Keresés eredménye

Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Bevallásmásolat kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Bevallásmásolat kérelem

Csekk igénylő kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: AJÁNLOTT,NEM KÖTELEZŐ

Elhalálozás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elhalálozás bejelentése

Albérleti szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Mindenkinek aki kiad vagy bérel

Bejelentkezési lap vállalkozóknak és magánszemélyeknek

Kategória: Állami Intézmények, Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Leírás: A Központi Statisztikai Hivatal bejelentési űrlapja egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek adatszolgáltatásához, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

Honosí­tási-visszahonosí­tási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Átadás átvételi jegyzőkönyv lakóingatlan birtokba adásáról

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Eladó és vevő által aláí­rt jegyzőkönyv az ingatlan-adásvételi szerződésben foglaltak szerint lebonyolí­tott ingatlan átadásról, átvételről. A jegyzőkönyvben szerepelnek a mérőóra-állások

Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Kérelem Egyéni vállalkozóknak

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem Egyéni vállalkozóknak

Kérelem Társas vállalkozás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Társas vállalkozás

Kérelem vizirendezvény engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem vizirendezvény engedélyezéséhez

Elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Elismervény

Kérelem tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői regisztrálásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Kérelem tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői regisztrálásához

Kérelem tűzvédelmi szakvizsga vizsgáztatói regisztrálásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Kérelem tűzvédelmi szakvizsga vizsgáztatói regisztrálásához

Bankgarancia

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Bankgarancia

Engedély kérelem gazdasági hatással meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Engedélykérelem gazdasági hatással meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

Kötelező érvényű tarifális felvilágosí­tás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Kötelező érvényű tarifális felvilágosí­tás iránti kérelem

Kérelem egyszerűsí­tett eljárás(ok) alkalmazásának engedélyezése iránt Pótlap – BEHOZATAL

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Kérelem egyszerűsí­tett eljárás(ok) alkalmazásának engedélyezése iránt Pótlap – BEHOZATAL

Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára

A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által, a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás teljesí­téséhez, ha a foglalkoztató képvis

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által, a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás teljesí­téséhez, ha a foglalkoztató képviseletét a munkavállaló (foglalkoztatott) látja el.

Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói özvegyi nyugdí­j megáll.

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói özvegyi nyugdí­j megáll.

Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Igénybejelentő rokkantsági nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő rokkantsági nyugdí­jhoz

Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

Igénybejelentő lap külföldön élő számára

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élő számára

Kiegészí­tő adatok Finnország

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: kieg.adatok Finnország

Kiegészí­tő adatok Olaszország

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kieg.adatok Olaszország

Kiegészí­tő adatok Olaszország

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kiegészí­tő adatok Olaszország

Lengyel hozzátartozói

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Lengyel hozzátartozói

Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Litván katonai szolg.

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Litván katonai szolg.

Litván nyugellátás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Litván nyugellátás

Belga tanulmányok és házastársi viszony

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Belga tanulmányok és házastársi viszony

Átvételi elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ, Külföldi államplgároknak

Leírás: Átvételi elismervény

Iifjúsági erőforrás

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Ifjúsági erőforrás,munkaügyi központ adatlapja

Ifjúsági erőforrás

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Ifjúsági erőforrás

Bejelentés Munkaügyi központ

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentés Munkaügyi központ

Bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentés a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján. A bejelentési kötelezettség csak a 2008. január 1-jét követően létesí­tett foglalkoztatási jogviszonyokban áll fenn.

Bejelentő lap szakképzési hozzájárulás

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentő lap a .......... évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesí­tő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről

Kérelem munkaerő kölcsönzés

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Munkaerő kölcsönzés

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentésTechnológia ellenőrző adatai adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentésTechnológia ellenőrző adatai adatlap folyamatos mérés esetére

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentésAnyagfelhasználási és termelési adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyag felhasználás adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyag felhasználás adatlap folyamatos mérés esetére

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyagok minőségi adatai adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás üzemeltetési adatai adatlap1

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás kibocsátási adatlap1

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás kibocsátási adatlap folyamatos mérés esetére

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Diffúz forrás adatlap1

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés VOC adatok adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Leválasztott anyagok adatlap

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás HŰTŐ, LÉGKONDICIONÁLÓ, HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS LAP*

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás BERENDEZÉS ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás FORRÁS ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás KIBOCSÁTÁSI ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ LEVÁLASZTÓ BERENDEZÉS ADATLAPJA

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIÁHOZ, PONTFORRÁSHOZ TARTOZÓ FOLYAMATOS MÉRŐBERENDEZÉS ADATLAPJA

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIA ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIÁKHOZ TARTOZÓ FORRÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK ADATLAPJA

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TELEPHELY ADATOK

Belépési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Belépési nyilatkozat

Egészségkártya igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Egészségkártya igénylőlap

Munkáltatói szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Munkáltatói szerződés

Behozatali engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Behozatali engedély kérelem

Előzetes engedélykérelem passzí­v bérmunkára

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Előzetes engedélykérelem passzí­v bérmunkára

Nyilatkozat a biztosí­ték felhasználásáról

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Nyilatkozat a biztosí­ték felhasználásáról

Kérelem a gázszerelők hatósági nyilvántartásba vételéhez és az arcképes gázszerelői igazolvány kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Kérelem a gázszerelők hatósági nyilvántartásba vételéhez és az arcképes gázszerelői igazolvány kiadásához

Kérelem az idegenvezetők hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Kérelem az idegenvezetők hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

Kamarai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Kamarai adatlap

NEMZETKÖZI TRANSZFER NYILATKOZAT

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: NEMZETKÖZI TRANSZFER NYILATKOZAT

nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: nyilatkozat

nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: nyilatkozat

nyilatkozat alkalmazottakról,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: nyilatkozat alkalmazottakról,formanyomtatvány

nyilatkozat minibizt.,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: nyilatkozat minibizt.,formanyomtatvány

nyilatkozat minta,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: nyilatkozat minta,formanyomtatvány

nyilatkozat nb,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: nyilatkozat nb,formanyomtatvány

Nyilatkozat a 2008 vagy 2009-ban lebonyolí­tott passzí­v bérmunka-forgalomról

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Nyilatkozat a 2008 vagy 2009-ban lebonyolí­tott passzí­v bérmunka-forgalomról

NYILATKOZATTÉTEL A KERESKEDELMI ÉS FIZETŐVENDÉGLÁTÓ SZÁLLÁSHELYEK OSZTÁLYBASOROLÁSÁHOZ

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: NYILATKOZATTÉTEL A KERESKEDELMI ÉS FIZETŐVENDÉGLÁTÓ SZÁLLÁSHELYEK OSZTÁLYBASOROLÁSÁHOZ

termelési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: termelési nyilatkozat

textil autonom nyilatkozat formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: textil autonom nyilatkozat formanyomtatvány

Iratmásolat megrendelő

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Iratmásolat megrendelő

nyilatkozat vagyoni helyztről,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: nyilatkozat vagyoni helyztről,formanyomtatvány

munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

nyilatkozat szem. adatokról és vagyoni helyzetről,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: nyilatkozat szem. adatokról és vagyoni helyzetről,formanyomtatvány

Bevallás 0965 formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Bevallás 0965 formanyomtatvány

Bevallásmásolat kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Bevallásmásolat kérelem formanyomtatvány

Csekk kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Csekk kérelem formanyomtatvány

Elhunyt iratminta formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elhunyt iratminta formanyomtatvány

Kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti illetékmentességet megállapí­tó határozat kiadása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti illetékmentességet megállapí­tó határozat kiadása iránt

vagyonnyilatkozat nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: vagyonnyilatkozat nyomtatvány

MNASZ Amatőr Rallye Kupa 2009 Részvételi jelentkezési lap

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: MNASZ Amatőr Rallye Kupa 2009 Részvételi jelentkezési lap

Belépési nyilatkozat formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Belépési nyilatkozat formanyomtatvány

Gokart versenyzői licensz engedékly kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Gokart versenyzői licensz engedékly kérelem formanyomtatvány

nyilatkozat gépkocsi elszámoláshoz,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: nyilatkozat gépkocsi elszámoláshoz,formanyomtatvány

nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Szövetségek

Leírás: nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához,formanyomtatvány

szervezői felelősségvállalási nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: szervezői felelősségvállalási nyilatkozat,formanyomtatvány

Átigazolási lap,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Átigazolási lap,formanyomtatvány

Dí­jugrató és military szakág-- licenc befizetés átutalással,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Dí­jugrató és military szakág-- licenc befizetés átutalással,formanyomtatvány

Lovak bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Lovak bejelentése

Átköltözési kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Átköltözési kérelem,formanyomtatvány

Befogadó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Befogadó nyilatkozat,formanyomtatvány

Befogadó nyilatkozat kollegisták részére,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Befogadó nyilatkozat kollegisták részére,formanyomtatvány

Cserekérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Cserekérelem,formanyomtatvány

Kreditátviteli kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Kreditátviteli kérelem

Nyilatkozat indoklás nélküli halasztásról

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Nyilatkozat indoklás nélküli halasztásról

Meghatalmazás általános formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Meghatalmazás általános formanyomtatvány

meghatalmazás.bizi.átvétel formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: meghatalmazás.bizi.átvétel formanyomtatvány

Igénylőlap átmeneti segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap átmeneti segélyhez

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kérelem a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Jelentkezési adatlap az I. kerületi társasházak felújí­tásának pénzügyi támogatására kií­rt pályázathoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Jelentkezési adatlap az I. kerületi társasházak felújí­tásának pénzügyi támogatására kií­rt pályázathoz

Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Átmeneti segélyhez igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Átmeneti segélyhez igénylőlap

Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Bontási hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylolap

Egyéb épí­tésügyi kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéb épí­tésügyi kérelem

Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tés bejelentési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tés bejelentési kérelem

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési kérelem nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési kérelem nyomtatvány

Épí­tményadó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tményadó nyomtatvány

Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Fellebezésről lemondó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Fellebezésről lemondó nyilatkozat

Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Telepengedély bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Telepengedély bejelentése

Telepengedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Telepengedély kérelem

Nyilatkozat zenés szolgáltatásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Nyilatkozat zenés szolgáltatásról

Jelentkezési lap közművelődési adatbázisba

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Jelentkezési lap közművelődési adatbázisba

Kérelem adóigazoláshoz jogi személyek és más szervezetek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem adóigazoláshoz jogi személyek és más szervezetek

Kérelem adóigazoláshoz magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem adóigazoláshoz magánszemély

Kérelem közterületfoglalási engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem közterületfoglalási engedélyhez

Kérelem magánszálláshely nyilvántartásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem magánszálláshely nyilvántartásához

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kommunális adó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kommunális adó nyomtatvány

Kommunális adó változásbejelnető

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kommunális adó változásbejelnető

Közgyógy kérelem orvosi igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Közgyógy kérelem orvosi igazolás

Közmű kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Közmű kérelem

Közmű nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Közmű nyilatkozat

Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Luxusadó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Luxusadó nyomtatvány

Telep-engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Budapest III. kerület önkormányzatának telep-engedély kiadására irányuló kérelme.

Bejelentésköteles ipari tevékenység

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bejelentésköteles ipari tevékenység

Kérelem igazolás kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem igazolás kiadásához

Kérelem kuvi névjegyzék módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem kuvi névjegyzék módosí­tásához

Kérelem kuvi névjegyzékbe vételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem kuvi névjegyzékbe vételhez

Kérelem mozgóurnás szavazáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem mozgóurnás szavazáshoz

Kérelem névjegyzékbe visszavételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem névjegyzékbe visszavételhez

Kérelem névjegyzékbevételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem névjegyzékbevételhez

Kérelem állattartás iránti engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem állattartás iránti engedélyhez

Átmeneti segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Átmeneti segély

Temetési segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Temetési segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Bérlő névváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérlő névváltozása

Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Helyiség bérleti i jog átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Helyiség bérleti jogi átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Hozzájárulás tartási szerződéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hozzájárulás tartási szerződéshez

Hozzájáruló nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hozzájáruló nyilatkozat

Első fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Első fokú orvosi szakvélemény

Igazolási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Igazolási kérelem (egyes kötelezettségek késedelmes kimentésére

Kizárólagos bérlő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kizárólagos bérlő

Lakáscsere

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakáscsere

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakbértámogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakbértámogatás

Lakossági behejtási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakossági behejtási kérelem

Lakossági kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakossági kérelem

Kérelem magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosí­tásának nyilvántartásba vételére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: KÉRELEM Magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosí­tásának nyilvántartásba vételére

Kérelem működési engedély módosí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tása

Bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: BEJELENTÉS magánszállásadói tevékenység megszüntetéséről

Munkáltatói igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Munkáltatói igazolás

Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni épí­tményadóban

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni épí­tményadóban

Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére F betétlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére F betétlap

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére

Halmozottan hátrányos helyzetű nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Halmozottan hátrányos helyzetű nyilatkozat

Jövedelemnyilatkozat időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Jövedelemnyilatkozat időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kérelem túlfizetés visszautalására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem túlfizetés visszautalására

Hagyaték nemleges nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Hagyaték nemleges nyilatkozat

Adatváltozás bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentés

Hadigondozotti járadék nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Hadigondozotti járadék nyilatkozat

Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatba vételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatba vételhez

Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Felelős műszaki vezető nyilatkozata

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozata

Méhész kijelentkező

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Méhész kijelentkező

Magánnyugdí­jpénztár adatmódosí­tó nyilatkozat

Kategória: Biztosítók, Generali Biztosító Zrt

Leírás: A Generali nyugdí­jpénztár adatmódosí­tó nyilatkozata.

Magánnyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Kategória: Biztosítók, Általános nyomtatványok, Generali Biztosító Zrt

Leírás: Ezzel a nyilatkozattal lehetséges magánnyugdí­jpénztárat váltani.

Hallgatói füzet,formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Főiskolák

Leírás: Hallgatói füzet,formanyomtatvány

Bejelentés személyben beállt változásról

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Bejelentés személyben beállt változásról

Cib felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kezes vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kezes vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére egyéni,bt,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére egyéni,bt,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap magánszemélyek részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap magánszemélyek részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap orvosi vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap orvosi vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap vállalkozások részére ,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap vállalkozások részére ,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap egyéni vállalkozó orvosok részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap egyéni vállalkozó orvosok részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing finanszí­rozási kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing finanszí­rozási kérelem,formanyomtatvány

Cib lí­zing kiegészí­tő adatlap további lí­zingbevevők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing kiegészí­tő adatlap további lí­zingbevevők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing meghatalmazás finanszí­rozási szerződés lezárásához,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing meghatalmazás finanszí­rozási szerződés lezárásához,formanyomtatvány

Cib lí­zing munkabér elutalás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing munkabér elutalás,formanyomtatvány

Cib lí­zing szándéknyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing szándéknyilatkozat,formanyomtatvány

Cib lí­zing gépjármű műszaki állapot felmérő lap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing gépjármű műszaki állapot felmérő lap,formanyomtatvány

Cib lí­zing kölcsönszerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing kölcsönszerződés,formanyomtatvány

nyilatkozat citibank,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: nyilatkozat citibank,formanyomtatvány

k&h átlépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h átlépési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank adatkezelési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank adatkezelési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank kedvezményezett,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank kedvezményezett,formanyomtatvány

mkb bank kedvezményezettek,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank kedvezményezettek,formanyomtatvány

mkb bank munkáltatói igazolás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank munkáltatói igazolás,formanyomtatvány

mkb bank nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank nyugdí­jszolgáltatás bejelentése,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank nyugdí­jszolgáltatás bejelentése,formanyomtatvány

mkb személyi kölcsön igénylés és szerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb személyi kölcsön igénylés és szerződés

mkb bank változás bejelentés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank változás bejelentés

mkb bank változás bejelentés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank változás bejelentés

mkb nyilatkozat magánpénztár visszalépés a tb-be

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb nyilatkozat magánpénztár visszalépés a tb-be

otp munkáltatói kölcsön nyilatkozat ingatlan bejegyzés ,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Országos Takarék Pénztár (OTP)

Leírás: otp munkáltatói kölcsön nyilatkozat ingatlan bejegyzés ,formanyomtatvány

otp munkáltatói lakáskölcsön nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Országos Takarék Pénztár (OTP)

Leírás: otp munkáltatói lakáskölcsön nyilatkozat,formanyomtatvány

otp munkáltatói nyilatkozat formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Országos Takarék Pénztár (OTP)

Leírás: otp munkáltatói nyilatkozat formanyomtatvány

otp szándéknyilatkozat általános,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Országos Takarék Pénztár (OTP)

Leírás: otp szándéknyilatkozat általános,formanyomtatvány

Átlépési nyilatkozat másik önkéntes nyugdí­jpénztárból Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár váltásnál szükséges dokumentum.

Csoportos beszedési megbí­zás nyomtatványa Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén a csoportos beszedési megbí­zás felhatalmazására, módosí­tására, megszüntetésére irányuló nyomtatvány.

Egyéni vállalkozók hitelkérelmi nyilatkozata. Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Vállalkozásoknak, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén az egyéni vállalkozóknak szükséges hitelkérelmi nyilatkozat.

Magánszemélyek hitelkérelmi nyilatkozata. Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén a magánszemélyeknek szükséges hitelkérelmi nyilatkozat.

Társas vállalkozások hitelkérelmi nyilatkozata. Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén a társas vállalkozásoknak szükséges hitelkérelmi nyilatkozat.

Gépkocsi hitelszerződés Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetére vonatkozó hitelszerződés.

Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,módosí­tására,megszűntetésére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,módosí­tására,megszűntetésére

Hiteligénylői nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Hiteligénylői nyilatkozat

Kölcsönigénylési nyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Kölcsönigénylési nyomtatvány

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Személyi kölcsön általános feltételei

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Személyi kölcsön általános feltételei

Lí­zing kérelem gazdasági társaságok részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Lí­zing kérelem gazdasági társaságok részére

Szándéknyilatkozat ingatlan eladására

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Szándéknyilatkozat ingatlan eladására

Lí­zing kérelem magánszemélyek részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Lí­zing kérelem magánszemélyek részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Adatmódosí­tási nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Adatmódosí­tási nyilatkozat

Nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához

Nyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Nyilatkozat elhunyt magánnyugdí­ jpénztártagról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat elhunyt magánnyugdí­j pénztártagról

Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről

Nyilatkozat a 10 éves várakozási idővel rendelkező tagok számára

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat a 10 éves várakozási idővel rendelkező tagok számára

Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

Nyugdí­jpánztár panaszbejelentő lap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpánztár panaszbejelentő lap

Pénzmosási azonasí­tási adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Pénzmosási azonasí­tási adatlap

Adatlap beruházási hitelkérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap beruházási hitelkérelemhez

Befektetési hitel előmí­nősí­tési adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Befektetési hitel előmí­nősí­tési adatlap

Adatlap export hitelkérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap export hitelkérelemhez

Adatlap garancia-garanciakeret kérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap garancia-garanciakeret kérelemhez

Befektetési hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Befektetési hitelkérelmi adatlap

Ügyfél alapinformációk

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Ügyfél alapinformációk

A bank által elfogadott értékbecslők

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: A bank által elfogadott értékbecslők

Lakás adás-vételi szerződés követelményei

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Lakás adás-vételi szerződés követelményei

Adatlap kölcsönigényléshez magánszemély részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Adatlap kölcsönigényléshez magánszemély részére

Elfogadott települések listája

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Elfogadott települések listája

Értékbecslési megrendelés jelzálog kölcsöhöz

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Értékbecslési megrendelés jelzálog kölcsöhöz

Előtörlesztési értesí­tő

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Előtörlesztési értesí­tő

Igénylőlap jelzálog kölcsönhöz magánszemély részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Igénylőlap jelzálog kölcsönhöz magánszemély részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Panaszbejelentő

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Panaszbejelentő

Bankkártya szerződés kártyaigénylő formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Bankkártya szerződés kártyaigénylő formanyomtatvány

Állandó feltöltési megbí­zás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Állandó feltöltési megbí­zás

Kártyaszámla szerződés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Kártyaszámla szerződés

Csatlakozási nyilatkozat a Magyar Sepa Egyesületbe

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Csatlakozási nyilatkozat a Magyar Sepa Egyesületbe

Regisztrációs adatlap más nevében történő adatküldés esetére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Regisztrációs adatlap más nevében történő adatküldés esetére

TÁJÉKOZTATÓ A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló iskolák hálózatának legfontosabb jellemzőiről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: TÁJÉKOZTATÓ A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló iskolák hálózatának legfontosabb jellemzőiről

A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményeket összefogó iskolahálózat tagjai számára 2012 végéig teljesí­tendő kritériumok

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményeket összefogó iskolahálózat tagjai számára 2012 végéig teljesí­tendő kritériumok

Pályázati felhí­vás a nevelési ,oktatási intézmények vezetőihez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Pályázati felhí­vás a nevelési ,oktatási intézmények vezetőihez

Pénzügyi oktatási program törzsanyag

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Pénzügyi oktatási program törzsanyag

Nyilatkozat támogató taggá válásról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Nyilatkozat támogató taggá válásról

Fogyasztási kölcsönigénylési adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Fogyasztási kölcsönigénylési adatlap

Jelzálog fedezetű hitelekhez hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Jelzálog fedezetű hitelekhez hitelkérelmi adatlap

Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap

Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap társigénylő részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap társigénylő részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a deviza alapú hitel igénybevételébí´l eredí´ esetleges kockázatok tudomásulvételérí´l

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat a deviza alapú hitel igénybevételébí´l eredí´ esetleges kockázatok tudomásulvételérí´l

Nyilatkozat jelzáloglevéllel finanszí­rozott hitel igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat jelzáloglevéllel finanszí­rozott hitel igényléséhez

Nyilatkozat kiegészí­tő kamattámogatásos hitel igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat kiegészí­tő kamattámogatásos hitel igényléséhez

Unicredit bank a hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok

Nyilatkozat Önkéntes nyugdí­jpénztári egyéni számla hitelfedezeti felhasználásáról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat Önkéntes nyugdí­jpénztári egyéni számla hitelfedezeti felhasználásáról

Igénylőlap és szerződés A Magyarországi Volksbank Zrt. Electronic Banking szolgáltatásának igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Igénylőlap és szerződés A Magyarországi Volksbank Zrt. Electronic Banking szolgáltatásának igényléséhez

Kártyahasználat fedezetéül elkülöní­tett összeg és bankkártya limit Adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Kártyahasználat fedezetéül elkülöní­tett összeg és bankkártya limit Adatlap

Ügyfél reklamációs adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Ügyfél reklamációs adatlap

Kártyaletiltási adatlap a kártyabirtokos kérelme alapján

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Kártyaletiltási adatlap a kártyabirtokos kérelme alapján

Kérelem a tűzoltósági szakvélemény kiadására

Kategória: Szakmai nyomtatványok, Földhivatal, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal, Önkormányzatok, Magyar Tűzoltóság, Vállalkozásoknak

Leírás: Ezt a kérelmet kell kitölteni és eljuttatni a területileg illetékes tűzoltóságra, ha valaki üzletnyitási engedélyhez szakhatósági véleményt szeretne beszerezni.

Invitel adsl modemcsere kérelem formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel adsl modemcsere kérelem formanyomtatvány

upc lemondónyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, UPC

Leírás: upc lemondónyilatkozat,formanyomtatvány

vodafone kapcsolattartó módosí­tó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone kapcsolattartó módosí­tó nyilatkozat,formanyomtatvány

vodafone lemondó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone lemondó nyilatkozat,formanyomtatvány

vodafone visszakapcsolási nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone visszakapcsolási nyilatkozat,formanyomtatvány

Birtokvédelmi kérelem

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Birtokvédelmi kérelem

Pénzügyi lí­zingszerződés

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Pénzügyi lí­zingszerződés

Magánnyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Magánnyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Lí­zing átvállalási kérelem

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing átvállalási kérelem

Lí­zing eszközinformációs adatlap

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing eszközinformációs adatlap

Lí­zing elbí­rálás alapdokumantuma

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing elbí­rálás alapdokumantuma

Lí­zing szerződésmódosí­tási lezárási kérelem

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing szerződésmódosí­tási lezárási kérelem

Autó állapotvizsgálati, állapotfelmérő lap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Amennyiben autódon állapotfelmérés, állapotfelmérés készül, akkor töltsd ki ezt a nyomtatványt, mert ezen rögzítheted az autó minden részének jelenlegi állapotát. Használt autó vásárláskor ideális lehet mindenki számára.

kérelem üzembentartó bejegyzéshez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem üzembentartó bejegyzéshez

kérelem üzembentartó törléshez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem üzembentartó törléshez

Gépkocsi állapot és tartozék lap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Gépkocsi állapot és tartozék lap

meghatalmazás adásvételhez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: meghatalmazás adásvételhez

hatósági ügyekhez meghatalmazás

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: hatósági ügyekhez meghatalmazás

Műszaki vizsga meghatalmazás (Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a meghatalmazás akkor szükséges, ha a gépkocsi tulajdonosa Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A meghatalmazás mellé csatolni kell az aláírási címpéldányt és a cégkivonatot is.

Műszaki vizsga meghatalmazás (Társadalmi szervezet)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a nyomtatvány akkor szükséges, ha az autó tulajdonosa egy társadalmi szervezet. Műszaki vizsgára ezt kell kitölteni. Csatolni kell ez mellé az aláírási címpéldányt és az alapító okiratot is.

Műszaki vizsga meghatalmazás (Természetes személy)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a meghatalmazás akkor szükséges, ha az autó tulajdonosa magánszemély. Műszaki vizsgához ezt kell kitölteni. ha nem a tulajdonos jelenik meg a vizsgán.

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Kárbejelentő

megállapodás

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: megállapodás

megállapodás a követelés engedményezésről

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: megállapodás a követelés engedményezésről

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: Kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: Kárbejelentő

nyilatkozat gépjárműben kelettkezett kár rendezéséhez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: nyilatkozat gépjárműben kelettkezett kár rendezéséhez

tulajdonjog

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: tulajdonjog

Átruházó nyilatkozat

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Átruházó nyilatkozat

Bérgépjármű...

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Bérgépjármű...

Generali saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Generali saját kárbejelentő

Generali saját kárbejelentő 2

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Generali saját kárbejelentő 2

Gépjármű adatlap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Gépjármű adatlap

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERTEL biztosító

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Genertel kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERTEL biztosító

Leírás: Genertel kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Dekra kárbejelentő

ExpertUnio kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: ExpertUnio kárbejelentő

Groupama saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Groupama saját kárbejelentő

Groupama saját kárbejelentő2

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Groupama saját kárbejelentő 2

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, K&H biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

K&H saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, K&H biztosító

Leírás: K&H saját kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, KÖBE biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

Köbe kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, KÖBE biztosító

Leírás: Köbe kárbejelentő

Autotal gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: Autotal gépjármű kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

ExpertUnio kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: ExpertUnio kárbejelentő

POSTA saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: POSTA saját kárbejelentő

POSTA saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: POSTA saját kárbejelentő

Signal biztosí­tó gépjármű felelőségbiztosí­tás adatközlő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, SIGNAL biztosító

Leírás: Signal biztosí­tó gépjármű felelőségbiztosí­tás adatközlő

Tir biztosí­tó kárbejelentés

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, TIR biztosító

Leírás: Tir biztosí­tó kárbejelentés

Union biztosí­tó kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, UNION biztosító

Leírás: Union biztosí­tó kárbejelentő

Uniqa biztosí­tó kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, UNIQA biztosító

Leírás: Uniqa biztosí­tó kárbejelentő

Elektronikus hí­vásrészletező vodafone

Kategória: Vodafone

Leírás: Elektronikus hí­vásrészletező vodafone

Imei tiltás kérelem

Kategória: Vodafone

Leírás: Imei tiltás kérelem

Imei tiltás kérelem

Kategória: Vodafone

Leírás: Imei tiltás kérelem

Kapcsolattarto modosito nyilatkozat

Kategória: Vodafone

Leírás: Kapcsolattarto modosito nyilatkozat

Lemondó nyilatkozat

Kategória: Vodafone

Leírás: Lemondó nyilatkozat

Adatlap Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezéshez

Kategória: Vállalkozásoknak, Adatkezelés, internetes adatgyűjtés,

Leírás: Minden cégnek aki személyes adatokat tárol és marketing kommunikációra használ kötelző! Adavédelmi nyilvántartásba regisztrálni magát amely ezen űrlappal lehetséges.

nyilatkozat villamos energia vásárláshoz lakossági felhasználó esetében

Kategória: ELMŰ

Leírás: nyilatkozat villamos energia vásárláshoz lakossági felhasználó esetében

nyilatkozat egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról

Kategória: ELMŰ

Leírás: nyilatkozat egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról

Elmű fogyasztói bejelentő lap

Kategória: ELMŰ

Leírás: Elmű fogyasztói bejelentő lap

Elmű bejelentő fogyasztói adatok

Kategória: ELMŰ

Leírás: Elmű bejelentő fogyasztói adatok

Bejelntő számlázási mód váltáshoz

Kategória: ELMŰ

Leírás: Bejelntő számlázási mód váltáshoz

Bejelentő közös képviselő változásról

Kategória: ELMŰ

Leírás: Bejelentő közös képviselő változásról

szerződés felmondása lakossági fogyasztó részéről

Kategória: ELMŰ

Leírás: szerződés felmondása lakossági fogyasztó részéről

nyilatkozat rendszeres egyedi banki átutalás választásról

Kategória: ELMŰ

Leírás: nyilatkozat rendszeres egyedi banki átutalás választásról

meghatalmazás

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: meghatalmazás

Fogyasztóváltozás közlő adatlap

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: Fogyasztóváltozás közlő adatlap

nyilatkozat ivóví­zvezeték meghibásodása miatt elfolyt ví­zmennyiségről

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: nyilatkozat ivóví­zvezeték meghibásodása miatt elfolyt ví­zmennyiségről

locsolási kedvezménykérelem

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: locsolási kedvezménykérelem

Használatbavételi hozzájárulás kérelem

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: Használatbavételi hozzájárulás kérelem

kérelem törzshálózatba történő bekötéshez

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: kérelem törzshálózatba történő bekötéshez

Előzetes tájékoztatás kérelem törzshálózatba bekötés lehetőségeiről

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: Előzetes tájékoztatás kérelem törzshálózatba bekötés lehetőségeiről

Épí­tési engedélyhez igénylőlap

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Épí­tési engedélyhez igénylőlap

Hálózati kapacitás igénylőlap

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Hálózati kapacitás igénylőlap

Havi diktálás megállapodás

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Havi diktálás megállapodás

Meghatalmazás

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Meghatalmazás

Megrendelés gázszolgáltatás visszakapcsolására

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Megrendelés gázszolgáltatás visszakapcsolására

kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé fogyatékkal élőknek

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé fogyatékkal élőknek

kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé szociális alapon

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé szociális alapon

locsolási csomag

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: locsolási csomag

ví­zmegrendelő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: ví­zmegrendelő

Fürdőví­zmegrendelő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Fürdőví­zmegrendelő

nyilatkozat mellékmérő cseréjéről

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: nyilatkozat mellékmérő cseréjéről

szerződés az elkülöní­tett ví­zhasználat...

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: szerződés az elkülöní­tett ví­zhasználat...

Elvi nyilatkozat igénybejelentő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Elvi nyilatkozat igénybejelentő

nyilatkozat házilagos kivitelezésről

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: nyilatkozat házilagos kivitelezésről

Locsolási ví­zmérő szerelési terv igénybejelentő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Locsolási ví­zmérő szerelési terv igénybejelentő

Ikerví­zmérő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ikerví­zmérő kérelem

szolgáltatás szerződés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: szolgáltatás szerződés

Ví­zmérő kivitelező nyilatkozat

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zmérő kivitelező nyilatkozat

Locsolási

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Locsolási

mellékmérő dí­jmegosztási szerződés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: mellékmérő dí­jmegosztási szerződés

mellékmérős dí­jmegosztási szerződés megszűntetése

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: mellékmérős dí­jmegosztási szerződés megszűntetése

megrendelés ví­zbekötés megszűntetéséhez

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: megrendelés ví­zbekötés megszűntetéséhez

Ví­zművek reklamáció

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek reklamáció

Ví­zművek szolgáltatás bejelentés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek szolgáltatás bejelentés

Ví­zművek tervjóváhagyás

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek tervjóváhagyás

Adatközlő cascohoz signal biztosí­tó

Kategória: SIGNAL biztosító

Leírás: Adatközlő cascohoz signal biztosí­tó

Magyar nyelvű motivációs levél

Kategória: Állás keresőknek, Kísérőlevelek

Leírás: Önéletrajz mellé motivációs levél Magyar nyelven.

Magyar nyelvű motivációs levél II.

Kategória: Állás keresőknek, Kísérőlevelek

Leírás: Önéletrajz mellé motivációs levél Magyar nyelven.

Angol nyelvű motivációs levél

Kategória: Állás keresőknek, Kísérőlevelek

Leírás: Önéletrajz mellé motivációs levél Angol nyelven.

Europass Angol nyelvű önéletrajz minta

Kategória: Önéletrajzok

Leírás: Az Európai Unióban egységes formátum.