátások kapcsán. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Társadalombiztosí­tási ellátás hagyatékként való kiutalásához nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatóság részére nyilatkozat a jogosultat még életében megilletíľ, de fel nem vett ellátás hagyatékként történíľ kiutalásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Társasházi lakásra adásvételi előszerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan adásvételi előszerződés épí­tés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével

Tartási szerződés ingatlan átruházása fejében

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan átruházása fejében kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés megszüntetése a felek közös megállapodásával

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A felek közös megállapodásával megszüntetett tartási szerződés mintája

Tartós szabadságkorlátozottak ellátása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentőlap az egyes tartós idíľtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére a saját jogon járó juttatáshoz

Tartós szabadságkorlátozottak ellátása 2.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentőlap az egyes tartós idíľtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére a túlélíľ házastársként járó juttatáshoz

Tartózkodási hely változásról, ideiglenes külföldi tartózkodásról szóló bejelentőlap adattartalma

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: bejel.lap

Temetési segély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem temetési segély megállapí­tásához

Terhességi gyermekágyi segélyhez (tgyás) igénybejelentő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár foglalkoztatói igazolása terhességi gyermekágyi segély megállapí­tásához

Terhességi gyermekágyi segélyhez foglalkoztatói igazolás 2.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentés az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár felé táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási dí­j, baleseti táppénz igényléséhez

Termőföld használati szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Termőföld használati jogának ingyenes átengedéséhez szükséges szerződés mintája

Utógondozó ellátás biztosí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Utógondozás kérelem

Ügyvédi meghatalmazás hatóság előtti képviseletre

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hatóság előtti képviseletre szóló ügyvédi meghatalmazás mintája

Veszélyes állat tartási engedélye iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Helyi önkormányzat felé veszélyes állat tartási engedélye iránti kérelem

Vételi jogot biztosí­tó szerződés ingatlanra

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlanra vonatkozó vételi jogot biztosí­tó szerződés mintája

Árvaellátás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Árvaellátás

Ügyintézési adatlap közérdekű kérelem, bejelentés, javaslat és panasz tartalmú beadványhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ügyintézési adatlap közérdekű kérelem, bejelentés, javaslat és panasz tartalmú beadványhoz

Kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz

KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Igénylőlap átmeneti segélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap átmeneti segélyhez

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat 1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

szociális tanulmányi öszt. formanyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: szociális tanulmányi öszt. formanyomtatvány

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Közvetí­tőlap aktí­v korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyéhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közvetí­tőlap aktí­v korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyéhez

Kérelem a a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Igénylőlap lakbértámogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap lakbértámogatáshoz

Igénylőlap lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap lakásfenntartási támogatáshoz

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Háziorvosi igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Háziorvosi igazolás

Igénylőlap hadirokkant egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hadirokkant nyomtatvány egyösszegű térí­tés megállapí­tásához A támogatás megállapí­tásához szükséges dokumentumok: A hadi eredetű sérülést igazoló orvosi dokumentumok

Igénylőlap hadiárva egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap hadiárva egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Igénylőlap hadiözvegy járadék megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap hadiözvegy járadék megállapí­tásához

Igénylőlap magasabb járadékosztályba sorolás megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap magasabb járadékosztályba sorolás megállapí­tásához

Igénylőlap hadirokkant ápolási pótlék megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap hadirokkant ápolási pótlék megállapí­tásához

Kérelem járulékfizetés alapjának igazolásához és egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsághoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem járulékfizetés alapjának igazolásához és egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsághoz

Igénylőlap étkezési térí­tési dí­jkedvezményhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap étkezési térí­tési dí­jkedvezményhez

Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Igénylőlap élelmiszer támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap élelmiszer támogatáshoz

Igazolás beiskolázási segélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás beiskolázási segélyhez

Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához gazdasági társaság,egyéb szervezet részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához gazdasági társaság,egyéb szervezet részére

Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához magánszemély,egyéni vállalkozó részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához magánszemély,egyéni vállalkozó részére

Kérelem túlfizetés visszautalásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem túlfizetés visszautalásához

Telekadó bevallási í­v

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekadó bevallási í­v

Bejelentés gépjárműadó kötelezettség változásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés gépjárműadó kötelezettség változásához

I. fokú orvorvosszakértői vélemény a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: I fokú orvorvosszakértői vélemény a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez

...Évre vonatkozó számadás és gondnoki/gyámi működésről szóló jelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: ...Évre vonatkozó számadás és gondnoki/gyámi működésről szóló jelentés

Kérelem nyomtatvány gyermektartásdí­j megelőlegezésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem nyomtatvány gyermektartásdí­j megelőlegezésére

Nyilatkozat gondozási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat gondozási dí­j megállapí­tásához

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület használatbavételiengedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kérelem a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Igénylőlap születési támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap születési támogatáshoz

Épí­tményadó bevallási í­v

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallási í­v

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Lakás rendeltetésének megváltoztatása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakás rendeltetésének megváltoztatása

NYOMTATVÁNY TÁRSASHÁZ ÁLTAL IGÉNYELHETŐ FELÚJíTÁSI HITELFELVÉTEL TÁMOGATÁSÁHOZ

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: NYOMTATVÁNY TÁRSASHÁZ ÁLTAL IGÉNYELHETŐ FELÚJíTÁSI HITELFELVÉTEL TÁMOGATÁSÁHOZ

Fiatal házasok első lakáshoz jutásásnak támogatásása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fiatal házasok első lakáshoz jutásásnak támogatásása

Helyi önkormányzati pénzügyi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Helyi önkormányzati pénzügyi támogatás

Nyilatkozat földgáz alapú fűtési rendszer kiépí­téséhez támogatás igénylése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: N Y I L A T K O Z A T földgáz alapú fűtési rendszer kiépí­téséhez támogatás igénylése

RENDKíVÜLI /VIS MAIOR TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2005. (VI.1.) Kt. számú rendeletének 14. §-a alapján

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: RENDKíVÜLI /VIS MAIOR TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2005. (VI.1.) Kt. számú rendeletének 14. §-a alapján

Jelentkezési adatlap az I. kerületi társasházak felújí­tásának pénzügyi támogatására kií­rt pályázathoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jelentkezési adatlap az I. kerületi társasházak felújí­tásának pénzügyi támogatására kií­rt pályázathoz

Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Átmeneti segélyhez igénylőlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti segélyhez igénylőlap

Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Bontási hulladék tervlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylőlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylolap

Egyéb épí­tésügyi kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épí­tésügyi kérelem

Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tés bejelentési kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tés bejelentési kérelem

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési kérelem nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési kérelem nyomtatvány

Épí­tményadó nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó nyomtatvány

Épí­tményadó változásbejelentő nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó változásbejelentő nyomtatvány

Épí­tésügyi hatósági bejelentési engedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentési engedély kérelem

Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Épület kitűzés bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület kitűzés bejelentése

Felelős műszaki vezető változásának bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: FELELí•S Mí›SZAKI VEZETí• VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

Fellebezésről lemondó nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fellebezésről lemondó nyilatkozat

Gépjármű kárigény bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjármű kárigény bejelentése

Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Gyámhatóság kiskorú tulajdonáról jóváhagyás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyámhatóság kiskorú tulajdonáról jóváhagyás

Otthonteremtési támogatás gyámhatóság

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Otthonteremtési támogatás gyámhatóság

Gyám pénzfelvételi kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyám pénzfelvételi kérelem

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Telepengedély bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély bejelentése

Telepengedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély kérelem

Nyilatkozat zenés szolgáltatásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat zenés szolgáltatásról

Jelentkezési lap közművelődési adatbázisba

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jelentkezési lap közművelődési adatbázisba

Kérelem adóigazoláshoz jogi személyek és más szervezetek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem adóigazoláshoz jogi személyek és más szervezetek

Kérelem adóigazoláshoz magánszemély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem adóigazoláshoz magánszemély

Kérelem közterületfoglalási engedélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem közterületfoglalási engedélyhez

Kérelem magánszálláshely nyilvántartásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem magánszálláshely nyilvántartásához

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kommunális adó nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kommunális adó nyomtatvány

Kommunális adó változásbejelnető

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kommunális adó változásbejelnető

Közgyógy kérelem orvosi igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógy kérelem orvosi igazolás

Közmű kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közmű kérelem

Közmű nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közmű nyilatkozat

Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Luxusadó nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Luxusadó nyomtatvány

Nemleges vagyon nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nemleges vagyon nyilatkozat

Nyilatkozat adóazonosí­tó jelről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat adóazonosí­tó jelről

Nyomtatvány birtokvédelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyomtatvány birtokvédelem

Parkolótárcsa

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Parkolótárcsa

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Rendszeres nevelési segélyhez igénylőlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres nevelési segélyhez igénylőlap

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Gazdálkodói várakozási engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gazdálkodói várakozási engedély iránti kérelem

Lakossági várakozási engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakossági várakozási engedély iránti kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Talajterhelés bevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Talajterhelés bevallás

Telekalakí­tási engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekalakí­tási engedély iránti kérelem

Temetési segély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segély kérelem

Tervezői nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tervezői nyilatkozat

Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Vendégforgalom összesí­tett adataira vonatkozó jelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vendégforgalom összesí­tett adataira vonatkozó jelentés

Viziváros gazdálkodói

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Viziváros gazdálkodói

Viziváros lakossági

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Viziváros lakossági

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem.

Telep-engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Budapest III. kerület önkormányzatának telep-engedély kiadására irányuló kérelme.

Adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem

Átmeneti segély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti segély iránti kérelem

Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jhoz

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Rendszeres átmeneti segély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres átmeneti segély iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Temetési segélykérelem III.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segélykérelem III.kerület

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Vagyonnyilatkozat az időskorúak járadékához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat az időskorúak járadékához

Kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatáshoz

Étkeztetési támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Étkeztetési támogatás iránti kérelem

Igénybejelentés egyösszegű térí­tés / járadék megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentés egyösszegű térí­tés / járadék megállapí­tásához

Lakcí­m fiktí­vként kezelés iránti kérelem III. kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakcí­m fiktí­vként kezelés iránti kérelem III. kerület

Épí­tésügyi engedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi engedély kérelem

Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Fakivágás kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Fakivágás kérelem

Kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz

Zajkibocsátási adatlap új hangosí­tó berendezés telepí­tésének, működtetésének engedélyezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Zajkibocsátási adatlap új hangosí­tó berendezés telepí­tésének, működtetésének engedélyezéséhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Nyilvántartó lap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilvántartó lap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Nyilvántartó lap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilvántartó lap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Adatlap A III. kerület egészségügyi alapellátásában résztvevő háziorvosi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására kií­rt 200.. évi pályázatához.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap A III. kerület egészségügyi alapellátásában résztvevő háziorvosi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására kií­rt 200.. évi pályázatához.

Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására adható támogatás igénylésére

Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

Üzemeltető váltás kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Üzemeltető váltás kérelem

Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

Nyilatkozat vagyoni és jövedelmi viszonyok vizsgálatához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat vagyoni és jövedelmi viszonyok vizsgálatához

Kérelem a a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség

Épí­tményadó bevallás nem magánszemély adóalanyok részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallás Nem magánszemély adóalanyok részére

Magánszemélyek épí­tményadó bevallása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Magánszemélyek épí­tményadó bevallása

Magánszemélyek gépjárműtároló bevallása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Magánszemélyek gépjárműtároló bevallása

Épí­tményadó adókötelezettséget érintő változás bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó adókötelezettséget érintő változás bejelentése

Épí­tmény és telek utáni mentességi adó nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tmény és telek utáni mentességi adó nyilatkozat

Telekadó bevallás magánszemély adóalanyok részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekadó bevallás magánszemély adóalanyok részére

Telekadó bvevallás nem magánszemély adóalanyok részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekadó bvevallás nem magánszemély adóalanyok részére

Telekadó adókötelezettséget érintő változás bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekadó adókötelezettséget érintő változás bejelentés

Nyilatkozat telekadó mentességről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat telekadó mentességről

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Bevallás 200.... évi talajterhelési dí­jról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás 200.... évi talajterhelési dí­jról

Észrevétel a folyószámla kivonatra illeték adónemek vonatkozásában

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Észrevétel a folyószámla kivonatra illeték adónemek vonatkozásában

Gépjárműadó mentesség igényléséhez súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjárműadó mentesség igényléséhez súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Igazolás A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Nyilatkozat közös háztartásban élésről IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat közös háztartásban élésről IV.kerület

Kérelem Rendszeres szociális segély(egészségkárosodott személyek részére IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres szociális segély(egészségkárosodott személyek részére

Kérelem időskorúak járadékához IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékához IV.kerület

Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz IV.kerület

Kérelem lakbértámogatáshoz IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakbértámogatáshoz IV.kerület

Kérelem ápolási dí­jhoz IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz IV.kerület

Kérelem átmeneti segélyhez IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem átmeneti segélyhez IV.kerület

Kérelem temetési segélyhez IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem temetési segélyhez IV.kerület

Kérelem háztartási tüzelőolaj támogatáshoz IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem háztartási tüzelőolaj támogatáshoz IV.kerület

Kérelem alanyi jogú közgyógyellátáshoz IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem alanyi jogú közgyógyellátáshoz IV.kerület

Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Étkezési térí­tési dí­jtámogatás bölcsödések számára

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Étkezési térí­tési dí­jtámogatás bölcsödések számára

Közlekedési támogatáshoz kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési támogatáshoz kérelem

Kérelem személygépkocsi szerzési támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem személygépkocsi szerzési támogatáshoz

Kérelem személygépkocsi átalakí­tási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem személygépkocsi átalakí­tási támogatáshoz

Kérelem távhőszolgáltatási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem távhőszolgáltatási támogatáshoz

Általános nyilatkozat bármihez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Általános nyilatkozat bármihez

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Időskorúak járadéka

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Időskorúak járadéka

Kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Kérelem átmeneti jelleggel kiutalt lakás határozatlan időre történő bérbeadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem átmeneti jelleggel kiutalt lakás határozatlan időre történő bérbeadásához

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének névváltoztatására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének névváltoztatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén a bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén a bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréshez, bérlőtárs halála esetén

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréshez, bérlőtárs halála esetén

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás, bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás, bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás albérletbe adásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás albérletbe adásához

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás egy részének albérletbe adásának engedélyezésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás egy részének albérletbe adásának engedélyezésére

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesí­tésére, az elővásárlási joggal rendelkező bérlő(k) részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesí­tésére, az elővásárlási joggal rendelkező bérlő(k) részére

Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához

Kérelem lakáscsere szerződésre

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakáscsere szerződésre

Kérelem tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadására

Kérelem működési engedély üzletkörének megváltoztatásához, bőví­téséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély üzletkörének megváltoztatásához, bőví­téséhez

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás, illetve jogutódlás esetén

Kérelem működési engedély módosí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tásához

Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Bejelentés adatváltozásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés adatváltozásról

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem telepengedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem telepengedély kiadásához

Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás bejelentése

Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban

Telephelyen folytatott ipari tevékenység

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telephelyen folytatott ipari tevékenység megváltoztatása, bőví­tése

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kérelem beépí­tési előí­rás kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem beépí­tési előí­rás kiadásához

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Gyógyszertámogatási segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyógyszertámogatási segély

75 év felettiek részére gyógyszertámogatási segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: 75 év felettiek részére Gyógyszertámogatási segély

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kérelem rendszeres létfenntartási segély megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem Rendszeres létfenntartási segély megállapí­tásához

Temetési segélykérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segélykérelem

Bevallás az épí­tményadó megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás az épí­tményadó megállapí­tásához

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez

Elsőfokú orvosi szakvélemény mozgáskorlátozottságról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Elsőfokú orvosi szakvélemény mozgáskorlátozottságról

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem V.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem V.kerület

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem.

Szerződés pénzbeli megváltáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szerződés pénzbeli megváltáshoz

Jelzálogjog szerződés és együttműködés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jelzálogjog szerződés és együttműködés

Statisztikai adatlap épület terveihez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Statisztikai adatlap épület terveihez

Adatlap antenna terveihez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap antenna terveihez

Adatlap épí­tésügyi-műszaki dokumentációk megküldéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap épí­tésügyi-műszaki dokumentációk megküldéséhez

Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Működési engedély iránti kérelem V.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély iránti kérelem V.kerület

Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Átutalási és-vagy visszautalási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átutalási és-vagy visszautalási kérelem

Beiskolázási segély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Beiskolázási segély iránti kérelem

Nevelési segélyt igénylő lap V.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nevelési segélyt igénylő lap V.kerület

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap

Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jra V.kerület

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jra V.kerület

Kérelem fűtési támogatás igénybevételére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem fűtési támogatás igénybevételére

Kérelem fűtési támogatás igénybevételére az V. kerületben állandó bejelentéssel élő családtag részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem fűtési támogatás igénybevételére az V. kerületben állandó bejelentéssel élő családtag részére

Kérelem lakbértámogatás igénybevétele iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakbértámogatás igénybevétele iránt

Kerelem Védőoltás biztosí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem Védőoltás biztosí­tására

Adatlap iparitev megszüntetése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap iparitev megszüntetése

Bejelentésköteles ipari tevékenység

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentésköteles ipari tevékenység

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Óvoda

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Óvoda

Kérelem igazolás kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem igazolás kiadásához

Kérelem kuvi névjegyzék módosí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem kuvi névjegyzék módosí­tásához

Kérelem kuvi névjegyzékbe vételhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem kuvi névjegyzékbe vételhez

Kérelem mozgóurnás szavazáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem mozgóurnás szavazáshoz

Kérelem névjegyzékbe visszavételhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem névjegyzékbe visszavételhez

Kérelem névjegyzékbevételhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem névjegyzékbevételhez

Telepengedélyköteles ipari tevékenység

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedélyköteles ipari tevékenység

Kérelem tömegközlekedési kompenzáció igénybevételére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: K é r e l e m tömegközlekedési kompenzáció igénybevételére

Adó és értékbizonyí­tvány kiállí­tásához formanyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adó és értékbizonyí­tvány kiállí­tásához formanyomtatvány

Adatlap magánszemélynek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap maganszemélynek

Adatlap társaságnak

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap társaságnak

Adoigazolas.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adoigazolas.

Adósságcsökkentő támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adósságcsökkentő támogatás

Kérelem állattartás iránti engedélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem állattartás iránti engedélyhez

Átmeneti segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti segély

Temetési segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Gyógyszertámogatás iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyógyszertámogatás iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

kérelem időskorúak járadékának megáll.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem időskorúak járadékának megáll.

kérelem a rendszeres szoc. segély megáll.,formanyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem a rendszeres szoc. segély megáll.,formanyomtatvány

kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem a közgyógyellátás megáll.,formanyomtatvány

Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Bérlő névváltozása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérlő névváltozása

Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Birtokvédelmi kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Birtokvédelmi kérelem

Étkezéstérí­tés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Étkezéstérí­tés

Egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránt

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gazdálkodói várakozási hozzájárulás iránti kérelem

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kérelem hatósági bizonyí­tvány kiállí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem hatósági bizonyí­tvány kiállí­tásához

Hátralék kiegyenlí­tő segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hátralék kiegyenlí­tő segély

Helyiség bérleti i jog átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Helyiség bérleti jogi átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Hozzájárulás tartási szerződéshez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hozzájárulás tartási szerződéshez

Hozzájáruló nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hozzájáruló nyilatkozat

Első fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Első fokú orvosi szakvélemény

Igazolási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolási kérelem (egyes kötelezettségek késedelmes kimentésére

Kizárólagos bérlő

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kizárólagos bérlő

Lakáscsere

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakáscsere

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakbértámogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakbértámogatás

Lakossági behejtási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakossági behejtási kérelem

Lakossági kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakossági kérelem

Kérelem magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosí­tásának nyilvántartásba vételére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM Magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosí­tásának nyilvántartásba vételére

Kérelem működési engedély módosí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tása

Bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: BEJELENTÉS magánszállásadói tevékenység megszüntetéséről

Munkáltatói igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Munkáltatói igazolás

Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni épí­tményadóban

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni épí­tményadóban

Nyilatkozat határozott időre kötött bérleti szerződéshez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat határozott időre kötött bérleti szerződéshez

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadásához kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadásához kérelem

Kérelem új működési engedélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem új működési engedélyhez

Üzemeltetőváltás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Üzemeltetőváltás

kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlása iránt,formanyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlása iránt,formanyomtatvány

Épí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: epí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Gépjármű-kárbejelentőlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjármű-kárbejelentőlap

hatósági bizonyí­tvány egészségügyi szolgáltatásra vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: hatósági bizonyí­tvány egészségügyi szolgáltatásra vagyonnyilatkozat

hatósági bizonyí­tvány kiállí­tása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: hatósági bizonyí­tvány kiállí­tása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából

Háziorvosi igazolás közgyógy ellátáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Háziorvosi igazolás közgyógy ellátáshoz

Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásáhozkötelező felülvizsgálatához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásáhozkötelező felülvizsgálatához

Jogviszonyfolytatás letölthető formanyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jogviszonyfolytatás letölthető formanyomtatvány

kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

kérelem betét kifizetésére - eseti számadás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem betét kifizetésére - eseti számadás

közgyógyellátás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: közgyógyellátás

meghatalmazás cégtől

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: meghatalmazás cégtől

meghatalmazás magánszemélytől

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: meghatalmazás magánszemélytől

Méltányossági kérelem gazdasági társaságok

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányossági kérelem gazdasági társaságok

Méltányossági kérelem magánszemély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányossági kérelem magánszemély

munkáltató igazolás ápolási dí­j iránti kérelemhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: munkáltató igazolás ápolási dí­j iránti kérelemhez

munkáltató igazolás családi pótlékkal

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: munkáltató igazolás családi pótlékkal

Nyilatkozat egyéni vállalkozók részére költség elszámolásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat egyéni vállalkozók részére költség elszámolásról

nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

nyilatkozat köztartozásról - magánszemélyeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: nyilatkozat köztartozásról - magánszemélyeknek

nyomtatvány az iskolák részére a tanulók igazolatlan mulasztásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: nyomtatvány az iskolák részére a tanulók igazolatlan mulasztásáról

pince használatáról szóló nyilatkozat cégeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: pince használatáról szóló nyilatkozat cégeknek

pince használatáról szóló nyilatkozat magánszemélyeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: pince használatáról szóló nyilatkozat magánszemélyeknek

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

statisztikai adatlap épület épí­tési engedélyezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: statisztikai adatlap épület épí­tési engedélyezéséhez

statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyezéséhez

tájékoztató a birtokvédelmi eljárásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: tájékoztató a birtokvédelmi eljárásról

tájékoztató az ápolási dí­jról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: tájékoztató az ápolási dí­jról

tartásdí­j kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: tartásdí­j kérelem

telekadó bevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: telekadó bevallás

Temetési segély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segély kérelem

tervezői nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: tervezői nyilatkozat

Üzletek működési engedélyével kapcsolatos tájékoztató

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Üzletek működési engedélyével kapcsolatos tájékoztató

vagyonnyilatkozat rendszeres szociális segélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: vagyonnyilatkozat rendszeres szociális segélyhez

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Bejelentés a telepengedély köteles tevékenység megszüntetéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés a telepengedély köteles tevékenység megszüntetéséről

Bejelentés műkodési engedély adataiban bekövetkezett változásokrol

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés műkodési engedély adataiban bekövetkezett változásokrol

Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Igazolás és szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás és szakvélemény

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem a kedvezményes étkezés iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a kedvezményes étkezés iránt

Kérelem ápolási dí­jhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz

Kérelem az üzemeltető változásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az üzemeltető változásához

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

Kérelem temetési segélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem temetési segélyhez

Közgyógy nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógy nyomtatvány

Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Kérelem átmeneti vagy rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem átmeneti vagy rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránt

Kérelem eü.szolgáltatásra való jogosultságra

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem eü.szolgáltatásra való jogosultságra

Időskorúak járadéka megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Időskorúak járadéka megállapí­tása iránti kérelem

Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz

Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kérelemhez táblázat lakásfenntartási kiadások időtartamára

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelemhez táblázat lakásfenntartási kiadások időtartamára

Óvodai igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Óvodai igazolás

Rendszeres szociális segély megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres szociális segély megállapí­tása iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére A betétlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére A betétlap

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - B BETÉTLAP

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - B BETÉTLAP

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - D BETÉTLAP

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - D BETÉTLAP

Adatváltozás bejelentő adatlap egyéni vállalkozók részére E betétlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatváltozás bejelentő adatlap egyéni vállalkozók részére E betétlap

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére F betétlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére F betétlap

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére

Adósságkezelés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adósságkezelés

Ápolási dí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ápolási dí­j

Átmeneti szociális segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti szociális segély

Bejelentés elveszett okmányról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés elveszett okmányról

Bejelentés vendéglátó helyen végzett szórakoztató tevékenységről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés vendéglátó helyen végzett szórakoztató tevékenységről

Burkolatbontás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Burkolatbontás

Ebösszeirás-nyilatkozat.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ebösszeirás-nyilatkozat.

Fizetési elmaradás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fizetési elmaradás

Gyógyszertámogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyógyszertámogatás

Halmozottan hátrányos helyzetű nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Halmozottan hátrányos helyzetű nyilatkozat

Hatósági biz.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hatósági biz.

Jövedelemnyilatkozat időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jövedelemnyilatkozat időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Ingatlan Lekérdezés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan Lekérdezés

Ingatlan Lekérdezés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan Lekérdezés

Jegyzőkönyv vezetői engedély eltűnéséről megsemmisüléséről,megrongálódásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jegyzőkönyv vezetői engedély eltűnéséről megsemmisüléséről,megrongálódásáról

Kérelem fizetővendéglátás nyilvántartásba vételhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem fizetővendéglátás nyilvántartásba vételhez

Kérelem kedvezményes várakozási engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem kedvezményes várakozási engedély kiadásához

Kérelem működési engedély másodlat kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély másodlat kiadásához

Kérelem működési engedély módosí­tásához kereskedő adatainak változásakor

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tásához kereskedő adatainak változásakor

Kérelem működési engedély névátí­ráshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély névátí­ráshoz

Kérelem temetkezési szolgáltató tevékenység végzésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem temetkezési szolgáltató tevékenység végzésére

Kérelem túlfizetés visszautalására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem túlfizetés visszautalására

Kérelem vállalkozói igazolvány megszűnéséről fénymásolat kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem vállalkozói igazolvány megszűnéséről fénymásolat kiadásához

Kérelem vezetői engedély honosí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem vezetői engedély honosí­tására

Kérelem közterület használathoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem közterület használathoz

Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás kérelem

Közgyógy kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógy kérelem

Közlekedési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési támogatás

Közútkezelői hozzájárulási kérelem a 12 tonnát meghaladó gépjárműre

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közútkezelői hozzájárulási kérelem a 12 tonnát meghaladó gépjárműre

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakásigény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásigény kérelem

Lakásigény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásigény kérelem

Lakbértámogatási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakbértámogatási kérelem

Lakbértámogatási nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakbértámogatási nyilatkozat

Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Mozgóurnás nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Mozgóurnás nyomtatvány

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény Iránti Kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény Iránti Kérelem

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Nyilatkozat súlyos mozgáskorlátozottaknak

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat súlyos mozgáskorlátozottaknak

Születési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Születési támogatás

Temetési segélykérő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segélykérő lap

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS ELVESZTÉS, ELLOPÁS, MEGSEMMISÜLÉS, MEGRONGÁLÓDÁS ESETÉN

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS ELVESZTÉS, ELLOPÁS, MEGSEMMISÜLÉS, MEGRONGÁLÓDÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Ví­zdí­j kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ví­zdí­j kérelem

Hozzájárulás 12 tonnás gépjárműhöz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történ behajtásához szükséges közútkezeli hozzájárulás kiadása

Épí­tésügyi hatósági engedélyek érvényességének meghosszabbí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedélyek érvényességének meghosszabbí­tása

Adó és értékbizonyitvány űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adó és értékbizonyitvány űrlap

Burkolatbontási engedély űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Burkolatbontási engedély űrlap

Cégtáblaengedély űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Cégtáblaengedély űrlap

Engedély nélküli közterület használat bejelentése űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Engedély nélküli közterület használat bejelentése űrlap

Engedéllyel elvégzett munkák bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Engedéllyel elvégzett munkák bejelentése

Épí­tésügyi bí­rság engedélyezése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi bí­rság engedélyezése

Épí­tkezés kezdetének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tkezés kezdetének bejelentése

Épí­tményadó űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó űrlap

Fogyasztóvédelmi panaszok

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fogyasztóvédelmi panaszok

Hatósági bizonyí­tvány épí­tési ügyben

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hatósági bizonyí­tvány épí­tési ügyben

Iparihatósági bizonyitvány űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Iparihatósági bizonyitvány űrlap

Kedvezményes várakozási hozzájárulás űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kedvezményes várakozási hozzájárulás űrlap

Kidőlt veszélyes fa bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kidőlt veszélyes fa bejelentése

Közterület használati űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület használati űrlap

Közterületen illegálisan elhelyezett hulladék bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterületen illegálisan elhelyezett hulladék bejelentése

Közterületen lévő elhullott állat bejelentése űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterületen lévő elhullott állat bejelentése űrlap

Közterületen lévő üzemképtelen gépjármű

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterületen lévő üzemképtelen gépjármű

Kresz tábla hiány űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kresz tábla hiány űrlap

Magánszállásadói tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Magánszállásadói tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele űrlap

Magánszemélyek kommunális adója

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Magánszemélyek kommunális adója

Működési engedély kérelem mozgóbolthoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kérelem mozgóbolthoz

Működési engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély iránti kérelem

Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Panaszbejelentés vendéglátó és kiskereskedelmi egységekre

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Panaszbejelentés vendéglátó és kiskereskedelmi egységekre

Parkrongálás bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Parkrongálás bejelentése

Szeszesitalok alkalmi árusí­tásának engedélyezése űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szeszesitalok alkalmi árusí­tásának engedélyezése űrlap

Tájékoztatás épí­tési előí­rásokkal kapcsolatban

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tájékoztatás épí­tési előí­rásokkal kapcsolatban

Társasház közös képviselőjének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Társasház közös képviselőjének bejelentése

Törött hiányzó utcabútor bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Törött hiányzó utcabútor bejelentése

Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Beiskolázási segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Beiskolázási segély

Esetenkénti segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Esetenkénti segély

Gyógyszersegély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyógyszersegély

Közgyógyellátás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógyellátás

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Születési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Születési támogatás

Temetési segélykérő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segélykérő lap

Utcailámpa hiba bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Utcailámpa hiba bejelentése

Utcanévtábla hiány bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Utcanévtábla hiány bejelentése

Úthibák bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Úthibák bejelentése

Adó és értékbizonyí­tvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adó és értékbizony.

Adóigazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adóigazolás

Bejelentés kombinált áruszállí­tásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés kombinált áruszállí­tásról

Bevallás épí­tményadóról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás épí­tményadóról

Bevallás telekadó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás telekadó

Bevallás gépjárműadó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás gépjárműadó

Bevallás épí­tményadóról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás épí­tményadóról

Bevallás telekadó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás telekadó

Adóhatósági igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adóhatósági igazolás igénylése eljárás alóli költségmentességhez

Épí­tés nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tés nyomtatvány

Épí­tmény és telekadó 2-es melléklet

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tmény és telekadó 2-es melléklet

Épí­tményadó,telekadó melléklet

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó,telekadó melléklet

Hagyaték nemleges nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hagyaték nemleges nyilatkozat

A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény és/vagy kiegészí­tő

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény és/vagy kiegészí­tő kamattámogatás igénybevételéhez.

Kérelem bejegyzéshez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem bejegyzéshez

Költségmentesség igénylés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Költségmentesség igénylés

Költségmentesség kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Költségmentesség kérelem

Lakáscélú állami támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakáscélú állami támogatás

Magánszállás nyilvántartás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Magánszállás nyilvántartás

Adatlap magánszemély / egyéni vállalkozó részletfizetésre, fizetési halasztásra és / vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap magánszemély / egyéni vállalkozó részletfizetésre, fizetési halasztásra és / vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Méltányossági részletfizetés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányossági részletfizetés

Működési engedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kérelem

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Tartási szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartási szerződés

Tartási kérelem szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartási kérelem szerződés

Telepengedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély kérelem

Telephelyengedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telephelyengedély kérelem

Tolmács adatváltozás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tolmács adatváltozás

Tolmács kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tolmács kérelem

Túlfizetés visszatérí­tése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Túlfizetés visszatérí­tése

Üzlet engedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Üzlet engedély kérelem

Adatváltozás bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatváltozás bejelentés

Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Fakivágás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fakivágás

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS, JOGUTÓDLÁS ESETÉN

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS, JOGUTÓDLÁS ESETÉN

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM

Köztartozási igazolás megkérése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Köztartozási igazolás megkérése

Kérelem tolmácsszakfordí­tó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem tolmácsszakfordí­tó

Meghatalmazás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Meghatalmazás

MÉLTÁNYOS KÖZGYÓGYKÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MÉLTÁNYOS KÖZGYÓGYKÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IR. KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IR. KÉRELEM

Működési engedély módosí­tás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tás

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Épí­tésügyi hatósági engedély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély

Kérelem és nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM Alulí­rott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szí­veskedjenek megállapí­tani.

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM Alulí­rott kérem, hogy részemre a nagykorúak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szí­veskedjenek megállapí­tani.

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Telepengedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély kérelem

Temetési segély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segély kérelem

Túlfizetés visszautalási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Túlfizetés visszautalási kérelem

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM tolmács/szakfordí­tó igazolvány kiadásához

Veszélyes eszközök

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Veszélyes eszközök

Adatlap épitesügyi birsághoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap épitesügyi birsághoz

Adatlap lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Álattartás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Álattartás

Bejelentés épí­tésügyi hatósági

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés épí­tésügyi hatósági

Bérlakás megvásárlása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérlakás megvásárlása

Bérlakások csereszerződése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérlakások csereszerződése

Bontási hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék nyilvántartó lap

Bontási hulladék tervlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tési engedélyezéshez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési engedélyezéshez statisztikai adatlap

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tményadó bevallás magánszemély vásárlás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallás magánszemély vásárlás

Épí­tményadó nem magánszemély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó nem magánszemély

Használatbavételi statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Használatbavételi statisztikai adatlap

Hí­rközlési szakhatoság megkereséséhez szükséges adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hí­rközlési szakhatoság megkereséséhez szükséges adatlap

Kérelem ápolási dí­jhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz

Kérelem átmeneti segélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem átmeneti segélyhez

Kérelem dí­jhátralék csökkentésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem dí­jhátralék csökkentésére

Kérelem dí­jhátralék elengedésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem dí­jhátralék elengedésére

Kérelem-Elhalálozás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-Elhalálozás

Kérelem -Étkezési dí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem -Étkezési dí­j

Kérelem gallyazás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem gallyazás

Kérelem gépkocsiszerzés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem gépkocsiszerzés

Kérelem-gondnokolt-eladás-ingatlan

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-gondnokolt-eladás-ingatlan

Kérelem-gondnokolt-eladás-ingó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-gondnokolt-eladás-ingó

Kérelem-gondnokolt-megterhelés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-gondnokolt-megterhelés

Kérelem-gondnokolt-otp

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-gondnokolt-otp

Kérelem-gyermektartás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-gyermektartás

Kérelem gyermekvédelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem gyermekvédelem

Kérelem hatósági engedély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem hatósági engedély

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kérelem í­télet, bérlőtársi jog rendezése bí­rói í­télet alapján

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem í­télet, bérlőtársi jog rendezése bí­rói í­télet alapján

Kérelem kapcsolattartás szabályozására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem kapcsolattartás szabályozására

Kérelem kapcsolattartás végrehajtására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem kapcsolattartás végrehajtására

Kérelem- kiskorú- eladás- ingatlan

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem- kiskorú- eladás- ingatlan

Kérelem- kiskorú-eladás-ingo

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem- kiskorú-eladás-ingo

Kérelem-kiskorú-megterhelés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-kiskorú-megterhelés

Kérelem-kiskorú-otp

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-kiskorú-otp

Kérelem-komfortfokozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-komfortfokozat

Kérelem-közgyógy

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-közgyógy

Kérelem-lakásépí­tés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-lakásépí­tés

Kérelem lakásfenntartás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakásfenntartás

Kérelem lakbértámogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem lakbértámogatás

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem névváltozás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem névváltozás

Kérelem otthonteremtés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem otthonteremtés

Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kérelem-rendszeres szociális segélyhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem-rendszeres szociális segélyhez

Közterületfoglalás kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterületfoglalás kérelem

Működési engedély megszűntetése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély megszűntetése

Működési engedély módosí­tás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tás

Működési engedély módosí­tás üzemeltetőváltás miatt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tás üzemeltetőváltás miatt

Működési engedély nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély nyilatkozat

Munkáltatói jövedelemigazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: munkaltatoi-jovedelemigazolas.pdf

Munkáltatói jövedelemigazolás gyermekvédelmi

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Munkáltatói jövedelemigazolás gyermekvédelmi

Befogadó nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Befogadó nyilatkozat

nyilvántartási időbejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: nyilvántartási időbejelentés

Számadás gondnokolt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Számadás gondnokolt

Egyszerűsí­tett számadás gondnokolt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyszerűsí­tett számadás gondnokolt

Eseti számadás gondnokolt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Eseti számadás gondnokolt

Részletes számadás gondnokolt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Részletes számadás gondnokolt

Számadás kiskorú

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Számadás kiskorú

Egyszerűsí­tett számadás kiskorú

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyszerűsí­tett számadás kiskorú

Eseti számadás kiskorú

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Eseti számadás kiskorú

Részletes számadás kiskorú

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Részletes számadás kiskorú

Telepengedély bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély bejelentése

Telepengedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély kérelem

Végszámadás kiskorú

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Végszámadás kiskorú

Adósságcsökkentő támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adósságcsökkentő támogatás

Meghatalmazás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Meghatalmazás

Ápolási dí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ápolási dí­j

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKíTÁS

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKíTÁS

Átmeneti segélykérő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti segélykérő lap

Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Ebtartás-macskatartás engedély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ebtartás-macskatartás engedély

Ebtenyésztés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ebtenyésztés

Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Épí­tmény bevallása cég

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tmény bevallása cég

Épí­tmény bevallása magánszemély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tmény bevallása magánszemély

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására Járulékfizetés alapjának igazolására

Fakivágás engedélykérő

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fakivágás engedélykérő

Gépjárművekkel kapcsolatos ügymenet

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjárművekkel kapcsolatos ügymenet

Hadigondozott egyösszegű térí­tés megállapí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hadigondozott egyösszegű térí­tés megállapí­tása

Hadigondozotti járadék nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hadigondozotti járadék nyilatkozat

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Ikerszülési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ikerszülési támogatás

Kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem

Kérelem egyéni vállalkozók részére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem egyéni vállalkozók részére

Kérelem működési engedély kimutatásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély kimutatásához

Adatlap és kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap és kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak kiskorú személy közlekedési támogatásának megállapí­tásához

Adatlap és kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap és kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak KISKORÚ személy személygépkocsi szerzési támogatás megállapí­tásához, meghosszabbí­tásához

Közgyógy

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÖZGYÓGY

Kutyaiskola

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kutyaiskola

Lakcí­mbejelentés ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakcí­mbejelentés ügymenete

Marhalevél kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Marhalevél kiadásához

Megállapodás 2009

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Megállapodás 2009

Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Megmentett dokumentum

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Megmentett dokumentum

Bejelentő lap általános

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentő lap általános

Méltányossági kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányossági kérelem

Mezőgazdasági haszonállatok tartása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Mezőgazdasági haszonállatok tartása

Mozgáskorlátozottak parkolási ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Mozgáskorlátozottak parkolási ügymenete

Mozgáskorlátozott parkolási igény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Mozgáskorlátozott parkolási igény kérelem

Működési engedély visszaadási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély visszaadási kérelem

Adatlap és kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap és kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak NAGYKORÚ személy közlekedési támogatásának megállapí­tásához

Nyilatkozat lakcim fiktí­v állományba vételére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat lakcim fiktí­v állományba vételére

Nyilatkozat az adatok valóságosságáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat az adatok valóságosságáról

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

rendszeres gyermekvédelmi kedv.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: rendszeres gyermekvédelmi kedv.

kérelem rendszeres szociális segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem rendszeres szociális segély

kérelem rendszeres szociális segély felülvizsgálatra

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem rendszeres szociális segély felülvizsgálatra

Kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása megállapí­tásához

Szocpol kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szocpol kérelem

Szocpol nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szocpol nyilatkozat

Tankönyv támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tankönyv támogatás

Telekadóbevallás cég

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekadóbevallás cég

Telep kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telep kérelem

Temetési segélykérő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segélykérő lap

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁS IRÁNTI KÉRELEM (tevékenységi kör-, üzlet elnevezése-, székhely-, nyitva tartása-, adószám-, statisztikai jelzőszám-, név- és egyéb- változás esetén)

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁS IRÁNTI KÉRELEM (tevékenységi kör-, üzlet elnevezése-, székhely-, nyitva tartása-, adószám-, statisztikai jelzőszám-, név- és egyéb- változás esetén) (a 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján

Útlevél ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Útlevél ügymenete

Üzemeltetőváltás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Üzemeltetőváltás

Vezetői engedély ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vezetői engedély ügymenete

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Adatlap fizetési kedvezmény engedélyezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap fizetési kedvezmény engedélyezéséhez

Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Adócsoport.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adocsop1.

Adócsoport

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adocsop2.

Alanyi méltányos normativ közgyógy kérelemnyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Alanyi méltányos normativ közgyógy kérelemnyomtatvány

Állattartási kérelemhez szükséges nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Állattartási kérelemhez szükséges nyomtatvány

Ápolási dí­j iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ápolási dí­j iránti kérelem

Bejelentő lap eb tartásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentő lap eb tartásról

Bevallás épí­tményadó megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás épí­tményadó megállapí­tásához

Bevallás telekadó megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás telekadó megállapí­tásához

Bontási hulladék nyilvántartólap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék nyilvántartólap

Bontási hulladék nyilvántartólap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék nyilvántartólap

Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Cí­merhasználati kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Cí­merhasználati kérelem

Ebtenyésztési engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ebtenyésztési engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Egészségügyi szolgáltatásra való jog

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egészségügyi szolgáltatásra való jog

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Épület épí­tési engedély statisztikai lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület épí­tési engedély statisztikai lap

Épület használatbavételei engedély kérelem statisztikai lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület használatbavételei engedély kérelem statisztikai lap

Étkezési térí­tési dí­jkedvezmény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Étkezési térí­tési dí­jkedvezmény

Kérelem aktí­v korúak ellátásának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem aktí­v korúak ellátásának megállapí­tására

Gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Hadi,hadigondozotti penzellátáshoz kérelem nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hadi,hadigondozotti penzellátáshoz kérelem nyomtatvány

Hadigondozás egyösszegű kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hadigondozás egyösszegű kérelem

Hagyatéki leltár

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hagyatéki leltár

Időskorúak járadéka iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Időskorúak járadéka iránti kérelem

Igazolás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás iránti kérelem

Ingatlan tulajdonosi bérlői hozzájárulási nyilatkozat személyek bejelentéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan tulajdonosi bérlői hozzájárulási nyilatkozat személyek bejelentéséheZ

Ingatlan tulajdonosi bérlői nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ingatlan tulajdonosi bérlői nyilatkozat

Irányí­tás marhalevélen

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Irányí­tás marhalevélen

Kérelem a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény,

Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem otthonteremtési támogatás iránt

Kérelem új üzletkör(ök) felvételének engedélyezésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem új üzletkör(ök) felvételének engedélyezésére

Kérelem veszélyesnek minősí­tett eb tartásának engedélyezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem veszélyesnek minősí­tett eb tartásának engedélyezéséhez

Kérelem, önkormányzati lakások ví­zmérő felszerelési támogatásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem, önkormányzati lakások ví­zmérő felszerelési támogatásához

Kiegészí­tő Gyermeknevelési Támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kiegészí­tő Gyermeknevelési Támogatás

Köztemetés iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Köztemetés iránti kérelem

Közterület használata iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület használata iránti kérelem

Kutyaiskola működtetése engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kutyaiskola működtetése engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Marhalevél kiadása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Marhalevél kiadása

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

meghatalmazás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Meghatalmazás

Méhészeti igazoláshoz szükséges nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méhészeti igazoláshoz szükséges nyomtatvány

Méltányos közgyógyellátáshoz jövedelem nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányos közgyógyellátáshoz jövedelem nyilatkozat

Munkahelyi igazolás előző évről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Munkahelyi igazolás előző évről

Munkahelyi igazolás előző havi

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Munkahelyi igazolás előző havi

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Működési engedély visszaadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély visszaadására irányuló kérelem

Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény, adó-visszatérí­téséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény, adó-visszatérí­téséről

Nyilatkozat épí­tési engedély határozatának elfogadásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat épí­tési engedély határozatának elfogadásáról

Nyilatkozat talajterhelési dí­j fizetése alóli mentességhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat talajterhelési dí­j fizetése alóli mentességhez

Nyilatkozat alkalmi munkáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat alkalmi munkáról

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Nyilatkozat egyedülállóságról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat egyedülállóságról

Nyilatkozat gyermektartásdí­jról I

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­jról I

OTP-ben kezelt pénz felvételének engedélyezése iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: OTP-ben kezelt pénz felvételének engedélyezése iránti kérelem

Óvodáztatási Támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Óvodáztatási Támogatás

Póthagyaték lefolytatása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Póthagyaték lefolytatása iránti kérelem

Rendeltetés megváltozásáról statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendeltetés megváltozásáról statisztikai adatlap

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Személygépkocsi szerzési támogatás kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Személygépkocsi szerzési támogatás kérelem

Személygépkocsival történő szállí­táshoz orvosi igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Személygépkocsival történő szállí­táshoz orvosi igazolás

Szociális-tanulmányi ösztöndí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szociális-tanulmányi ösztöndí­j

Támogatási kérelem az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Támogatási kérelem az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz

Tanúnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tanúnyilatkozat

Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez kérelem

Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez nyilatkozat

Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bevallás épí­tményadó megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás épí­tményadó megállapí­tásáhoZ

Temetési segélykérő lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segélykérő lap

Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolvány kiállí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolvány kiállí­tása iránti kérelem

Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolványban adatok változtatása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolványban adatok változtatása iránti kérelem

Tulajdonjogi nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tulajdonjogi nyilatkozat

Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Felújí­tási támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Felújí­tási támogatás

Helyi közút...

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Helyi közút...

Burkolatbontási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Burkolatbontási kérelem

Csatorna részletfizetési kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Csatorna részletfizetési kérelem

Csatorna megfizetési nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Csatorna megfizetési nyilatkozat

Adatlap lakáscsere szerződéshez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap lakáscsere szerződéshez

Bérlakásba befogadás kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bérlakásba befogadás kérelem

kérelem tevékenységi kör módosí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem tevékenységi kör módosí­tására

Épí­tmény és telekadó bevallás magánszemély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tmény és telekadó bevallás magánszemély

Adóigazolási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adóigazolási kérelem

Állattartási engedély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Állattartási engedély

Ápolási dí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ápolási dí­j

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Adó és értékbizonyí­tvány iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adó és értékbizonyí­tvány iránti kérelem

Eb bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Eb bejelenés

E-bejel.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: E-bejel.

Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Ebtenyésztés.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ebtenyésztés.

Egyéb kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb kérelem

E-kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: E-kérelem

Engedély kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Engedély kérelem

E-nyomt.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: E-nyomt.

Épí­tmény és telekadó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tmény és telekadó

Fa gallyazási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fa gallyazási kérelem

Fakivágás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fakivágás

Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatba vételhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatba vételhez

Helyi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Helyi támogatás

Bejelentési lap városüzemeltetési osztálynak

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentési lap városüzemeltetési osztálynak

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Első fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Első fokú orvosi szakvélemény

Közgyógy

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógy

Kezdés bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kezdés bejelentés

Közterület használat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület használat

Kérelem súlyos mozgáskorlátozott gyermek közlekedési kedvezményeihez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem súlyos mozgáskorlátozott gyermek közlekedési kedvezményeihez

Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez

Lakásfenntartás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartás

Lakásfenntartás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartás

Épí­téshatósági engedély lemondó nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­téshatósági engedély lemondó nyilatkozat

Másolat eredetije

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Másolat eredetije

Bejelentés személygépkocsi adómentességének megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés személygépkocsi adómentességének megállapí­tásához Súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában álló, vagy súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeket, gondnokság alatt álló nagykorú személyt szállí­tó személygépkocsiról

Személygépkocsi - szerzési, illetve átalakí­tási támogatás iránti kérelem esetén töltendő ki!

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Személygépkocsi - szerzési, illetve átalakí­tási támogatás iránti kérelem esetén töltendő ki! NYILATKOZAT I.

Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem jogerős bí­rósági végzéssel, sem rendőrhatósági intézkedéssel nem vagyok eltiltva a gépjárművezetéstől.

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem jogerős bí­rósági végzéssel, sem rendőrhatósági intézkedéssel nem vagyok eltiltva a gépjárművezetéstől.

Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmem benyújtásának az időpontjában fogyatékossági támogatásban

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmem benyújtásának az időpontjában fogyatékossági támogatásban

I.fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: I.fokú orvosi szakvélemény

RÉSZLETFIZETÉS – FIZETÉSI HALASZTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: RÉSZLETFIZETÉS – FIZETÉSI HALASZTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Lakás rendeltetése megváltozásáról szóló adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakás rendeltetése megváltozásáról szóló adatlap

szocpol

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: szocpol

talajbevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: talajbevallás

Kérelem temetési segély megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem temetési segély megállapí­tásához

Túlfizetés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Túlfizetés

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

NYILATKOZAT

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: TERVEZŐI, ÉPÜLET-ENERGETIKAI, TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁSHOZ

Az épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Bevallás épí­tményről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás épí­tményről

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Fakivágás kérelem ingatlanon belül

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fakivágás kérelem ingatlanon belül

Fakivágás kérelem közterületen

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fakivágás kérelem közterületen

Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Gépkocsi adóváltozás bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépkocsi adóváltozás bejelentés

Gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

NYILATKOZAT

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: NYILATKOZAT

Jelzálogjogtörlés iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jelzálogjogtörlés iránti kérelem

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM kiskorú/gondnokolt gyámi betétben kezelt pénzének felvétele iránt

Kiskorú, gondnokolt tulajdonára vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kiskorú, gondnokolt tulajdonára vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

Kivitelezési munka megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kivitelezési munka megkezdésének bejelentése

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM A Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatához

KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: KÉRELEM

I. fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: I. fokú orvosi szakvélemény

kérelem rendszeres szociális segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem rendszeres szociális segély

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Talajterhelési dí­j bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Talajterhelési dí­j bejelentés

Talajterhelési dí­j bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Talajterhelési dí­j bejelentés

TELEKADÓ BEVALLÁS

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: TELEKADÓ BEVALLÁS

TEMETÉSI SEGÉLY KÉRELEM

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: TEMETÉSI SEGÉLY KÉRELEM

Társtulajdonosi nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Társtulajdonosi nyilatkozat

Adóigazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adóigazolás

Épí­tményadó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó

Feljelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Feljelentés

Gépjárműadó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépjárműadó

Bejelentés gondnokoltról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés gondnokoltról

GYÁMOLTRÓL GYÁMI JELENTÉS

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: GYÁMOLTRÓL GYÁMI JELENTÉS

Kérelem gyermektartási dij állam által történő megelőlegezése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem gyermektartási dij állam által történő megelőlegezése

Kiskorú tulajdonának megterhelésére vonatkozó nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kiskorú tulajdonának megterhelésére vonatkozó nyomtatvány

Közterület foglalási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület foglalási kérelem

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: M E G Á L L A P O D Á S adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Működési engedély módosí­tása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tása

Működési engedély visszaadása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély visszaadása

Otthonteremtési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Otthonteremtési támogatás

Bevallás talajterhelési dí­j megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás talajterhelési dí­j megállapí­tásához helyi ví­zgazdálkodási hatósági engedély alapján alkalmazott szennyví­zelhelyezés esetén (helyrajzi számonként külön-külön)

TELEKADO

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: TELEKADO

Kérelem telepengedély kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem telepengedély kiadásához

Túlfizetés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Túlfizetés

Nyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat (hadiárva,hadiözvegy,stb) amelyet az önkormányzat jegyzőének lehet beadni.

Nyomtatvány a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A közgyógyellátás megállapí­tására

A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

A működési engedély tartalmát érintő adatváltozásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A működési engedély tartalmát érintő adatváltozásról

Adatszolgáltató lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatszolgáltató lap

Átmeneti időszaki segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti időszaki segély

Az ápolási dí­j megállapí­tásához kötelező felülvizsgálatához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az ápolási dí­j megállapí­tásához kötelező felülvizsgálatához

Az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az ápolási dí­j megállapí­tására

Az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Az időskorúak járadékának megállapí­tására

Beiskolázási segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Beiskolázási segély

Bejelentés az eljárási költség megfizetésének elmulasztásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés az eljárási költség megfizetésének elmulasztásáról

Bejelentés birtokvédelmi határozat végrehajtásának elmulasztásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés birtokvédelmi határozat végrehajtásának elmulasztásáról

Bejelentés köteles ipari tevékenység folytatásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés köteles ipari tevékenység folytatásáról

Bevallás épí­tményadóról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bevallás épí­tményadóról

Dí­jhátralék pályázati kérelem adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Dí­jhátralék pályázati kérelem adatlap

Éves számadás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Éves számadás

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Feljelentés szabálysértési ügyben

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Feljelentés szabálysértési ügyben

Gallyazás, ifjí­tás, kivágás, fapótlás, járdafelújí­tás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gallyazás, ifjí­tás, kivágás, fapótlás, járdafelújí­tás

Gondozási szükséglet megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gondozási szükséglet megállapí­tásához

Gyám jelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyám jelentése

Gyám tételes, vagy egyszerűsí­tett számadása

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyám tételes, vagy egyszerűsí­tett számadása

GYERMEKÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA.doc

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: GYERMEKÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA.doc

Gyermektartásdí­j megelőlegezés iránti kérelem.doc

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermektartásdí­j megelőlegezés iránti kérelem.doc

Gyógyászati segédeszköz beszerzése iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyógyászati segédeszköz beszerzése iránti kérelem

Halmozottan hátrányos helyzet megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Halmozottan hátrányos helyzet megállapí­tásához

I. fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: I. fokú orvosi szakvélemény

Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segí­tségnyújtás igényléséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segí­tségnyújtás igényléséhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Közterület-használati hozzájárulás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület-használati hozzájárulás

Lakásfenntartási támogatás fűtési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakásfenntartási támogatás fűtési támogatás

MEGÁLLAPODÁS

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MEGÁLLAPODÁS

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ

Működési engedély másolatának kiadásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély másolatának kiadásához

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Nyomtatvány a Pesterzsébet névhasználati kérelem benyújtásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyomtatvány a Pesterzsébet névhasználati kérelem benyújtásához

Nyomtatvány Pesterzsébet cí­merének használatára vonatkozó

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyomtatvány Pesterzsébet cí­merének használatára vonatkozó

Részletfizetési kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Részletfizetési kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott személy

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott személy

Súlyos mozgáskorlátozott személy

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott személy

személyes költségmentesség megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: személyes költségmentesség megállapí­tására

Szociális tanulmányi ösztöndí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szociális tanulmányi ösztöndí­j

Születési támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Születési támogatás iránti kérelem

TELEPENGEDÉLY-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: TELEPENGEDÉLY-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK

Temetési segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Temetési segély

TULAJDONJOGI NYILATKOZAT

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: TULAJDONJOGI NYILATKOZAT

Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén

kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Adó és értékbizonyí­tvány kiadása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adó és értékbizonyí­tvány kiadása iránti kérelem

Ápolási dí­j

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ápolási dí­j

Átmeneti szociális segély

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Átmeneti szociális segély

Egészségügyi szolgáltatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egészségügyi szolgáltatás

Épí­tményadó bevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallás

Fűtési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fűtési támogatás

Gyermekvédelmi

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekvédelmi

Gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gyermekvédelmi támogatás

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás

kereseti igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: kereseti igazolás

Közgyógy kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógy kérelem

Közgyógy kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közgyógy kérelem

közlekedési támogatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: közlekedési támogatás iránti kérelem

LAKASFENNTART._KER.pdf

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: LAKASFENNTART._KER.pdf

Méltányossági közgyógy

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méltányossági közgyógy

Idősotthoni elhelyezés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Idősotthoni elhelyezés

otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Szakfordí­tó tolmács

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szakfordí­tó tolmács

személygépkocsi átalakí­tási támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: személygépkocsi átalakí­tási támogatás

Szociális ösztöndij

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szociális ösztöndij

Születési támogatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Születési támogatás

Talajterhelés bevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Talajterhelés bevallás

A veszélyes állatok köre

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A veszélyes állatok köre

Adatlap civil szervezetek számára

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap civil szervezetek számára

Adatlap méltányossági, vagy fizetési könnyí­tés iránti eljárás kezdeményezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Adatlap méltányossági, vagy fizetési könnyí­tés iránti eljárás kezdeményezéséhez

Behajtásiengedély-kérelem a forgalomkorlátozással érintett közterület lakosai számára

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Behajtásiengedély-kérelem a forgalomkorlátozással érintett közterület lakosai számára

Bejelentés nem valós lakcí­m ügyben

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés nem valós lakcí­m ügyben

Bejelentés nyitvatartási idő megváltozásáról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés nyitvatartási idő megváltozásáról

Bejelentés szállásadói tevékenység megszűnése miatt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés szállásadói tevékenység megszűnése miatt

Bejelentés üzlet megszűnéséről

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentés üzlet megszűnéséről

Bejelentésköteles tevékenységek bejelentése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bejelentésköteles tevékenységek bejelentése

Birtokvédelmi eljárás megindí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Birtokvédelmi eljárás megindí­tása iránti kérelem

Burkolatbontási közútkezelői hozzájárulási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Burkolatbontási közútkezelői hozzájárulási kérelem

Egyedülállósági nyilatkozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételéhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Egyedülállósági nyilatkozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételéhez

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Épí­tményadó bevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallás

Épí­tményadó bevallás A

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallás A

Épí­tményadó bevallás B

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tményadó bevallás B

Épí­tőközösségi szerződés burkolt út létesí­tésére

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Épí­tőközösségi szerződés burkolt út létesí­tésére.

Fa- és cserjekivágási kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Fa- és cserjekivágási kérelem

Felelős műszaki vezető nyilatkozata

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozata

Gondnoki gyámi számadás előterjesztése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gondnoki gyámi számadás előterjesztése

Gondnoki és gyámi számadás előterjesztése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gondnoki és gyámi számadás előterjesztése

Hadigondozott igénybejelentés egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hadigondozott igénybejelentés egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Háromhavi jövedelemkimutatás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Háromhavi jövedelemkimutatás

Hatósági bizonyí­tványhoz tanúnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Hatósági bizonyí­tványhoz tanúnyilatkozat

Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásához, kötelező felülvizsgálatához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásához, kötelező felülvizsgálatához

Igazolás kérése személyes adatokról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Igazolás kérése személyes adatokról

Jelentkezési lap a „Tiszta, virágos kerületért”-pályázatra

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Jelentkezési lap a „Tiszta, virágos kerületért”-pályázatra

Kérelem a Magyar Államkincstár által

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a Magyar Államkincstár által

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Kérelem hatósági bizonyí­tványhoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem hatósági bizonyí­tványhoz

Kérelem jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához

Kérelem működési engedély másodlat kiadása iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem működési engedély másodlat kiadása iránt

Kérelem szakfordí­tó és tolmácsigazolvány kiadása iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szakfordí­tó és tolmácsigazolvány kiadása iránt

Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kérelem szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapí­tására

Kérelem üzembentartói bejegyzéshez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem üzembentartói bejegyzéshez

Kérelem üzemeltetőváltáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kérelem üzemeltetőváltáshoz

Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Méhész bejelentő

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méhész bejelentő

Méhész kijelentkező

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Méhész kijelentkező

módosult működési engedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: módosult működési engedély iránti kérelem

Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Nyilatkozat a fűtés- és lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat a fűtés- és lakásfenntartási támogatáshoz

Nyilatkozat a gyermektartásról

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat a gyermektartásról

Nyilatkozat a lakbértámogatási kérelemhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat a lakbértámogatási kérelemhez

Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó közvetlen támogatások

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó közvetlen támogatások

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Nyilatkozat hadigondozásba vételhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Nyilatkozat hadigondozásba vételhez

Pályázati adatlap a „Jó tanuló, jó sportoló”-dí­j elnyeréséhez

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Pályázati adatlap a „Jó tanuló, jó sportoló”-dí­j elnyeréséhez

Pályázati adatlap közművelődési vagy civilpályázat benyújtásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Pályázati adatlap közművelődési vagy civilpályázat benyújtásához

Pályázati adatlap sportpályázat benyújtásához

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Pályázati adatlap sportpályázat benyújtásához

Promontor Udvar Üzletház bérbevételi ajánlat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Promontor Udvar Üzletház bérbevételi ajánlat

Szennyví­zcsatorna-rákötési támogatásra pályázati kérelem és mellékletei

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Szennyví­zcsatorna-rákötési támogatásra pályázati kérelem és mellékletei

Társadalmi munkában történő járdaépí­téshez anyag igénylése

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Társadalmi munkában történő járdaépí­téshez anyag igénylése

Tartásdí­j megelőlegezési kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Tartásdí­j megelőlegezési kérelem

Telekadó-bevallás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telekadó-bevallás

Telepengedély iránti kérelem

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Telepengedély iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Általános jövedelem igazolás

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Általánosan használható háromhavi jövedelem igazolás nyomtatvány. Használható munkáltatói igazolásként is.

Tartozás elismerő dokumentum, nyomtatvány minta

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ez a nyomtatvány segí­t, ha tartozásod van. Töltsd ki és lehetőséged nyí­lik a jogszerű behajtásra, amennyiben időre nem rendezik a jogos követelésed.

Földbérleti szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Használható szántó, termőföld, vagy bármely földterület bérletbe adásához. Az adatokat természetesen személyre szabva kell kitölteni.

Általános kérelem születési támogatáshoz

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ez a kérelem használható az önkormányzatok felé benyújtandó születési támogatás igénylése céljából. Bármely önkormányzat felé megfelelő.

Kérelem a tűzoltósági szakvélemény kiadására

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ezt a kérelmet kell kitölteni és eljuttatni a területileg illetékes tűzoltóságra, ha valaki üzletnyitási engedélyhez szakhatósági véleményt szeretne beszerezni.

50%-os utazási kedvezmény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A nyomtatvány lehetőséget teremt 50%-os utazási kedvezményre.Kormányrendelet szabályozza a közalkalmazottak, közszolgálatban dolgozók és a közszféra egyes dolgozóinak utazási kedvezményét.

50%-os utazási kedvezmény

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A nyomtatvány lehetőséget teremt 50%-os utazási kedvezményre.Kormányrendelet szabályozza a közalkalmazottak, közszolgálatban dolgozók és a közszféra egyes dolgozóinak utazási kedvezményét.

Közüzemi mérőórák átadás-átvételi jegyzőkönyve

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ez a nyomtatvány akkor kell amikor egy ingatlan átadása, átvétele megtörténik. A mérőórák állást ekkor ebben a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezzel a közüzemi szolgáltatóknál kell jelentkezni a mérőórák átíratása céljából az adásvételi szerződéssel együtt.

Mellékmérős díjmegosztási szerződés

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A vízmérő cseréjét,követően a helyszínen kitöltött szerelési nyilatkozatot vagy csere jegyzőkönyvet, valamint az új Mellékmérős Díjmegosztási Szerződést a bekötési főmérő szerinti vízdíjfizetőnek (társasházaknál általában a közös képviselő) is alá kell írni.

Fellebbezés nyomtatvány

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ez a formanyomtatvány segítségül szolgál bármely meghozott határozat megtámadásához. Ezzel fellebbezhetsz, bármely ügymenetben, töltsd le és használhatod azonnal.

Általános feljelentés minta

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Ezzel a dokumentummal feljelentés lehet tenni. Tartalmazza a cselekmény és az elkövető részletes adatait. Ha szükséges alakítsd át a megfelelő adatokkal.

Munkáltatói nyilatkozat bölcsödéknek

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Bölcsődék részére készített munkáltatói szándéknyilatkozat. A bölcsődében a gyermek befogadásához szükséges nyilatkozat.

Működési engedély és telephely engedély hozzájáruló nyilatkozata

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: A működési engedély, és/vagy a telephely engedély megkérésekor szükséges nyomtatvány, melyben az ingatlan tulajdonosa hozzájárul a vállalkozás működéséhez.

Földbérleti szerződes minta 2013

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Föld Bérleti szerződes minta 2013

Gépkocsi foglaló formanyomtatvany

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Gépkocsi foglaló formanyomtatvany

Lakcimbejelentes ügymenete

Kategória: Önkormányzatok

Leírás: Lakcimbejelentes ügymenete