Nyomtatvány kategóriák

Állami Intézmények
  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)
  Bíróság
  Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal
  Földhivatal
  Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal
  Magyar Posta
  Magyar Államvasutak (MÁV)
  Magyar Minisztériumok
  Munkaügyi központ
  Országos Nyugdíjfolyósító Intézet
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  Okmányirodák
  Oktatási Hivatal
  Önkormányzatok
    Önkormányzat I.KER.
    Önkormányzat II.KER
    Önkormányzat III.KER
    Önkormányzat IV.KER
    Önkormányzat V.KER
    Önkormányzat VI.KER
    Önkormányzat VII.KER
    Önkormányzat VIII.KER
    Önkormányzat IX.KER
    Önkormányzat X.KER
    Önkormányzat XI.KER.
    Önkormányzat XII.KER.
    Önkormányzat XIII.KER.
    Önkormányzat XIV.KER.
    Önkormányzat XV.KER.
    Önkormányzat XVI.KER.
    Önkormányzat XVII.KER.
    Önkormányzat XVIII.KER.
    Önkormányzat XIX.KER.
    Önkormányzat XX.KER.
    Önkormányzat XXI.KER
    Önkormányzat XXII.KER.
    Önkormányzat XXIII.KER.
  Magyar Rendőrség
  Magyar Tűzoltóság
  Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
  Igazságügyi és rendészeti minisztérium
  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)
  Magyar Államkincstár(MÁK)
  Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
  GYÁM Hatóság
  KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH)
Biztosítók
  Általános nyomtatványok
  Generali Biztosító Zrt
Iskolák
  Általános iskolák
  Egyéb Oktatási Intézmények
  Egyetemek
  Főiskolák
  Középiskolák, Gimnáziumok
  Nyelviskolák
  Szakiskolák
Közüzemi vállalatok
  Debreceni Vízművek
  Pécsi Vízművek
  Dunántúli Regionális Vízművek
  ELMŰ
  Fővárosi csatornázási művek
  Fővárosi Gázművek
  Fővárosi Vízművek
Pénzintézetek
  Bankok
    CIB Bank
    Országos Takarék Pénztár (OTP)
    Citi Bank
    Erste Bank
    Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)
    Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)
    Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)
    Budapest Bank
    Exim Bank
    Hanwha Bank
    ING Bank
    Magyar Nemzeti Bank
    Unicredit Bank
    Volks Bank
  Hitelintézetek
    Magyar Cetelem Bank
    Credigen Bank
Sport
  Szövetségek
    Magyar Kerékpár Szövetség
    Magyar Röplabda Szövetség
    Magyar Torna Szövetség
    Magyar Úszó Szövetség
    Magyar Atlétikai Szövetség
    Általános sport nyomtatványok
    Magyar Sí Szövetség
    Magyar Birkozó Szövetség
  Tenisz
Szakmai nyomtatványok
  Gépjárműipari Nyomtatványok
    AEGON biztosító
    ALLIANZ biztosító
    GENERALI biztosító
    GENERTEL biztosító
    GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
    K&H biztosító
    KÖBE biztosító
    MAGYAR POSTA biztosító
    MKB biztosító
    SIGNAL biztosító
    TIR biztosító
    UNION biztosító
    UNIQA biztosító
    WABARD biztosító
    MAI CASCO
  Munkaügyi nyomtatványok
    Munkaviszony megszüntetése
Telekommunikációs vállalatok
  Invitel
  UPC
  Vodafone
Vállalkozásoknak
Külföldi államplgároknak
Állás keresőknek
  Önéletrajzok
  Kísérőlevelek
Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Kategória dokumentumai

Apaság megállapí­tása iránt indí­tott perben ellenkérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: Apaság megállapí­tása és gyermektartásdí­j megfizetése iránt indí­tott perben az alperes által benyújtható ellenkérelem mintája

Apaság védelmének megdöntése iránti kereset

Kategória: Bíróság

Leírás: Védelmezett apaság hivatalos megszüntetése érdekében benyújtható dokumentum mintája

Állásból való felfüggesztés

Kategória: Bíróság

Leírás: Fegyelmi eljárás megindí­tása miatt közalkalmazott állásból történő felfüggesztéséről szóló dokumentum

Bí­rósági végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: Perújí­tási kérelem miatt a bí­rósági döntés végrehajtásának felfüggesztését célzó kérelem mintája

Bizonyí­tási indí­tvány tanú meghallgatására polgári perben

Kategória: Bíróság

Leírás: Polgári peres eljárás során tanú meghallgatását kérelmező bizonyí­tási indí­tvány, melyet az illetékes bí­róság részére a tárgyalás kitűzését megelőzően lehet benyújtani

Büntetőeljárást megszüntető határozat elleni panasz

Kategória: Bíróság

Leírás: Büntetőeljárást megszüntető határozat ellen az ügyészséghez benyújtható panasz és annak indoklása

Csatlakozó fellebbezés házastársi vagyonközösség megszüntetése tárgyában

Kategória: Bíróság

Leírás: Házastársi vagyonközösség felbontása kapcsán zajló polgári perben csatlakozó fellebbezés előterjesztésének mintája

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés iránti kereset

Kategória: Bíróság

Leírás: Az önkormányzat által a városi bí­róság részére benyújtandó kereset mintája cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés iránti kereset

Kategória: Bíróság

Leírás: A városi bí­róság részére benyújtandó kereset mintája cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésről

Egyezségi megállapodás polgári perben

Kategória: Bíróság

Leírás: Polgári peres eljárást megszüntető egyezség minta-irata, amelyet a felperes és az alperes köthet, és a bí­róságnak kell jóváhagynia

Elbirtoklás tárgyában viszontkereset

Kategória: Bíróság

Leírás: Elbirtoklás miatt indí­tott polgári peres eljárás során a városi bí­rósághoz benyújtható viszontkereset mintája, valamint a kereset indoklása

Élettársi vagyoni szerződés

Kategória: Bíróság

Leírás: Élettársi viszony vagyoni feltételeiről ügyvéd ellenjegyzésével megkötött szerződés mintája

Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek

Kategória: Bíróság

Leírás: Jogi személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására

Fél évet meghaladóan kirendelt külföldi adatváltozásának bejelentése

Kategória: Bíróság

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adataiban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Feljelentés (csalás miatt)

Kategória: Bíróság

Leírás: Az illetékes rendőrkapitányság nyomozóhatósága számára benyújtható feljelentés-minta nagyobb kárt okozó csalás elkövetőjével szemben

Feljelentés (lopás miatt)

Kategória: Bíróság

Leírás: Az illetékes rendőrkapitányság nyomozóhatósága számára benyújtható feljelentés-minta lopás vétségének elkövetése miatt

Fizetési meghagyással kapcsolatos ellentmondás

Kategória: Bíróság

Leírás: Fizetési meghagyás ellen a kötelezett által a városi bí­róság részére benyújtható ellentmondás

Gyermektartásdí­j felemelése iránti kereset

Kategória: Bíróság

Leírás: gyermektartasdijfelemelkereset

Gyermektartásdí­j megelőlegezése iránti kérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: Tartásdí­jelíľleg kérelem

Gyermektartásdí­j mértékének módosí­tásáról megállapodás

Kategória: Bíróság

Leírás: Tartásdí­j mód

Gyermek tartós nevelésbe vétele iránti kérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: Gyermek tartnev

Házasság érvénytelenségének megállapí­tása iránti keresetlevél cselekvőképtelenség miatt

Kategória: Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó, cselekvőképtelenség miatti házasság érvénytelenségének megállapí­tása iránti keresetlevél-minta.

Házasság felbontása iránti kereset

Kategória: Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó, közös megegyezéssel történő házaság felbontása iránti keresetlevél-minta.

Házassági vagyonjogi szerződés házasulók között

Kategória: Bíróság

Leírás: Házassági vagyonjogi szerződés mintája házasulók között

Házassági vagyonközösséget megszüntető megállapodás

Kategória: Bíróság

Leírás: Házassági vagyonközösséget megszüntető megállapodás-minta

Házastársak közös tulajdonát megszüntető szerződés

Kategória: Bíróság

Leírás: Házastársak közös tulajdonát megszüntető szerződésminta

Házastársi közös vagyont megosztó szerződés

Kategória: Bíróság

Leírás: Házastársi közös vagyont megosztó szerződésminta

Házastársi tartás

Kategória: Bíróság

Leírás: Házastársi tartásról szóló megállapodás-minta

Házastársi tartás iránti perben keresetlevél (viszontkereset)

Kategória: Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó házastársi tartás iránti perben (viszont)keresetlevél-minta

Házastársi tartás megszüntetése iránti kereset

Kategória: Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó házastársi tartás megszüntetése iránti keresetlevél-minta

Kárigény bejelentése a munkavállaló részéről

Kategória: Bíróság

Leírás: A munkavállaló által a munkáltató részére benyújtott kárigény bejelentésének mintája, üzemi baleset esetén

Kárigény bejelentésének elutasí­tása

Kategória: Bíróság

Leírás: A munkavállaló által benyújtott kárigény bejelentésének elbí­rálása után a munkáltató által kiadott elutasí­tó nyilatkozat mintája

Keresetlevél a házasság érvénytelenségének megállapí­tása iránt rokoni kapcsolat miatt

Kategória: Bíróság

Leírás: Bí­rósághoz benyújtható keresetlevél házasság érvénytelení­tésére voantkozóan a házasság megkötése után felismert rokoni kapcsolat miatt

Keresetlevél házasság felbontása iránt közös megegyezés nélkül

Kategória: Bíróság

Leírás: Házastársak közös megegyezése nélküli kereset a bí­rósághoz házasság felbontására

Közterület-használat tárgyában fellebbezés jegyzői határozattal szemben

Kategória: Bíróság

Leírás: A városi polgármesteri hivatal jegyzőjéhez benyújtandó jegyzői határozattal szembeni fellebbezés-minta, közterület-használat tárgyában

Lemondás az örökségről

Kategória: Bíróság

Leírás: Törvényes örökös ellenszolgáltatás nélküli lemondó-nyilatkozatának mintája az örökségről

Öröklési szerződés

Kategória: Bíróság

Leírás: Öröklésiszerződés-minta a szükséges jogi biztosí­tékokkal

Örökséget visszautasí­tó nyilatkozat

Kategória: Bíróság

Leírás: Nyilatkozatminta örökség visszautasí­tásáról

Özvegyi nyugdí­j feléledéséhez igénybejelentés

Kategória: Bíróság

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j feléledéséhez. Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesí­teni. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Özvegyi nyugdí­j igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Bíróság

Leírás: Igénybejelentő lap özvegyi nyugdí­j, árvaellátás, szülői nyugdí­j igényléséhez elhunyt nyugdí­jas (járadékos) után. Az elhunyt nyugdí­jas hátramaradottai közül az özvegy, az árva és a szülő jogosult az ellátásra. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Rendkí­vüli felmondás munkavállaló részéről

Kategória: Bíróság

Leírás: Rendkí­vüli felmondás munkavállaló részéről

Szabadlábra helyezés iránti kérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: Ügyvéd által a városi bí­rósághoz benyújtható szabadlábra helyezés iránti kérelem, minta

Szolgálati idő elismerési kérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: Szolgálatiidő-elismerési kérelem a figyelembe vehető szolgálati idő, korkedvezményre jogosí­tó idő, korengedményes öregségi nyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdí­jához figyelembe vehető szolgálati idő és bányásznyugdí­jhoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Tanúvallomás megtagadása polgári eljárásban

Kategória: Bíróság

Leírás: Bí­róság előtti tanúvallomás megtagadásáról szóló kérelem mintája

Tartós szabadságkorlátozottak ellátása

Kategória: Bíróság

Leírás: Igénybejelentőlap az egyes tartós idíľtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére a saját jogon járó juttatáshoz

Tartós szabadságkorlátozottak ellátása 2.

Kategória: Bíróság

Leírás: Igénybejelentőlap az egyes tartós idíľtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére a túlélíľ házastársként járó juttatáshoz

Ügyvédi meghatalmazás hatóság előtti képviseletre

Kategória: Bíróság

Leírás: Hatóság előtti képviseletre szóló ügyvédi meghatalmazás mintája

Vagyoni helyzetről nyilatkozat költség- és illetékkedvezményhez

Kategória: Bíróság

Leírás: Bí­róság felé nyilatkozat vagyoni helyzetről a költség- és illetékkedvezményhez. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Végrehajtási kifogás előterjesztése

Kategória: Bíróság

Leírás: Bí­róság felé végrehajtási kifogás előterjesztése és a kifogás indoklása

Végrendelet kitagadással

Kategória: Bíróság

Leírás: Kitagadási okra hivatkozva rendelkezés végrendeletből való kitagadásra

Vételi jogot biztosí­tó szerződés ingatlanra

Kategória: Bíróság

Leírás: Ingatlanra vonatkozó vételi jogot biztosí­tó szerződés mintája

Zár alá vételi indí­tvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Rendőrség felé zár alá vételi indí­tvány bűncselekmény gyanúja miatt

Fizetési meghagyási űrlap formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: fizetési mh űrlap formanyomtatvány

Fizetési meghagyási ellentmondás

Kategória: Bíróság

Leírás: Fizetési meghagyási ellentmondás

Fizetési meghagyás hiánypótlásra felszólí­tás formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Fizetési meghagyás hiánypótlásra felszólí­tás formanyomtatvány

Jegyzőkönyv holtnak nyilvání­tási kérelemről

Kategória: Bíróság

Leírás: Jegyzőkönyv holtnak nyilvání­tási kérelemről

Nyilatkozat személyi adatokról

Kategória: Bíróság

Leírás: Nyilatkozat személyi adatokról

nyilatkozat vagyoni helyztről,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: nyilatkozat vagyoni helyztről,formanyomtatvány

munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Adóigazolás1,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Adóigazolás1,formanyomtatvány

Adóigazolás2,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Adóigazolás2,formanyomtatvány

társadalmi szervezet nyilv.,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: társadalmi szervezet nyilv.,formanyomtatvány

végrehajtási...,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: végrehajtási...,formanyomtatvány

végrehajtási lap2...,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: végrehajtási lap2...,formanyomtatvány

végrehajtási3...,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: végrehajtási3...,formanyomtatvány

végrehajtási4...,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: végrehajtási4...,formanyomtatvány

végrehajtási záradék1 ,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: végrehajtási záradék1 ,formanyomtatvány

végrehajtási záradék2,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: végrehajtási záradék2,formanyomtatvány

Végrehajtói letéti szám

Kategória: Bíróság

Leírás: Végrehajtói letéti szám

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

nyilatkozat szem. adatokról és vagyoni helyzetről,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: nyilatkozat szem. adatokról és vagyoni helyzetről,formanyomtatvány

IGAZOLÁS kábí­tószer-függőséget gyógyí­tó kezelésben, kábí­tószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosí­tó szolgáltatáson való részvételről

Kategória: Bíróság

Leírás: IGAZOLÁS kábí­tószer-függőséget gyógyí­tó kezelésben, kábí­tószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosí­tó szolgáltatáson való részvételről

Alapí­tvány adataiban bekövetkezett változás...

Kategória: Bíróság

Leírás: Alapí­tvány adataiban bekövetkezett változás...

Alapí­tvány nyilvántartásba vétel iránti kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Alapí­tvány nyilvántartásba vétel iránti kérelem,formanyomtatvány

társadalmi szrevezet nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Kategória: Bíróság

Leírás: társadalmi szrevezet nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Bevallás 0965 formanyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Bevallás 0965 formanyomtatvány

Tartozás elismerő dokumentum, nyomtatvány minta

Kategória: Bíróság

Leírás: Ez a nyomtatvány segí­t, ha tartozásod van. Töltsd ki és lehetőséged nyí­lik a jogszerű behajtásra, amennyiben időre nem rendezik a jogos követelésed.

Fellebbezés nyomtatvány

Kategória: Bíróság

Leírás: Ez a formanyomtatvány segítségül szolgál bármely meghozott határozat megtámadásához. Ezzel fellebbezhetsz, bármely ügymenetben, töltsd le és használhatod azonnal.

Általános feljelentés minta

Kategória: Bíróság

Leírás: Ezzel a dokumentummal feljelentés lehet tenni. Tartalmazza a cselekmény és az elkövető részletes adatait. Ha szükséges alakítsd át a megfelelő adatokkal.