Nyomtatvány kategóriák

Állami Intézmények
  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)
  Bíróság
  Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal
  Földhivatal
  Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal
  Magyar Posta
  Magyar Államvasutak (MÁV)
  Magyar Minisztériumok
  Munkaügyi központ
  Országos Nyugdíjfolyósító Intézet
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  Okmányirodák
  Oktatási Hivatal
  Önkormányzatok
    Önkormányzat I.KER.
    Önkormányzat II.KER
    Önkormányzat III.KER
    Önkormányzat IV.KER
    Önkormányzat V.KER
    Önkormányzat VI.KER
    Önkormányzat VII.KER
    Önkormányzat VIII.KER
    Önkormányzat IX.KER
    Önkormányzat X.KER
    Önkormányzat XI.KER.
    Önkormányzat XII.KER.
    Önkormányzat XIII.KER.
    Önkormányzat XIV.KER.
    Önkormányzat XV.KER.
    Önkormányzat XVI.KER.
    Önkormányzat XVII.KER.
    Önkormányzat XVIII.KER.
    Önkormányzat XIX.KER.
    Önkormányzat XX.KER.
    Önkormányzat XXI.KER
    Önkormányzat XXII.KER.
    Önkormányzat XXIII.KER.
  Magyar Rendőrség
  Magyar Tűzoltóság
  Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
  Igazságügyi és rendészeti minisztérium
  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)
  Magyar Államkincstár(MÁK)
  Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
  GYÁM Hatóság
  KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH)
Biztosítók
  Általános nyomtatványok
  Generali Biztosító Zrt
Iskolák
  Általános iskolák
  Egyéb Oktatási Intézmények
  Egyetemek
  Főiskolák
  Középiskolák, Gimnáziumok
  Nyelviskolák
  Szakiskolák
Közüzemi vállalatok
  Debreceni Vízművek
  Pécsi Vízművek
  Dunántúli Regionális Vízművek
  ELMŰ
  Fővárosi csatornázási művek
  Fővárosi Gázművek
  Fővárosi Vízművek
Pénzintézetek
  Bankok
    CIB Bank
    Országos Takarék Pénztár (OTP)
    Citi Bank
    Erste Bank
    Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)
    Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)
    Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)
    Budapest Bank
    Exim Bank
    Hanwha Bank
    ING Bank
    Magyar Nemzeti Bank
    Unicredit Bank
    Volks Bank
  Hitelintézetek
    Magyar Cetelem Bank
    Credigen Bank
Sport
  Szövetségek
    Magyar Kerékpár Szövetség
    Magyar Röplabda Szövetség
    Magyar Torna Szövetség
    Magyar Úszó Szövetség
    Magyar Atlétikai Szövetség
    Általános sport nyomtatványok
    Magyar Sí Szövetség
    Magyar Birkozó Szövetség
  Tenisz
Szakmai nyomtatványok
  Gépjárműipari Nyomtatványok
    AEGON biztosító
    ALLIANZ biztosító
    GENERALI biztosító
    GENERTEL biztosító
    GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
    K&H biztosító
    KÖBE biztosító
    MAGYAR POSTA biztosító
    MKB biztosító
    SIGNAL biztosító
    TIR biztosító
    UNION biztosító
    UNIQA biztosító
    WABARD biztosító
    MAI CASCO
  Munkaügyi nyomtatványok
    Munkaviszony megszüntetése
Telekommunikációs vállalatok
  Invitel
  UPC
  Vodafone
Vállalkozásoknak
Külföldi államplgároknak
Állás keresőknek
  Önéletrajzok
  Kísérőlevelek
Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Kategória dokumentumai

Baleseti táppénz folyósí­tásához igénylőlap

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási dí­j illetve baleseti táppénz igényléséhez szükséges űrlap, valamint a kitöltést segí­tő útmutató

Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 1.

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Társadalombiztosí­tási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében a baleseti táppénz megállapí­tásához szükséges foglalkoztatói igazolás űrlapja

Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 2.

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Társadalombiztosí­tási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében a baleseti táppénz megállapí­tásához szükséges foglalkoztatói igazolás űrlapja

Családi pótlék kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családi pótlék megállapí­tásához kérelem. A Magyar Államkincstár hivatalos dokumentuma.

Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családi pótlék

Családi pótlék kapcsán gyermekszám változásáról bejelentés

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: A Magyar Államkincstár számára benyújtandó nyilatkozat a családban nevelkedő gyermekek számának megváltozásáról. A családi pótlék összegének meghatározásához (megváltoztatásához) szükséges. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Családok átmeneti otthonban történő elhelyezéséhez kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családok átmeneti otthonának vezetőjéhez cí­mzett kérelem átmeneti elhelyezésre

Családtámogatási ellátásokhoz igénybejelentés 1.

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: A Magyar Államkincstár családtámogatások (anyasági támogatás családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) igényléséhez szükséges bejelentőlapja. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Családtámogatási igénybejelentőlap 2.

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családtámogatások (anyasági támogatás családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) megállapí­tásáról szóló igazolás. Az igényelbí­ráló szerv tölti ki!

Egyszeri segélyhez adatlap

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár megyei pénztáraihoz benyújtott egyszeri segélykérelemhez szükséges adatlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapí­tásához

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapí­tásához

Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti keresetlevél

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti keresetlevél

Gyermekelhelyezésről megállapodás

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Gyermekelh.megáll

Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 1.

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 1.

Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 2.

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Gyermekgondozási dí­jra (gyed) igénybejelentés 2.

Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránti kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Gyermek ideigelh

Gyermektartásdí­j felemelése iránti kereset

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: gyermektartasdijfelemelkereset

Gyermektartásdí­j fizetési kötelezettség megszüntetése iránti kereset

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: gyermektartmegszüntkereset

Gyermektartásdí­j megelőlegezése iránti kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Tartásdí­jelíľleg kérelem

Gyermektartásdí­j mértékének módosí­tásáról megállapodás

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Tartásdí­j mód

Gyermek tartós nevelésbe vétele iránti kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Gyermek tartnev

Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Tartósan beteg

Iskolalátogatási igazolás

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Árvaellátáshoz benyújtandó kérelem és az ehhez szükséges iskolalátogatási igazolás. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Méltányossági alapon megí­télhető közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tására vonatkozó kérelem

Közlekedési támogatás megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Közlekedési támogatás megállapí­tása iránti kérelemminta

Mozgáskorlátozottak lakásátalakí­tási támogatásának folyósí­tása iránti kérelem

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Kérelem mozgáskorlátozotak számára a vissza nem térí­tendő lakás átalakí­tási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Nyilatkozat gyermekápolási táppénz folyósí­tásához

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Nyilatkozat gyermekápolási táppénz folyósí­tásához

Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozókról

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Nyilatkozat nagykorú eltartott hozzátartozóról. A háztartásban élő, nagykorú hozzátartozó jogosultságának megszűnését három napon belül be kell jelenteni a Megyei Egészségbiztosí­tási Pénztárnak. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Saját jogú családi pótlék igénybejelentés

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: csal.pót.

Szülői felügyeleti jogról megállapodás

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Szülői felügyeleti jogról szóló megállapodás-minta

Tanulói jogviszony igazolása családtámogatási ellátások kapcsán

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: A Magyar Államkincstár részére a tanulói jogviszony fennálásáról szóló igazolás űrlapja a családtámogatási ellátások kapcsán. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fogyatékosság gyermekek...

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Fogyatékosság gyermekek...

Árvaellátás

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Árvaellátás

Általános jövedelem igazolás

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Általánosan használható háromhavi jövedelem igazolás nyomtatvány. Használható munkáltatói igazolásként is.

Tartozás elismerő dokumentum, nyomtatvány minta

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Ez a nyomtatvány segí­t, ha tartozásod van. Töltsd ki és lehetőséged nyí­lik a jogszerű behajtásra, amennyiben időre nem rendezik a jogos követelésed.

Általános kérelem születési támogatáshoz

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Ez a kérelem használható az önkormányzatok felé benyújtandó születési támogatás igénylése céljából. Bármely önkormányzat felé megfelelő.

Meghatalmazás ingatlan adás-vételhez

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Ez a formanyomtatvány ingatlan adás-vételhez használható meghatalmazásként. Ügyvéddel kell ellenjegyeztetni.

Közüzemi mérőórák átadás-átvételi jegyzőkönyve

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Ez a nyomtatvány akkor kell amikor egy ingatlan átadása, átvétele megtörténik. A mérőórák állást ekkor ebben a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezzel a közüzemi szolgáltatóknál kell jelentkezni a mérőórák átíratása céljából az adásvételi szerződéssel együtt.

Fellebbezés nyomtatvány

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Ez a formanyomtatvány segítségül szolgál bármely meghozott határozat megtámadásához. Ezzel fellebbezhetsz, bármely ügymenetben, töltsd le és használhatod azonnal.

Általános feljelentés minta

Kategória: Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Ezzel a dokumentummal feljelentés lehet tenni. Tartalmazza a cselekmény és az elkövető részletes adatait. Ha szükséges alakítsd át a megfelelő adatokkal.