Nyomtatvány kategóriák

Állami Intézmények
  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)
  Bíróság
  Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal
  Földhivatal
  Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal
  Magyar Posta
  Magyar Államvasutak (MÁV)
  Magyar Minisztériumok
  Munkaügyi központ
  Országos Nyugdíjfolyósító Intézet
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  Okmányirodák
  Oktatási Hivatal
  Önkormányzatok
    Önkormányzat I.KER.
    Önkormányzat II.KER
    Önkormányzat III.KER
    Önkormányzat IV.KER
    Önkormányzat V.KER
    Önkormányzat VI.KER
    Önkormányzat VII.KER
    Önkormányzat VIII.KER
    Önkormányzat IX.KER
    Önkormányzat X.KER
    Önkormányzat XI.KER.
    Önkormányzat XII.KER.
    Önkormányzat XIII.KER.
    Önkormányzat XIV.KER.
    Önkormányzat XV.KER.
    Önkormányzat XVI.KER.
    Önkormányzat XVII.KER.
    Önkormányzat XVIII.KER.
    Önkormányzat XIX.KER.
    Önkormányzat XX.KER.
    Önkormányzat XXI.KER
    Önkormányzat XXII.KER.
    Önkormányzat XXIII.KER.
  Magyar Rendőrség
  Magyar Tűzoltóság
  Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
  Igazságügyi és rendészeti minisztérium
  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)
  Magyar Államkincstár(MÁK)
  Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
  GYÁM Hatóság
  KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH)
Biztosítók
  Általános nyomtatványok
  Generali Biztosító Zrt
Iskolák
  Általános iskolák
  Egyéb Oktatási Intézmények
  Egyetemek
  Főiskolák
  Középiskolák, Gimnáziumok
  Nyelviskolák
  Szakiskolák
Közüzemi vállalatok
  Debreceni Vízművek
  Pécsi Vízművek
  Dunántúli Regionális Vízművek
  ELMŰ
  Fővárosi csatornázási művek
  Fővárosi Gázművek
  Fővárosi Vízművek
Pénzintézetek
  Bankok
    CIB Bank
    Országos Takarék Pénztár (OTP)
    Citi Bank
    Erste Bank
    Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)
    Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)
    Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)
    Budapest Bank
    Exim Bank
    Hanwha Bank
    ING Bank
    Magyar Nemzeti Bank
    Unicredit Bank
    Volks Bank
  Hitelintézetek
    Magyar Cetelem Bank
    Credigen Bank
Sport
  Szövetségek
    Magyar Kerékpár Szövetség
    Magyar Röplabda Szövetség
    Magyar Torna Szövetség
    Magyar Úszó Szövetség
    Magyar Atlétikai Szövetség
    Általános sport nyomtatványok
    Magyar Sí Szövetség
    Magyar Birkozó Szövetség
  Tenisz
Szakmai nyomtatványok
  Gépjárműipari Nyomtatványok
    AEGON biztosító
    ALLIANZ biztosító
    GENERALI biztosító
    GENERTEL biztosító
    GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
    K&H biztosító
    KÖBE biztosító
    MAGYAR POSTA biztosító
    MKB biztosító
    SIGNAL biztosító
    TIR biztosító
    UNION biztosító
    UNIQA biztosító
    WABARD biztosító
    MAI CASCO
  Munkaügyi nyomtatványok
    Munkaviszony megszüntetése
Telekommunikációs vállalatok
  Invitel
  UPC
  Vodafone
Vállalkozásoknak
Külföldi államplgároknak
Állás keresőknek
  Önéletrajzok
  Kísérőlevelek
Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Kategória dokumentumai

Bedolgozói jogviszony létesí­tésére irányuló megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Bedolgozó alkalmazásához szükséges szerződés mintája, amelyet a munkáltató és a munkavállaló (bedolgozó) köt

Bérleti szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingóságra köthető bérleti szerződés mintája

Betéti társaság kiváló tagjával elszámolási megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Betéti társaságból rendes felmondással kiváló kültaggal köthető elszámolási szerződés mintája

Bizományi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Bizományi szerződés

Elővásárlási jogosult nyilatkozata

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog érvényesí­téséről

Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog felmondásáról

Engedély nélkül kivihető kulturális javakra vonatkozó igazolás kiadásához szükséges nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Nyilatkozat engedély nélkül az ország területéről kivihető kulturális javakról. Tartalmazza a művészek/szerzők megnevezését, valamint a kulturális javak leí­rását

Engedményezési megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Követelés átruházásához szükséges engedményezési megállapodás

Engedményezésről értesí­tés Közpénzekből nyújtott támogatások * KÜK VoIP

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Értesí­tés követelés átruházása érdekében született engedményezési megállapodás megkötéséről

Életjáradéki szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Életjáradéki szerződés, mely lakóingatlan tulajdonjogának átruházása ellenében jön létre a járadékra jogosult és a járadékfizetésre kötelezett között

Élettársi vagyoni szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Élettársi viszony vagyoni feltételeiről ügyvéd ellenjegyzésével megkötött szerződés mintája

Épí­tési szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Épí­tési szerződés kiviteli tervdokumentáció alapján épí­tési-szerelési munkálatok elvégzésére a megrendelő és a munkát elvállaló vállalkozó között

Épí­tési telekre adásvételi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés telekingatlanra, foglaló beszámí­tásával és tulajdonjog fenntartása mellett

Fegyvertartási engedély iránti kérelem

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Természetes személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Jogi személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására

Fél évet meghaladóan kirendelt külföldi adatváltozásának bejelentése

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adataiban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Filmfelvétel felhasználásához adott hozzájárulás visszavonása

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Filmfelvétel felhasználásához korábban adott engedély visszavonására voantkozó nyilatkozat mintája

Forgalmazási szerződés gazdálkodó szervezetek között

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Forgalmazási szerzíľdés

Független vizsgabizottság előtti vizsga letétele iránti kérelem

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Oktatási intézmény igazgatójához cí­mzett szülői kérelem arról, hogy a gyermek bizonyos tantárgyakból független vizsgabizottság előtt tehessen vizsgát

Haszonkölcsön szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Haszonkölcsön szerzíľdés

Ingatlan adásvételi előszerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan adásvételi előszerződés-minta, foglalóval

Ingatlan adásvételi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződésminta, tulajdonjog-fenntartással

Ingatlan adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapí­tásával

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés-minta, haszonélvezeti jog alapí­tásával, több vevő esetén.

Ingatlan-adásvételi szerződés visszavásárlási jog kikötésével

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Visszavásárlási jog kikötésével történő ingatlan-adásvételi szerződésminta

Ingatlan csereszerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan csereszerződés-minta

Ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlatról tulajdonostárs tájékoztatása

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlannal kapcsolatos tulajdonostárs felhí­vása elővásárlási jog gyakorlásáról

Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatminta

Ingó adásvételi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingó-adásvételi szerződés-minta részletvétellel

Ingó csereszerződés értékkülönbözettel

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingó csereszerződés-minta értékkülönbözettel

Kárigény bejelentése a munkavállaló részéről

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: A munkavállaló által a munkáltató részére benyújtott kárigény bejelentésének mintája, üzemi baleset esetén

Kárigény bejelentésének elutasí­tása

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: A munkavállaló által benyújtott kárigény bejelentésének elbí­rálása után a munkáltató által kiadott elutasí­tó nyilatkozat mintája

Kishajó-vezetői okmány kiállí­tásához adatlap

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: A Közlekedési Felügyelet belví­zi kedvtelési célú kishajó-vezetői okmány kiállí­tásához (cseréjéhez vagy pótlásához) szükséges adatlapja

Kölcsönszerződés magánszemélyek között

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Magánszemélyek között létrejövő kölcsönszerződés mintája pénz kölcsönzéséről

Követelés engedményezéséről értesí­tés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan értékesí­téséből származó követelés engedményezéséről történő értesí­tés mintája

Közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Méltányossági alapon megí­télhető közgyógyellátásra való jogosultság megállapí­tására vonatkozó kérelem

Közös lakás használatáról megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Közös lakás használatáról szóló megállapodás-minta

Lakásbérleti szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan határozatlan időre szóló bérbeadására voantkozó szerződésminta, amely tartalmazza a bérleti dí­jat és annak megfizetésére vonatkozó megkötéseket

Lakásbérleti szerződés felmondása bérleti dí­j nem fizetése miatt

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Bérbeadó nyilatkozata lakásbérleti szerződés felmondásáról bérleti dí­j nem fizetése miatt.

Átadás átvételi jegyzőkönyv lakóingatlan birtokba adásáról

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Eladó és vevő által aláí­rt jegyzőkönyv az ingatlan-adásvételi szerződésben foglaltak szerint lebonyolí­tott ingatlan átadásról, átvételről. A jegyzőkönyvben szerepelnek a mérőóra-állások

Lakásingatlanra adásvételi szerződés, haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett

Lakásingatlanra kötött csereszerződés, értékkülönbözettel

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Csereszerződés-minta lakóingatlanra, ahol a két lakóingatlan között értékkülönség van, melyet az egyik szerződő fél a szerződés aláí­rásakor fizet meg

Lakóház épí­tésére alkalmas telektulajdon beépí­tésre tett nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Lakóház épí­tésére alkalmas telek tulajdonosának nyilatkozata lakóház határidőn belüli felépí­téséről. A teljesí­tést a használatbavételi engedély bemutatásával kell igazolni.

Megbí­zási szerződés ingatlan értékesí­tésére

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Megbí­zásiszerződés-minta ingatlan értékesí­téséhez a megfelelő formában, a szükséges jogi biztosí­tékokkal.

Mozgáskorlátozottak lakásátalakí­tási támogatásának folyósí­tása iránti kérelem

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Kérelem mozgáskorlátozotak számára a vissza nem térí­tendő lakás átalakí­tási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Nyelvvizsga egyenértékűségi kérelem (A és B tí­pusú nyelvvizsgák C-vel való egyenértékűségének igazolására)

Nyelvvizsga honosí­tási kérelem

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Kérelem külföldi nyelvvizsga honosí­tásához. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Nyugdí­j folyószámlára történő átutalásáról nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Nyilatkozat nyugdí­jasok számára a nyugdí­j folyószámlára történő utalásáról

Pályaalkalmassági vizsgálathoz adatlap

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Adatlap pályaalkalmassági vizsgához (PÁV), hivatásos gépjárművezetői állások betöltéséhez

Rendkí­vüli felmondás munkavállaló részéről

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Rendkí­vüli felmondás munkavállaló részéről

Személygépkocsira kötött bérleti szerződés magánszemélyek között

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingóságokra kötött bérleti szerződés minta magánszemélyek részére

Szülőtartásról megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Testvérek és szülők közötti megállapodás mintája a szülők eltartásáról, valamint a fizetendő költségek megosztásáról

Tanulmányi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Munkavállaló és munkáltató között köthető tanulmányi szerződés mintája

Társasházi lakásra adásvételi előszerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan adásvételi előszerződés épí­tés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével

Társas vállalkozások részére adatlap

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Társas vállakozások részére adatlap, mely előzetes tájékoztatást szolgál, csak az eredeti nyomtatvány használható

Tartási szerződés ingatlan átruházása fejében

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan átruházása fejében kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Lakásbérleti és lakáshasználati jog folytatásával kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Lakásingatlan tulajdonjoga ellenében, megosztott lakáshasználattal kötött eltartási szerződés mintája

Tartási szerződés megszüntetése a felek közös megállapodásával

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: A felek közös megállapodásával megszüntetett tartási szerződés mintája

Ügyvédi meghatalmazás hatóság előtti képviseletre

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Hatóság előtti képviseletre szóló ügyvédi meghatalmazás mintája

Vételi jogot biztosí­tó szerződés ingatlanra

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlanra vonatkozó vételi jogot biztosí­tó szerződés mintája

Általános nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Általános nyilatkozat

Általános jövedelem igazolás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Általánosan használható háromhavi jövedelem igazolás nyomtatvány. Használható munkáltatói igazolásként is.

Tartozás elismerő dokumentum, nyomtatvány minta

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ez a nyomtatvány segí­t, ha tartozásod van. Töltsd ki és lehetőséged nyí­lik a jogszerű behajtásra, amennyiben időre nem rendezik a jogos követelésed.

Magánnyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ezzel a nyilatkozattal lehetséges magánnyugdí­jpénztárat váltani.

Földbérleti szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Használható szántó, termőföld, vagy bármely földterület bérletbe adásához. Az adatokat természetesen személyre szabva kell kitölteni.

Általános meghatalmazás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ez egy általános meghatalmazás magánszemélyek részére, mely használható ügymenetek, eljárások kapcsán.

Általános meghatalmazás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ez egy általános meghatalmazás magánszemélyek részére, mely használható ügymenetek, eljárások kapcsán.

Meghatalmazás ingatlan adás-vételhez

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ez a formanyomtatvány ingatlan adás-vételhez használható meghatalmazásként. Ügyvéddel kell ellenjegyeztetni.

Munkáltatói nyilatkozat bölcsödéknek

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Bölcsődék részére készített munkáltatói szándéknyilatkozat. A bölcsődében a gyermek befogadásához szükséges nyilatkozat.