Keresés eredménye

Áfa bevallás 0986 os nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Áfa bevallás 0986 os nyomtatvány

A munkáltatótól származó jövedelemről,az adó és adóelőlegről

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: A munkáltatótól származó jövedelemről,az adó és adóelőlegről

Bevallásmásolat kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Bevallásmásolat kérelem

Csekk igénylő kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: AJÁNLOTT,NEM KÖTELEZŐ

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Elhalálozás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elhalálozás bejelentése

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Ajándékozási szerződés ingó dolgokra

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Ajándékozási szerződés ingó dolgokra

Albérleti szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Mindenkinek aki kiad vagy bérel

Honosí­tási-visszahonosí­tási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Átadás átvételi jegyzőkönyv lakóingatlan birtokba adásáról

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Eladó és vevő által aláí­rt jegyzőkönyv az ingatlan-adásvételi szerződésben foglaltak szerint lebonyolí­tott ingatlan átadásról, átvételről. A jegyzőkönyvben szerepelnek a mérőóra-állások

Elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Elismervény

Adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése kapcsán a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 2. a) bekezdése, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet követelményei alapján) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület végfalainak hőszigetelése kapcsán a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 2. b) bekezdése, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet követelményei alapján) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület utolsó fűtött lakószint feletti födémének hő- és ví­zszigetelése lapos-, valamint magastető vagy tetőfelépí­tmény esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tá-sához. (Pályázati útmutató III. 2. c) bekezdése, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet követelményei alapján) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 2. d) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az új szellőzőrendszer kialakí­tása, vagy a meglévő szellőző rendszerek felújí­tása, korszerűsí­tése esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 3. a) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében a meglévő fűtési rendszerek felújí­tása, korszerűsí­tése, átalakí­tása esetén, a tűzoltó-sági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 3. b) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében a hálózati melegví­z-ellátási berendezések felújí­tása, korszerűsí­tése, átalakí­tása esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 3. c) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Adatlap I. egyéni vállalkozónak minősülő ügyfél részére (EV) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adatlap I. egyéni vállalkozónak minősülő ügyfél részére (EV) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Adatlap I. gazdálkodók részére (G) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adatlap I. gazdálkodók részére (G) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Adatlap magánszemély részére (M) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adatlap magánszemély részére (M) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Bankgarancia

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Bankgarancia

Engedély kérelem gazdasági hatással meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Engedélykérelem gazdasági hatással meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

Adásvételi szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák

Leírás: Adásvételi szerződés

A vállalkozó személyi adatainak megváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Vállalkozásoknak

Leírás: A vállalkozó személyi adatainak megváltozása

A vállalkozás adatainak megváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Vállalkozásoknak

Leírás: A vállalkozás adatainak megváltozása

Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

Adatlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatási kötelezettség teljesí­téséhez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatási kötelezettség teljesí­téséhez

Nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezÄą szervezet részére, amennyiben az adatszolgáltatást a szervezet képviseletére jogosult személy teljesí­ti

Bejelentő lap nyugdí­jbiztosí­táshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papí­r alapon vagy számí­tástechnikai adathordozón történÄą teljesí­téséhez

Bejelentő lap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozóan, amennyiben a foglalkoztató képviseletét a munkavállaló (foglalkoztatott) látja el

Bejelentő lap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papí­r alapon, illetve számí­tástechnikai adathordozón történÄą teljesí­téséhez, amennyiben a foglalkoztató képviseletét az Art. 7. §-ában meghatározott képviselÄą látja el

Bejelentő lap a kincstár, az egészségbiztosí­tási szervek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a kincstár, az egészségbiztosí­tási szervek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a nyugdí­jfolyósí­tó szerv nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatásának elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez

Adategyeztető lap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adategyeztető lap

Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez

adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: adatlap

Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Belga tanulmányok és házastársi viszony

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Belga tanulmányok és házastársi viszony

Átvételi elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ, Külföldi államplgároknak

Leírás: Átvételi elismervény

Bejelentés Munkaügyi központ

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentés Munkaügyi központ

A leépí­tésre kerülő dolgozók adatai

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: A leépí­tésre kerülő dolgozók adatai

Adatlap a csoportos létszámcsökkentésre irányuló munkáltatói döntés bejelentéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Adatlap a csoportos létszámcsökkentésre irányuló munkáltatói döntés bejelentéséhez

Bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentés a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján. A bejelentési kötelezettség csak a 2008. január 1-jét követően létesí­tett foglalkoztatási jogviszonyokban áll fenn.

Bejelentő lap szakképzési hozzájárulás

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentő lap a .......... évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesí­tő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről

Adatmódosí­tó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Adatmódosí­tó nyilatkozat

Belépési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Belépési nyilatkozat

Egészségkártya igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Egészségkártya igénylőlap

Adatlap gázfogyasztás gépi

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap gázfogy.gépi

Adatlap gázfogyasztás kézi

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap gázfogy.kézi

Behozatali engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Behozatali engedély kérelem

Előzetes engedélykérelem passzí­v bérmunkára

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Előzetes engedélykérelem passzí­v bérmunkára

A Nemzetközi Importigazolás mintája

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: A Nemzetközi Importigazolás mintája

Adatlap rendkí­vüli esemény előzetes bejelentéséről

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap rendkí­vüli esemény előzetes bejelentéséről

Adatlap rendkí­vüli esemény bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap rendkí­vüli esemény bejelentése

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

Bevallás 0965 formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Bevallás 0965 formanyomtatvány

Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Adatlap magánszemély formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap magánszemély formanyomtatvány

Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap a munkáltatótól származó jövedelemről, munkaviszony megszűnésekor.

Adatlap gazdasági társaság formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap gazdasági társaság formanyomtatvány

Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Adatlap gazdasági társaság mérséklésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap gazdasági társaság mérséklésére formanyomtatvány

Bevallásmásolat kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Bevallásmásolat kérelem formanyomtatvány

Csekk kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Csekk kérelem formanyomtatvány

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Elhunyt iratminta formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elhunyt iratminta formanyomtatvány

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet)fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Adatlap nyugta

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség alóli felmentés,formanyomtatvány

Belépési nyilatkozat formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Belépési nyilatkozat formanyomtatvány

Gokart versenyzői licensz engedékly kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Gokart versenyzői licensz engedékly kérelem formanyomtatvány

Átigazolási lap,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Átigazolási lap,formanyomtatvány

Lovasszövetség adatlap és belépési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Lovasszövetség adatlap és belépési nyilatkozat

Dí­jugrató és military szakág-- licenc befizetés átutalással,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Dí­jugrató és military szakág-- licenc befizetés átutalással,formanyomtatvány

Átköltözési kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Átköltözési kérelem,formanyomtatvány

Befogadó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Befogadó nyilatkozat,formanyomtatvány

Befogadó nyilatkozat kollegisták részére,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Befogadó nyilatkozat kollegisták részére,formanyomtatvány

Cserekérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Cserekérelem,formanyomtatvány

Igénylőlap átmeneti segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap átmeneti segélyhez

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat 1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kérelem a a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem a a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Igénylőlap lakbértámogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap lakbértámogatáshoz

Igénylőlap lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap lakásfenntartási támogatáshoz

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Háziorvosi igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Háziorvosi igazolás

Igénylőlap hadirokkant egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Hadirokkant nyomtatvány egyösszegű térí­tés megállapí­tásához A támogatás megállapí­tásához szükséges dokumentumok: A hadi eredetű sérülést igazoló orvosi dokumentumok

Igénylőlap hadiárva egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap hadiárva egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Igénylőlap hadiözvegy járadék megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap hadiözvegy járadék megállapí­tásához

Igénylőlap magasabb járadékosztályba sorolás megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap magasabb járadékosztályba sorolás megállapí­tásához

Igénylőlap hadirokkant ápolási pótlék megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap hadirokkant ápolási pótlék megállapí­tásához

Kérelem járulékfizetés alapjának igazolásához és egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem járulékfizetés alapjának igazolásához és egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsághoz

Igénylőlap étkezési térí­tési dí­jkedvezményhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap étkezési térí­tési dí­jkedvezményhez

Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Igénylőlap élelmiszer támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap élelmiszer támogatáshoz

Igazolás beiskolázási segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igazolás beiskolázási segélyhez

Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához gazdasági társaság,egyéb szervezet részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához gazdasági társaság,egyéb szervezet részére

Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához magánszemély,egyéni vállalkozó részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához magánszemély,egyéni vállalkozó részére

Kérelem túlfizetés visszautalásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem túlfizetés visszautalásához

Telekadó bevallási í­v

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Telekadó bevallási í­v

Bejelentés gépjárműadó kötelezettség változásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Bejelentés gépjárműadó kötelezettség változásához

I. fokú orvorvosszakértői vélemény a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: I fokú orvorvosszakértői vélemény a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez

...Évre vonatkozó számadás és gondnoki/gyámi működésről szóló jelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: ...Évre vonatkozó számadás és gondnoki/gyámi működésről szóló jelentés

Kérelem nyomtatvány gyermektartásdí­j megelőlegezésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem nyomtatvány gyermektartásdí­j megelőlegezésére

Nyilatkozat gondozási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Nyilatkozat gondozási dí­j megállapí­tásához

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épület használatbavételiengedélykérelméhez statisztikai adatlap

Igénylőlap születési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap születési támogatáshoz

Épí­tményadó bevallási í­v

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tményadó bevallási í­v

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Lakás rendeltetésének megváltoztatása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Lakás rendeltetésének megváltoztatása

Fiatal házasok első lakáshoz jutásásnak támogatásása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Fiatal házasok első lakáshoz jutásásnak támogatásása

Helyi önkormányzati pénzügyi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Helyi önkormányzati pénzügyi támogatás

Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Átmeneti segélyhez igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Átmeneti segélyhez igénylőlap

Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Bontási hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylolap

Egyéb épí­tésügyi kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéb épí­tésügyi kérelem

Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tés bejelentési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tés bejelentési kérelem

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési kérelem nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési kérelem nyomtatvány

Épí­tményadó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tményadó nyomtatvány

Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Épí­tésügyi engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Épí­tésügyi engedély kérelem

Kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz

Zajkibocsátási adatlap új hangosí­tó berendezés telepí­tésének, működtetésének engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Zajkibocsátási adatlap új hangosí­tó berendezés telepí­tésének, működtetésének engedélyezéséhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Nyilvántartó lap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Nyilvántartó lap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Nyilvántartó lap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Nyilvántartó lap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Adatlap A III. kerület egészségügyi alapellátásában résztvevő háziorvosi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására kií­rt 200.. évi pályázatához.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Adatlap A III. kerület egészségügyi alapellátásában résztvevő háziorvosi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására kií­rt 200.. évi pályázatához.

Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására adható támogatás igénylésére

Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

Üzemeltető váltás kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Üzemeltető váltás kérelem

Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

Nyilatkozat vagyoni és jövedelmi viszonyok vizsgálatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Nyilatkozat vagyoni és jövedelmi viszonyok vizsgálatához

Kérelem a a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség

Észrevétel a folyószámla kivonatra illeték adónemek vonatkozásában

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Észrevétel a folyószámla kivonatra illeték adónemek vonatkozásában

Gépjárműadó mentesség igényléséhez súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Gépjárműadó mentesség igényléséhez súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Igazolás A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Nyilatkozat közös háztartásban élésről IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Nyilatkozat közös háztartásban élésről IV.kerület

Kérelem Rendszeres szociális segély(egészségkárosodott személyek részére IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Rendszeres szociális segély(egészségkárosodott személyek részére

Kérelem időskorúak járadékához IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem időskorúak járadékához IV.kerület

Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz IV.kerület

Kérelem lakbértámogatáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem lakbértámogatáshoz IV.kerület

Kérelem ápolási dí­jhoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz IV.kerület

Kérelem átmeneti segélyhez IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem átmeneti segélyhez IV.kerület

Kérelem háztartási tüzelőolaj támogatáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem háztartási tüzelőolaj támogatáshoz IV.kerület

Kérelem alanyi jogú közgyógyellátáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem alanyi jogú közgyógyellátáshoz IV.kerület

Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Étkezési térí­tési dí­jtámogatás bölcsödések számára

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Étkezési térí­tési dí­jtámogatás bölcsödések számára

Közlekedési támogatáshoz kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Közlekedési támogatáshoz kérelem

Kérelem személygépkocsi szerzési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem személygépkocsi szerzési támogatáshoz

Kérelem személygépkocsi átalakí­tási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem személygépkocsi átalakí­tási támogatáshoz

Kérelem távhőszolgáltatási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem távhőszolgáltatási támogatáshoz

Általános nyilatkozat bármihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Általános nyilatkozat bármihez

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Időskorúak járadéka

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Időskorúak járadéka

Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem a költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Kérelem átmeneti jelleggel kiutalt lakás határozatlan időre történő bérbeadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem átmeneti jelleggel kiutalt lakás határozatlan időre történő bérbeadásához

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének névváltoztatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének névváltoztatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén a bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén a bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréshez, bérlőtárs halála esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréshez, bérlőtárs halála esetén

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás, bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás, bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás albérletbe adásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás albérletbe adásához

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás egy részének albérletbe adásának engedélyezésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás egy részének albérletbe adásának engedélyezésére

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesí­tésére, az elővásárlási joggal rendelkező bérlő(k) részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesí­tésére, az elővásárlási joggal rendelkező bérlő(k) részére

Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához

Kérelem lakáscsere szerződésre

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem lakáscsere szerződésre

Kérelem működési engedély üzletkörének megváltoztatásához, bőví­téséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély üzletkörének megváltoztatásához, bőví­téséhez

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás, illetve jogutódlás esetén

Kérelem működési engedély módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tásához

Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Bejelentés adatváltozásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés adatváltozásról

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem telepengedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem telepengedély kiadásához

Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás bejelentése

Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban

Telephelyen folytatott ipari tevékenység

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Telephelyen folytatott ipari tevékenység megváltoztatása, bőví­tése

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kérelem beépí­tési előí­rás kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem beépí­tési előí­rás kiadásához

Jelzálogjog szerződés és együttműködés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Jelzálogjog szerződés és együttműködés

Statisztikai adatlap épület terveihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Statisztikai adatlap épület terveihez

Adatlap antenna terveihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Adatlap antenna terveihez

Adatlap épí­tésügyi-műszaki dokumentációk megküldéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Adatlap épí­tésügyi-műszaki dokumentációk megküldéséhez

Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Működési engedély iránti kérelem V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Működési engedély iránti kérelem V.kerület

Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Átutalási és-vagy visszautalási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Átutalási és-vagy visszautalási kérelem

Beiskolázási segély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Beiskolázási segély iránti kérelem

Nevelési segélyt igénylő lap V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Nevelési segélyt igénylő lap V.kerület

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap

Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jra V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jra V.kerület

Kérelem fűtési támogatás igénybevételére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem fűtési támogatás igénybevételére

Kérelem fűtési támogatás igénybevételére az V. kerületben állandó bejelentéssel élő családtag részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem fűtési támogatás igénybevételére az V. kerületben állandó bejelentéssel élő családtag részére

Kérelem lakbértámogatás igénybevétele iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem lakbértámogatás igénybevétele iránt

Kerelem Védőoltás biztosí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem Védőoltás biztosí­tására

Adatlap iparitev megszüntetése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Adatlap iparitev megszüntetése

Bejelentésköteles ipari tevékenység

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bejelentésköteles ipari tevékenység

Adatlap magánszemélynek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adatlap maganszemélynek

Adatlap társaságnak

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adatlap társaságnak

Kérelem állattartás iránti engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem állattartás iránti engedélyhez

Átmeneti segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Átmeneti segély

Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Bérlő névváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérlő névváltozása

Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Helyiség bérleti i jog átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Helyiség bérleti jogi átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Hozzájárulás tartási szerződéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hozzájárulás tartási szerződéshez

Hozzájáruló nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hozzájáruló nyilatkozat

Első fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Első fokú orvosi szakvélemény

Igazolási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Igazolási kérelem (egyes kötelezettségek késedelmes kimentésére

Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Havi pénzforgalmi jelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Havi pénzforgalmi jelentés

Feljelentés kiegészí­tés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Feljelentés kiegészí­tés

Szabálysértési csoport igazolási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport igazolási kérelem

Szabálysértési csoport kifogás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport kifogás

Szabálysértési csoport panasz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport panasz

Részletfizetés,halasztás iránti kérelem szabálysértési csoport

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Részletfizetés,halasztás iránti kérelem

Szabálysértési csoport meltanyossagi kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport meltanyossagi kérelem

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Adatközlő lap lakás paramétereiről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Adatközlő lap lakás paramétereiről

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére A betétlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére A betétlap

Hozzájárulás 12 tonnás gépjárműhöz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történ behajtásához szükséges közútkezeli hozzájárulás kiadása

Épí­tésügyi hatósági engedélyek érvényességének meghosszabbí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedélyek érvényességének meghosszabbí­tása

Adatlap magánszemély / egyéni vállalkozó részletfizetésre, fizetési halasztásra és / vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Adatlap magánszemély / egyéni vállalkozó részletfizetésre, fizetési halasztásra és / vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Adatlap épitesügyi birsághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Adatlap épitesügyi birsághoz

Adatlap lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Adatlap lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Adatlap a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adatlap a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapí­tásához

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Épí­tmény és telekadó bevallás magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­tmény és telekadó bevallás magánszemély

Adatszolgáltató lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Adatszolgáltató lap

A veszélyes állatok köre

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: A veszélyes állatok köre

Adatlap civil szervezetek számára

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Adatlap civil szervezetek számára

Épí­tőközösségi szerződés burkolt út létesí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Épí­tőközösségi szerződés burkolt út létesí­tésére.

Bérleti szerződés minta

Kategória: Biztosítók, Iskolák, Közüzemi vállalatok, Sport, Szakmai nyomtatványok, Telekommunikációs vállalatok, Vállalkozásoknak

Leírás: Ez a formanyomtatvány, szerződés minta használható, ha valaki szeretne bérbe-adni,kölcsönadni, illetve bérbe venni, kölcsön venni eszközt, szerszámot, tárgyat. Töltsd le INGYEN, most és használd.

Bérleti szerződés minta

Kategória: Biztosítók, Iskolák, Közüzemi vállalatok, Sport, Szakmai nyomtatványok, Telekommunikációs vállalatok, Vállalkozásoknak

Leírás: Ez a formanyomtatvány, szerződés minta használható, ha valaki szeretne bérbe-adni,kölcsönadni, illetve bérbe venni, kölcsön venni eszközt, szerszámot, tárgyat. Töltsd le INGYEN, most és használd.

Vállalkozói szerződés

Kategória: Biztosítók, Iskolák, Közüzemi vállalatok, Sport, Szakmai nyomtatványok, Vállalkozásoknak

Leírás: Megbízás esetén használatos vállalkozási szerződésminta. Kiegészítve teljesítési igazolással is. Használható magánszemély és vállalkozások esetén is.

Hallgatói füzet,formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Főiskolák

Leírás: Hallgatói füzet,formanyomtatvány

Bejelentés személyben beállt változásról

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Bejelentés személyben beállt változásról

Cib felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kezes vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kezes vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére egyéni,bt,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére egyéni,bt,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap magánszemélyek részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap magánszemélyek részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap orvosi vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap orvosi vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap vállalkozások részére ,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap vállalkozások részére ,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap egyéni vállalkozó orvosok részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap egyéni vállalkozó orvosok részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing finanszí­rozási kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing finanszí­rozási kérelem,formanyomtatvány

Adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok

Leírás: Adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing kiegészí­tő adatlap további lí­zingbevevők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing kiegészí­tő adatlap további lí­zingbevevők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing meghatalmazás finanszí­rozási szerződés lezárásához,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing meghatalmazás finanszí­rozási szerződés lezárásához,formanyomtatvány

Cib lí­zing munkabér elutalás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing munkabér elutalás,formanyomtatvány

Cib lí­zing gépjármű műszaki állapot felmérő lap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing gépjármű műszaki állapot felmérő lap,formanyomtatvány

Cib lí­zing kölcsönszerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing kölcsönszerződés,formanyomtatvány

Gépkocsi hitelszerződés Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetére vonatkozó hitelszerződés.

Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,módosí­tására,megszűntetésére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,módosí­tására,megszűntetésére

Hiteligénylői nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Hiteligénylői nyilatkozat

Kölcsönigénylési nyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Kölcsönigénylési nyomtatvány

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Személyi kölcsön általános feltételei

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Személyi kölcsön általános feltételei

Lí­zing kérelem gazdasági társaságok részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Lí­zing kérelem gazdasági társaságok részére

Szándéknyilatkozat ingatlan eladására

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Szándéknyilatkozat ingatlan eladására

Lí­zing kérelem magánszemélyek részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Lí­zing kérelem magánszemélyek részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Adatmódosí­tási nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Adatmódosí­tási nyilatkozat

Nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához

Nyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Nyilatkozat elhunyt magánnyugdí­ jpénztártagról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat elhunyt magánnyugdí­j pénztártagról

Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről

Nyilatkozat a 10 éves várakozási idővel rendelkező tagok számára

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat a 10 éves várakozási idővel rendelkező tagok számára

Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

Nyugdí­jpánztár panaszbejelentő lap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpánztár panaszbejelentő lap

Pénzmosási azonasí­tási adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Pénzmosási azonasí­tási adatlap

Adatlap beruházási hitelkérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap beruházási hitelkérelemhez

Befektetési hitel előmí­nősí­tési adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Befektetési hitel előmí­nősí­tési adatlap

Adatlap export hitelkérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap export hitelkérelemhez

Adatlap garancia-garanciakeret kérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap garancia-garanciakeret kérelemhez

Befektetési hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Befektetési hitelkérelmi adatlap

Ügyfél alapinformációk

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Ügyfél alapinformációk

A bank által elfogadott értékbecslők

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: A bank által elfogadott értékbecslők

Lakás adás-vételi szerződés követelményei

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Lakás adás-vételi szerződés követelményei

Adatlap kölcsönigényléshez magánszemély részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Adatlap kölcsönigényléshez magánszemély részére

Elfogadott települések listája

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Elfogadott települések listája

Értékbecslési megrendelés jelzálog kölcsöhöz

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Értékbecslési megrendelés jelzálog kölcsöhöz

Előtörlesztési értesí­tő

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Előtörlesztési értesí­tő

Igénylőlap jelzálog kölcsönhöz magánszemély részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Igénylőlap jelzálog kölcsönhöz magánszemély részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Panaszbejelentő

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Panaszbejelentő

Bankkártya szerződés kártyaigénylő formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Bankkártya szerződés kártyaigénylő formanyomtatvány

Állandó feltöltési megbí­zás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Állandó feltöltési megbí­zás

Kártyaszámla szerződés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Kártyaszámla szerződés

Csatlakozási nyilatkozat a Magyar Sepa Egyesületbe

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Csatlakozási nyilatkozat a Magyar Sepa Egyesületbe

Regisztrációs adatlap más nevében történő adatküldés esetére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Regisztrációs adatlap más nevében történő adatküldés esetére

TÁJÉKOZTATÓ A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló iskolák hálózatának legfontosabb jellemzőiről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: TÁJÉKOZTATÓ A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló iskolák hálózatának legfontosabb jellemzőiről

A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményeket összefogó iskolahálózat tagjai számára 2012 végéig teljesí­tendő kritériumok

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményeket összefogó iskolahálózat tagjai számára 2012 végéig teljesí­tendő kritériumok

Pályázati felhí­vás a nevelési ,oktatási intézmények vezetőihez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Pályázati felhí­vás a nevelési ,oktatási intézmények vezetőihez

Pénzügyi oktatási program törzsanyag

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Pénzügyi oktatási program törzsanyag

Nyilatkozat támogató taggá válásról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Nyilatkozat támogató taggá válásról

Fogyasztási kölcsönigénylési adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Fogyasztási kölcsönigénylési adatlap

Jelzálog fedezetű hitelekhez hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Jelzálog fedezetű hitelekhez hitelkérelmi adatlap

Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap

Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap társigénylő részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap társigénylő részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a deviza alapú hitel igénybevételébí´l eredí´ esetleges kockázatok tudomásulvételérí´l

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat a deviza alapú hitel igénybevételébí´l eredí´ esetleges kockázatok tudomásulvételérí´l

Nyilatkozat jelzáloglevéllel finanszí­rozott hitel igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat jelzáloglevéllel finanszí­rozott hitel igényléséhez

Nyilatkozat kiegészí­tő kamattámogatásos hitel igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat kiegészí­tő kamattámogatásos hitel igényléséhez

Unicredit bank a hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok

Nyilatkozat Önkéntes nyugdí­jpénztári egyéni számla hitelfedezeti felhasználásáról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat Önkéntes nyugdí­jpénztári egyéni számla hitelfedezeti felhasználásáról

Igénylőlap és szerződés A Magyarországi Volksbank Zrt. Electronic Banking szolgáltatásának igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Igénylőlap és szerződés A Magyarországi Volksbank Zrt. Electronic Banking szolgáltatásának igényléséhez

Kártyahasználat fedezetéül elkülöní­tett összeg és bankkártya limit Adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Kártyahasználat fedezetéül elkülöní­tett összeg és bankkártya limit Adatlap

Ügyfél reklamációs adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Ügyfél reklamációs adatlap

Kártyaletiltási adatlap a kártyabirtokos kérelme alapján

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Kártyaletiltási adatlap a kártyabirtokos kérelme alapján

vodafone szerződésbontási kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone szerződésbontási kérelem,formanyomtatvány

Autó adásvételi szerződés 2010-től

Kategória: Okmányirodák, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: 2010-től kizárólag ez használható mint autó adásvételi szerződés. A mennyiben az autó adásvételi szerződés kevesebb adatot tartalmaz, az Okmányiroda nem í­rja át az autót. Az autó adásvételi szerződés eredeti példányát mindig tartsa meg!

Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Fakivágás kérelem

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Fakivágás kérelem

Kérelem temetési segélyhez IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem temetési segélyhez IV.kerület

Kérelem tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadására

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadására

Birtokvédelmi kérelem

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Birtokvédelmi kérelem

Pénzügyi lí­zingszerződés

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Pénzügyi lí­zingszerződés

Magánnyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Magánnyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Lí­zing átvállalási kérelem

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing átvállalási kérelem

Lí­zing eszközinformációs adatlap

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing eszközinformációs adatlap

Lí­zing elbí­rálás alapdokumantuma

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing elbí­rálás alapdokumantuma

Lí­zing szerződésmódosí­tási lezárási kérelem

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing szerződésmódosí­tási lezárási kérelem

Autó állapotvizsgálati, állapotfelmérő lap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Amennyiben autódon állapotfelmérés, állapotfelmérés készül, akkor töltsd ki ezt a nyomtatványt, mert ezen rögzítheted az autó minden részének jelenlegi állapotát. Használt autó vásárláskor ideális lehet mindenki számára.

kérelem üzembentartó bejegyzéshez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem üzembentartó bejegyzéshez

kérelem üzembentartó törléshez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem üzembentartó törléshez

Gépkocsi állapot és tartozék lap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Gépkocsi állapot és tartozék lap

meghatalmazás adásvételhez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: meghatalmazás adásvételhez

hatósági ügyekhez meghatalmazás

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: hatósági ügyekhez meghatalmazás

Műszaki vizsga meghatalmazás (Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a meghatalmazás akkor szükséges, ha a gépkocsi tulajdonosa Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A meghatalmazás mellé csatolni kell az aláírási címpéldányt és a cégkivonatot is.

Műszaki vizsga meghatalmazás (Társadalmi szervezet)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a nyomtatvány akkor szükséges, ha az autó tulajdonosa egy társadalmi szervezet. Műszaki vizsgára ezt kell kitölteni. Csatolni kell ez mellé az aláírási címpéldányt és az alapító okiratot is.

Műszaki vizsga meghatalmazás (Természetes személy)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a meghatalmazás akkor szükséges, ha az autó tulajdonosa magánszemély. Műszaki vizsgához ezt kell kitölteni. ha nem a tulajdonos jelenik meg a vizsgán.

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Kárbejelentő

megállapodás

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: megállapodás

megállapodás a követelés engedményezésről

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: megállapodás a követelés engedményezésről

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: Kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: Kárbejelentő

nyilatkozat gépjárműben kelettkezett kár rendezéséhez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: nyilatkozat gépjárműben kelettkezett kár rendezéséhez

tulajdonjog

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: tulajdonjog

Átruházó nyilatkozat

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Átruházó nyilatkozat

Bérgépjármű...

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Bérgépjármű...

Generali saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Generali saját kárbejelentő

Generali saját kárbejelentő 2

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Generali saját kárbejelentő 2

Gépjármű adatlap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Gépjármű adatlap

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERTEL biztosító

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Genertel kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERTEL biztosító

Leírás: Genertel kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Dekra kárbejelentő

ExpertUnio kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: ExpertUnio kárbejelentő

Groupama saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Groupama saját kárbejelentő

Groupama saját kárbejelentő2

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Groupama saját kárbejelentő 2

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, K&H biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

K&H saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, K&H biztosító

Leírás: K&H saját kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, KÖBE biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

Köbe kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, KÖBE biztosító

Leírás: Köbe kárbejelentő

Autotal gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: Autotal gépjármű kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

ExpertUnio kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: ExpertUnio kárbejelentő

POSTA saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: POSTA saját kárbejelentő

POSTA saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: POSTA saját kárbejelentő

Signal biztosí­tó gépjármű felelőségbiztosí­tás adatközlő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, SIGNAL biztosító

Leírás: Signal biztosí­tó gépjármű felelőségbiztosí­tás adatközlő

Tir biztosí­tó kárbejelentés

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, TIR biztosító

Leírás: Tir biztosí­tó kárbejelentés

Union biztosí­tó kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, UNION biztosító

Leírás: Union biztosí­tó kárbejelentő

Uniqa biztosí­tó kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, UNIQA biztosító

Leírás: Uniqa biztosí­tó kárbejelentő

Elektronikus hí­vásrészletező vodafone

Kategória: Vodafone

Leírás: Elektronikus hí­vásrészletező vodafone

Bejelntő számlázási mód váltáshoz

Kategória: ELMŰ

Leírás: Bejelntő számlázási mód váltáshoz

Épí­tési engedélyhez igénylőlap

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Épí­tési engedélyhez igénylőlap

Havi diktálás megállapodás

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Havi diktálás megállapodás

szerződés az elkülöní­tett ví­zhasználat...

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: szerződés az elkülöní­tett ví­zhasználat...

Elvi nyilatkozat igénybejelentő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Elvi nyilatkozat igénybejelentő

nyilatkozat házilagos kivitelezésről

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: nyilatkozat házilagos kivitelezésről

Locsolási ví­zmérő szerelési terv igénybejelentő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Locsolási ví­zmérő szerelési terv igénybejelentő

Ikerví­zmérő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ikerví­zmérő kérelem

szolgáltatás szerződés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: szolgáltatás szerződés

Ví­zmérő kivitelező nyilatkozat

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zmérő kivitelező nyilatkozat

Locsolási

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Locsolási

mellékmérő dí­jmegosztási szerződés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: mellékmérő dí­jmegosztási szerződés

mellékmérős dí­jmegosztási szerződés megszűntetése

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: mellékmérős dí­jmegosztási szerződés megszűntetése

megrendelés ví­zbekötés megszűntetéséhez

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: megrendelés ví­zbekötés megszűntetéséhez

Ví­zművek reklamáció

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek reklamáció

Ví­zművek szolgáltatás bejelentés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek szolgáltatás bejelentés

Ví­zművek tervjóváhagyás

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek tervjóváhagyás

Adatközlő cascohoz signal biztosí­tó

Kategória: SIGNAL biztosító

Leírás: Adatközlő cascohoz signal biztosí­tó

Feljelentés minta

Kategória: Önkormányzat VII.KER

Leírás: Feljelentés minta

Europass Angol nyelvű önéletrajz minta

Kategória: Önéletrajzok

Leírás: Az Európai Unióban egységes formátum.