Keresés eredménye

Bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: APEH bevallás

Adóbevallás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: 0965 ös nyomtatvány

Áfa bevallás 0986 os nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Áfa bevallás 0986 os nyomtatvány

Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Magánszemély fizetési könnyí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Magánszemély fizetési könnyí­tésére

A munkáltatótól származó jövedelemről,az adó és adóelőlegről

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: A munkáltatótól származó jövedelemről,az adó és adóelőlegről

Gazdasági társaság fizetési könnyí­tés és mérséklés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Gazdasági társaság fizetési könnyí­tés és mérséklés

Gazdasági társaság fizetési könnyí­tés és mérséklés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Gazdasági társaság fizetési könnyí­tés és mérséklés

Gazdasági társaság fizetési könnyí­tés és mérséklés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Gazdasági társaság fizetési könnyí­tés és mérséklés

Bevallásmásolat kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Bevallásmásolat kérelem

Csekk igénylő kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: AJÁNLOTT,NEM KÖTELEZŐ

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Elhalálozás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elhalálozás bejelentése

Eseti meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Eseti meghatalmazás

Eseti meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Eseti meghatalmazás

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Albérleti szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Mindenkinek aki kiad vagy bérel

Alkotmányos alapismeretek vizsgára történő jelentkezéshez szükséges adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Alkotmányos alapismeretek vizsgára történő jelentkezéshez szükséges adatlap

Alkotmányos alapismeretek vizsgáról készülő jegyzőkönyv mintája

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Alkotmányos alapismeretek vizsgáról készülő jegyzőkönyv mintája

Alvállalkozó foglalkoztatásához kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Gazdasági társaság által vállalt feladat elvégzésekor alvállalkozó foglalkoztatásához a megrendelő hozzájárulásának kérelmezéséhez szükséges minta

Apaság megállapí­tása iránt indí­tott perben ellenkérelem

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Apaság megállapí­tása és gyermektartásdí­j megfizetése iránt indí­tott perben az alperes által benyújtható ellenkérelem mintája

Apaság védelmének megdöntése iránti kereset

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Védelmezett apaság hivatalos megszüntetése érdekében benyújtható dokumentum mintája

Áfa-bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adóbevallási í­v az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről. A dokumentum kinyomtatva kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Igazságügyi és rendészeti minisztérium

Leírás: Az Igazságügyi és Rendészeti minisztériumhoz benyújtandó kérelem a magyar állampolgárság fennállásának, megszűnésének igazolásáért, illetve annak igazolásához, hogy a kérvényező soha nem volt magyar állampolgár

Állásból való felfüggesztés

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Fegyelmi eljárás megindí­tása miatt közalkalmazott állásból történő felfüggesztéséről szóló dokumentum

Állatbetegségről, és állatbetegség gyanújáról bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)

Leírás: Az állatorvos részére beteg, vagy betegség illetve fertőzés gyanújára okot adó állat bejelentéséhez szükséges bejelentőlap

Ápolási dí­j megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Az ápolást végző személy, és az ápolt személy adatait tartalmazó, az ápolási dí­j megállapí­tását igénylő kérelem. Tartalmazza a kitöltéshez szükséges tájékoztatót is.

Árvaellátás elbí­rálásához igénybejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Árvaellátás kérvényezéséhez szükséges űrlap

Árvaellátás igénylése elhunyt nyugdí­jas után

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Elhunyt nyugdí­jas után kapható özvegyi nyugdí­j, árvaellátás vagy szülői nyugdí­j igényléséhez szükséges űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Árverési hirdetmény kizárt tag üzletrészének értékesí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzatok

Leírás: Gazdasági társaságból kizárt tag üzletrészének értékesí­téséhez szükséges árverési hirdetmény közzétételének kérelme. Tartalmazza az árverési hirdetményt, valamint annak megjelentetésére vonatkozó kérelmet is.

Átalakí­tási támogatás megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Mozgáskorlátozottság miatt szükséges átalakí­tási munkálatok költségéhez kapható támogatáshoz szükséges kérelem

Baleseti táppénz folyósí­tásához igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási dí­j illetve baleseti táppénz igényléséhez szükséges űrlap, valamint a kitöltést segí­tő útmutató

Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 1.

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Társadalombiztosí­tási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében a baleseti táppénz megállapí­tásához szükséges foglalkoztatói igazolás űrlapja

Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 2.

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Társadalombiztosí­tási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók esetében a baleseti táppénz megállapí­tásához szükséges foglalkoztatói igazolás űrlapja

Bejelentkezési lap vállalkozóknak és magánszemélyeknek

Kategória: Állami Intézmények, Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Leírás: A Központi Statisztikai Hivatal bejelentési űrlapja egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek adatszolgáltatásához, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak, vagy adószám kiváltására kötelezettek

Bejelentőlap OEP-hez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Leírás: Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók illetve munkavállalók a társadalombiztosí­tási törvényben meghatározott adatszolgáltatásához szükséges OEP űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Bevallás (bejelentés) helyi iparűzési tevékenységről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Vállalkozásoknak

Leírás: Iparűzési adó

Bí­rósági végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Perújí­tási kérelem miatt a bí­rósági döntés végrehajtásának felfüggesztését célzó kérelem mintája

Bizonyí­tási indí­tvány tanú meghallgatására polgári perben

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Polgári peres eljárás során tanú meghallgatását kérelmező bizonyí­tási indí­tvány, melyet az illetékes bí­róság részére a tárgyalás kitűzését megelőzően lehet benyújtani

Büntetőeljárást megszüntető határozat elleni panasz

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Büntetőeljárást megszüntető határozat ellen az ügyészséghez benyújtható panasz és annak indoklása

Cí­mváltozás bejelentése nyugdí­j folyószámlára utalása kapcsán

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatóság által folyószámlára utalt ellátások kapcsán cí­mváltozás bejelentéséhez szükséges űrlap.

Családba fogadás iránti hozzájárulás végett kérelem

Kategória: Állami Intézmények, GYÁM Hatóság

Leírás: A gyámhatósághoz cí­mzett kérelem mintája a gyermek családba fogadásáról annak érdekében, hogy a hatóság a nagyszülőket nevezze ki a gyermek gyámjának.

Családi pótlék kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családi pótlék megállapí­tásához kérelem. A Magyar Államkincstár hivatalos dokumentuma.

Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Családi pótlék

Családi pótlék kapcsán gyermekszám változásáról bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: A Magyar Államkincstár számára benyújtandó nyilatkozat a családban nevelkedő gyermekek számának megváltozásáról. A családi pótlék összegének meghatározásához (megváltoztatásához) szükséges. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Családok átmeneti otthonban történő elhelyezéséhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK), GYÁM Hatóság

Leírás: Családok átmeneti otthonának vezetőjéhez cí­mzett kérelem átmeneti elhelyezésre

Családtámogatási ellátásokhoz igénybejelentés 1.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK), GYÁM Hatóság

Leírás: A Magyar Államkincstár családtámogatások (anyasági támogatás családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) igényléséhez szükséges bejelentőlapja. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK), GYÁM Hatóság

Leírás: Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Családtámogatási igénybejelentőlap 2.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK), GYÁM Hatóság

Leírás: Családtámogatások (anyasági támogatás családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) megállapí­tásáról szóló igazolás. Az igényelbí­ráló szerv tölti ki!

Csatlakozó fellebbezés házastársi vagyonközösség megszüntetése tárgyában

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok

Leírás: Házastársi vagyonközösség felbontása kapcsán zajló polgári perben csatlakozó fellebbezés előterjesztésének mintája

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés iránti kereset

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok

Leírás: Az önkormányzat által a városi bí­róság részére benyújtandó kereset mintája cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés iránti kereset

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok

Leírás: A városi bí­róság részére benyújtandó kereset mintája cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésről

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Leírás: Az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár által kiadott igazolás mintája az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról. Csak az eredeti nyomtatvány használható fel!

Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ, Külföldi államplgároknak

Leírás: Külföldi állampolgár foglalkoztatására vonatkozó egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem csoportos kertengedély alapján

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ, Önkormányzatok, Külföldi államplgároknak

Leírás: Előzetesen kapott csoportos keretengedély alapján kért egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem külföldi munkavállaló foglalkoztatására. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Egyezségi megállapodás polgári perben

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Polgári peres eljárást megszüntető egyezség minta-irata, amelyet a felperes és az alperes köthet, és a bí­róságnak kell jóváhagynia

Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba való bejelentésekhez adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Munkavállaló adatainak az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba történő bejelentéséhez szükséges adatlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Egyszeri segélyhez adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK), GYÁM Hatóság

Leírás: Az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár megyei pénztáraihoz benyújtott egyszeri segélykérelemhez szükséges adatlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Elbirtoklás tárgyában viszontkereset

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Elbirtoklás miatt indí­tott polgári peres eljárás során a városi bí­rósághoz benyújtható viszontkereset mintája, valamint a kereset indoklása

Elhunyt külföldre szállí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Hivatal(ÁNTSZ)

Leírás: A halál megállapí­tásának helye szerint illetékes ÁNTSZ-intézetéhez benyújtható kérelem elhunyt személy külföldre szállí­tásához szükséges engedélyhez. A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halottvizsgálati bizonyí­tványát vagy a halotti anyakönyvi kivonatot

Elhunyt utáni nyugdí­jhoz igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: A Nyugdí­jfolyósí­tó Igazgatóság igénybejelentő lapja, mellyel nyugdí­jjogosultságot szerzett elhunyt nyugdí­jas után özvegyi nyugdí­j, árvaellátás vagy szülői nyugdí­j igényelhető. Csak az eredeti nyomtatvány használható fel!

Elmulasztott szja és eü-hozzájárulás bevallásának pótlása

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására szolgáló APEH-űrlap, melyet az iletékes elsőfokú állami adóhatósághoz kell benyújtani. A dokumentum felhasználható ügyintézésre!

Elővásárlási jogosult nyilatkozata

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog érvényesí­téséről

Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Elővásárlásra jogosult nyilatkozata az elővásárlási jog felmondásáról

Eltérő üzleti évet választók bevallása szakképzési hozzájárulásról

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók szakképzési hozzájárulás kötelezettségéről történő bevallásához szükséges APEH űrlap, melyet az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz kell benyújtani. A dokumentum felhasználható ügyintézésre!

Engedély nélkül kivihető kulturális javakra vonatkozó igazolás kiadásához szükséges nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal, Okmányirodák, Önkormányzatok, Magyar Rendőrség, Általános nyomtatványok

Leírás: Nyilatkozat engedély nélkül az ország területéről kivihető kulturális javakról. Tartalmazza a művészek/szerzők megnevezését, valamint a kulturális javak leí­rását

Engedményezési megállapodás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Követelés átruházásához szükséges engedményezési megállapodás

Engedményezésről értesí­tés Közpénzekből nyújtott támogatások * KÜK VoIP

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Értesí­tés követelés átruházása érdekében született engedményezési megállapodás megkötéséről

Életjáradéki szerződés lakásingatlan tulajdonjoga ellenében

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Okmányirodák, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Életjáradéki szerződés, mely lakóingatlan tulajdonjogának átruházása ellenében jön létre a járadékra jogosult és a járadékfizetésre kötelezett között

Élettársi vagyoni szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Élettársi viszony vagyoni feltételeiről ügyvéd ellenjegyzésével megkötött szerződés mintája

Épí­tési telekre adásvételi szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés telekingatlanra, foglaló beszámí­tásával és tulajdonjog fenntartása mellett

Fegyvertartási engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Önkormányzatok, Magyar Rendőrség, Magyar Tűzoltóság, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP), Általános nyomtatványok, Igazságügyi és rendészeti minisztérium

Leírás: Természetes személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Magyar Minisztériumok, Önkormányzatok, Magyar Rendőrség, Magyar Tűzoltóság, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP), Általános nyomtatványok, Igazságügyi és rendészeti minisztérium

Leírás: Jogi személy által benyújtható kérelem lőfegyver (légfegyver, gáz- és riasztófegyver, sörétes és golyós vadászfegyver, maroklőfegyver) megszerzésére és tartására

Fél évet meghaladóan kirendelt külföldi adatváltozásának bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Bíróság, Munkaügyi központ, Okmányirodák, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok, Külföldi államplgároknak

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adataiban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Fél évnél hosszabb időre kirendelt külföldi adatbejelentője

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzatok, Külföldi államplgároknak

Leírás: Fél évet meghaladó időtartamra kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbí­zást adó külföldi szervezet adatainak bejelentésére szolgáló APEH-űrlap. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Feljelentés (csalás miatt)

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok, Magyar Rendőrség

Leírás: Az illetékes rendőrkapitányság nyomozóhatósága számára benyújtható feljelentés-minta nagyobb kárt okozó csalás elkövetőjével szemben

Feljelentés (lopás miatt)

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok, Magyar Rendőrség

Leírás: Az illetékes rendőrkapitányság nyomozóhatósága számára benyújtható feljelentés-minta lopás vétségének elkövetése miatt

Filmfelvétel felhasználásához adott hozzájárulás visszavonása

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok, Igazságügyi és rendészeti minisztérium

Leírás: Filmfelvétel felhasználásához korábban adott engedély visszavonására voantkozó nyilatkozat mintája

Fizetési meghagyással kapcsolatos ellentmondás

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság, Önkormányzatok

Leírás: Fizetési meghagyás ellen a kötelezett által a városi bí­róság részére benyújtható ellentmondás

Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Foglalkoztatói igazolás baleseti táppénz megállapí­tásához

Független vizsgabizottság előtti vizsga letétele iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Oktatási Hivatal, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok, Általános iskolák, Egyéb Oktatási Intézmények, Egyetemek, Főiskolák, Középiskolák, Gimnáziumok, Nyelviskolák, Szakiskolák

Leírás: Oktatási intézmény igazgatójához cí­mzett szülői kérelem arról, hogy a gyermek bizonyos tantárgyakból független vizsgabizottság előtt tehessen vizsgát

Gépjárműadó kapcsán járműtulajdonos bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Önkormányzatok, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Gépjármíťadó kapcsán jármíťtulajdonos bejelentése

Hajózási képesí­tő vizsgára jelentkezés

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyéb Oktatási Intézmények, Szakiskolák

Leírás: A Közlekedési Főfelügyelet Hajózási és Tengerészeti Osztályához benyújtandó belví­zi hivatásos és szolgálati célú hajózási képesí­tő vizsgára jelentkezéshez, illetve képesí­tés honosí­tásához szükséges űrlap.

Halál esetére szóló ajándékozási szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Halál esetére szóló ajándékozási szerződés mintája

Halálozási lap

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Önkormányzatok, Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Leírás: A Központi Statisztikai Hivatalhoz elhalálozás esetén kötelezően benyújtandó halálozási űrlap. A dokumentum minta, ügyintézésre csak az eredeti használható!

Hatósági erkölcsi bizonyí­tvány iránti kérőlap

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta, Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Erkölcsi biz.

Házasság érvénytelenségének megállapí­tása iránti keresetlevél cselekvőképtelenség miatt

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó, cselekvőképtelenség miatti házasság érvénytelenségének megállapí­tása iránti keresetlevél-minta.

Házasság felbontása iránti kereset

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó, közös megegyezéssel történő házaság felbontása iránti keresetlevél-minta.

Házassági vagyonjogi szerződés házasulók között

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Házassági vagyonjogi szerződés mintája házasulók között

Házassági vagyonközösséget megszüntető megállapodás

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Házassági vagyonközösséget megszüntető megállapodás-minta

Házasságkötés engedélyezése fiatalkorúnál

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Házasságkötés helye szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője részére, vagy városi gyámhivatal részére benyújtandó fiatalkorú házasságának engedélyezéséhez szükséges kérelem-minta.

Házasságkötéshez szükséges előzetes engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, GYÁM Hatóság

Leírás: A városi gyámhivatalhoz benyújtandó házasságkötéshez szükséges előzetes engedély iránti kérelem-minta

Házastársak közös tulajdonát megszüntető szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Házastársak közös tulajdonát megszüntető szerződésminta

Házastársi közös vagyont megosztó szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Házastársi közös vagyont megosztó szerződésminta

Házastársi tartás

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Házastársi tartásról szóló megállapodás-minta

Házastársi tartás iránti perben keresetlevél (viszontkereset)

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó házastársi tartás iránti perben (viszont)keresetlevél-minta

Házastársi tartás megszüntetése iránti kereset

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: A Városi Bí­rósághoz benyújtandó házastársi tartás megszüntetése iránti keresetlevél-minta

Helyi iparűzési adóbevallás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Iparűzési adó

Helyi kisebbségi önkormányzati választás kezdeményezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: A Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó helyi kisebbségi önkormányzati választás kezdeményezéséhez szükséges kérelemminta. A dokumentum felhasználható ügyintézésre!

Honosí­tási-visszahonosí­tási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Időskorúak járadékának megállapí­tása iránti kérelemminta

Igazolás a tanulói jogviszony fennállásásról

Kategória: Állami Intézmények, Oktatási Hivatal, Önkormányzatok

Leírás: Tanulói jogviszony

Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK)

Leírás: Tartósan beteg

Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadékára

Kategória: Állami Intézmények, Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Önkormányzatok

Leírás: A bányászdolgozók egészségkárosodási járadékához szükséges igénybejelentő űrlap. (Csak az eredeti példány használható!)

Igénybejelentés OEP-hez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Leírás: Az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztárhoz benyújtandó űrlap táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási dí­j, baleseti táppénz igényléséhez, kitöltési útmutatóval

Igénylőlap Európai egészségbiztosí­tási kártyához

Kategória: Állami Intézmények, Egészségügyi Engedélyezési és közigazgatási hivatal, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Igénylőlap Európai egészségbiztosí­tási kártyához

Iskolalátogatási igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Oktatási Hivatal, Önkormányzatok, GYÁM Hatóság

Leírás: Árvaellátáshoz benyújtandó kérelem és az ehhez szükséges iskolalátogatási igazolás. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

Kérelem házasságkötés engedélyezésére hivatali helyiségen kí­vül

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Házasságkötés helye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzője részére benyújtható kérelem a házasság hivatali helyiségen kí­vüli megkötésének engedélyezésére

Átadás átvételi jegyzőkönyv lakóingatlan birtokba adásáról

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: Eladó és vevő által aláí­rt jegyzőkönyv az ingatlan-adásvételi szerződésben foglaltak szerint lebonyolí­tott ingatlan átadásról, átvételről. A jegyzőkönyvben szerepelnek a mérőóra-állások

Migráns munkavállalóknak a család összetételére vonatkozó igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: igazolás

Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Kategória: Állami Intézmények, Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról

Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz" Közpénzekből nyújtott támogatások Épí­tésügyi kereső

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Munkaügyi központ, Okmányirodák, Önkormányzatok

Leírás: Pótlap a "Foglakoztatói Igazoláshoz"

Fogyasztói változás

Kategória: Állami Intézmények, Debreceni Vízművek

Leírás: ví­zfogy.vált.

Kérelem vagyonőr,biztonsági őr személy...

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem vagyonőr,biztonsági őr személy...

Kérelem Igazolvány kiadásához megújí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Igazolvány kiadásához megújí­tásához

Kérelem egyenértékű okmány elismeréséhez

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem egyenértékű okmány elismeréséhez

Elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Elismervény

Kérelem egyéni vállalkozónak

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem egyéni vállalkozónak

Kérelem Egyéni vállalkozóknak

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem Egyéni vállalkozóknak

Kérelem Társas vállalkozás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Társas vállalkozás

Kérelem Fiókteleppel rendelkező vállalkozás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Fiókteleppel rendelkező vállalkozás

Kérelem vizirendezvény engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Kérelem vizirendezvény engedélyezéséhez

Bejelentés maroklőfegyver átadásáról

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Bejelentés maroklőfegyver átadásáról

Elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Elismervény

Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Rendőrség

Leírás: Fegyvertartási engedély iránti kérelme jogi személynek

Kérelem tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői regisztrálásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Kérelem tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői regisztrálásához

Kérelem tűzvédelmi szakvizsga vizsgáztatói regisztrálásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Kérelem tűzvédelmi szakvizsga vizsgáztatói regisztrálásához

Adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése kapcsán a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 2. a) bekezdése, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet követelményei alapján) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület végfalainak hőszigetelése kapcsán a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 2. b) bekezdése, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet követelményei alapján) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület utolsó fűtött lakószint feletti födémének hő- és ví­zszigetelése lapos-, valamint magastető vagy tetőfelépí­tmény esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tá-sához. (Pályázati útmutató III. 2. c) bekezdése, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet követelményei alapján) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az épület első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 2. d) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében az új szellőzőrendszer kialakí­tása, vagy a meglévő szellőző rendszerek felújí­tása, korszerűsí­tése esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 3. a) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében a meglévő fűtési rendszerek felújí­tása, korszerűsí­tése, átalakí­tása esetén, a tűzoltó-sági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 3. b) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Felújí­tási adatlap a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Tűzoltóság

Leírás: Adatlap az iparosí­tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí­tása körében a hálózati melegví­z-ellátási berendezések felújí­tása, korszerűsí­tése, átalakí­tása esetén, a tűzoltósági vélemény kialakí­tásához. (Pályázati útmutató III. 3. c) bekezdése) (A * jelölt aláhúzandó!)

Adatlap I. egyéni vállalkozónak minősülő ügyfél részére (EV) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adatlap I. egyéni vállalkozónak minősülő ügyfél részére (EV) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Adatlap I. gazdálkodók részére (G) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adatlap I. gazdálkodók részére (G) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Adatlap magánszemély részére (M) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adatlap magánszemély részére (M) a Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosí­tó szám (VPID) kiadásához, módosí­tásához

Felhasználói és adatvédelmi nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Felhasználói és adatvédelmi nyilatkozat

Adóraktár

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Adóraktár

Bankgarancia

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Bankgarancia

Engedély kérelem gazdasági hatással meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Engedélykérelem gazdasági hatással meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására

Igazolás a vámletét befizetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Igazolás a vámletét befizetéséről

Kérelem egyszerűsí­tett eljárás(ok) alkalmazásának engedélyezése iránt

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Kérelem egyszerűsí­tett eljárás(ok) alkalmazásának engedélyezése iránt

Kötelező érvényű tarifális felvilágosí­tás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Kötelező érvényű tarifális felvilágosí­tás iránti kérelem

adatlap önadózásra feljogosí­tó engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: adatlap önadózásra feljogosí­tó engedélyhez

Vállalkozó telephelyeire vonatkozó adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Vállalkozó telephelyeire vonatkozó adatlap

Kérelem egyszerűsí­tett eljárás(ok) alkalmazásának engedélyezése iránt Pótlap – KIVITEL

Kategória: Állami Intézmények, Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)

Leírás: Kérelem egyszerűsí­tett eljárás(ok) alkalmazásának engedélyezése iránt Pótlap – KIVITEL

Doktorandusz hallgatónak kifizetett ösztöndí­j összege

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Oktatási Hivatal, Egyéb Oktatási Intézmények, Egyetemek, Főiskolák

Leírás: Doktorandusz hallgatónak kifizetett ösztöndí­j összege

Adásvételi szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák

Leírás: Adásvételi szerződés

Befogadó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák

Leírás: Befogadó nyilatkozat

Bontási átvétali igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák

Leírás: Bontási átvételi igazolás

Kérelem jármű első forgalomba helyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Kérelem jármű első forgalomba helyezéséhez

kérelem járműigazgatási ügy intézéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem járműigazgatási ügy intézéséhez

nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: nyilatkozat

Hatósági bizonyí­tvány igénylő lap

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák

Leírás: Hatósági bizonyí­tvány igénylő lap

A vállalkozó személyi adatainak megváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Vállalkozásoknak

Leírás: A vállalkozó személyi adatainak megváltozása

A vállalkozás adatainak megváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Vállalkozásoknak

Leírás: A vállalkozás adatainak megváltozása

Általános nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Általános nyomtatványok

Leírás: Általános nyilatkozat

Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentőlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Hozzátartozói nyugdí­j igényléshez

montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: montenegrói egyezmény alapján nyugellátást igénylők számára

Adatlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatási kötelezettség teljesí­téséhez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatlap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatási kötelezettség teljesí­téséhez

Nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezÄą szervezet részére, amennyiben az adatszolgáltatást a szervezet képviseletére jogosult személy teljesí­ti

Bejelentő lap nyugdí­jbiztosí­táshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papí­r alapon vagy számí­tástechnikai adathordozón történÄą teljesí­téséhez

Bejelentő lap nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: a nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozóan, amennyiben a foglalkoztató képviseletét a munkavállaló (foglalkoztatott) látja el

Bejelentő lap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott személyekre vonatkozó nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papí­r alapon, illetve számí­tástechnikai adathordozón történÄą teljesí­téséhez, amennyiben a foglalkoztató képviseletét az Art. 7. §-ában meghatározott képviselÄą látja el

Bejelentő lap a kincstár, az egészségbiztosí­tási szervek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Bejelentő lap a kincstár, az egészségbiztosí­tási szervek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a nyugdí­jfolyósí­tó szerv nyugdí­jbiztosí­tási adatszolgáltatásának elektronikus ügyintézés keretében történÄą teljesí­téséhez

Adategyeztető lap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adategyeztető lap

Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez

adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: adatlap

Adatváltozást bejelentő lap

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Adatváltozást bejelentő lap

Árvaellátás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Árvaellátás

Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap baleseti járandóság megállapí­tásához

Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói nyugellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói árvaellátáshoz

Igénybejelentő lap hozzátartozói özvegyi nyugdí­j megáll.

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap hozzátartozói özvegyi nyugdí­j megáll.

Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő öregségi nyugdí­jhoz

Igénybejelentő rokkantsági nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő rokkantsági nyugdí­jhoz

Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: Igénybejelentő lap külföldön élők számára özvegyi nyugdí­jhoz

nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

Leírás: nyilatkozat

Kiegészí­tő adatok Finnország

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: kieg.adatok Finnország

Kiegészí­tő adatok Olaszország

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kieg.adatok Olaszország

Kiegészí­tő adatok Olaszország

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kiegészí­tő adatok Olaszország

Lengyel hozzátartozói

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Lengyel hozzátartozói

Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Kiegészí­tő adatok Csehországban szerzett biztosí­tási szolgálati idő esetén

Litván katonai szolg.

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Litván katonai szolg.

Litván nyugellátás

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Litván nyugellátás

Belga tanulmányok és házastársi viszony

Kategória: Állami Intézmények, Országos Nyugdíjfolyósító Intézet , Külföldi államplgároknak

Leírás: Belga tanulmányok és házastársi viszony

Átvételi elismervény

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ, Külföldi államplgároknak

Leírás: Átvételi elismervény

Foglalkoztató

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Foglalkoztató

Bejelentés Munkaügyi központ

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentés Munkaügyi központ

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése

A leépí­tésre kerülő dolgozók adatai

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: A leépí­tésre kerülő dolgozók adatai

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: KÉRELEM a munkaerő-kölcsönző nyilvántartásba vételéhez

Adatlap a csoportos létszámcsökkentésre irányuló munkáltatói döntés bejelentéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Adatlap a csoportos létszámcsökkentésre irányuló munkáltatói döntés bejelentéséhez

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: KÉRELEM a magán-munkaközvetí­tő nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: KÉRELEM egyéni munkavállalási engedély iránt

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: KÉRELEM egyéni munkavállalási engedély iránt az R. 6. §-a alapján, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai külön jogszabály szerinti engedélyköteles foglalkoztatásához

Bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentés a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján. A bejelentési kötelezettség csak a 2008. január 1-jét követően létesí­tett foglalkoztatási jogviszonyokban áll fenn.

Bejelentő lap szakképzési hozzájárulás

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Bejelentő lap a .......... évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesí­tő hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészről

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: KÉRELEM a magán-munkaközvetí­tő nyilvántartásba vételéhez

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Munkaügyi központ

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentésTechnológia ellenőrző adatai adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentésTechnológia ellenőrző adatai adatlap folyamatos mérés esetére

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentésAnyagfelhasználási és termelési adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyag felhasználás adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyag felhasználás adatlap folyamatos mérés esetére

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyagok minőségi adatai adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás üzemeltetési adatai adatlap1

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás kibocsátási adatlap1

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás kibocsátási adatlap folyamatos mérés esetére

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Diffúz forrás adatlap1

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés VOC adatok adatlap

Légszennyezés mértéke éves bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Légszennyezés mértéke éves bejelentés Leválasztott anyagok adatlap

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás HŰTŐ, LÉGKONDICIONÁLÓ, HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS LAP*

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás BERENDEZÉS ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás FORRÁS ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás KIBOCSÁTÁSI ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ LEVÁLASZTÓ BERENDEZÉS ADATLAPJA

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIÁHOZ, PONTFORRÁSHOZ TARTOZÓ FOLYAMATOS MÉRŐBERENDEZÉS ADATLAPJA

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIA ADATLAP

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TECHNOLÓGIÁKHOZ TARTOZÓ FORRÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK ADATLAPJA

Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Minisztériumok

Leírás: Levegőtisztasági védelmi adatszolgáltatás TELEPHELY ADATOK

Adatmódosí­tó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Adatmódosí­tó nyilatkozat

Belépési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Belépési nyilatkozat

Egészségkártya igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Egészségkártya igénylőlap

Feladójegyzék

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Feladójegyzék

NYILATKOZAT

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: NYILATKOZAT A POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNTÁRBA TÖRTÉNŐ 2009. ÉVI RENDSZERES HAVI ÖNKÉNTES TÖBBLETBEFIZETÉSRŐL

Igénylőlap kieső jövedelem pótlására

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Igénylőlap kieső jövedelem pótlására

Munkáltatói szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Munkáltatói szerződés

Forgalmi adatközlés

Kategória: Állami Intézmények, Magyar Posta

Leírás: Forgalmi adatközlés

Adatlap gázfogyasztás gépi

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap gázfogy.gépi

Adatlap gázfogyasztás kézi

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap gázfogy.kézi

Behozatali engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Behozatali engedély kérelem

Előzetes engedélykérelem passzí­v bérmunkára

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Előzetes engedélykérelem passzí­v bérmunkára

Kérelem a gázszerelők hatósági nyilvántartásba vételéhez és az arcképes gázszerelői igazolvány kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Kérelem a gázszerelők hatósági nyilvántartásba vételéhez és az arcképes gázszerelői igazolvány kiadásához

Hadiipari tevékenység engedélyezésére kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Hadiipari tevékenység engedélyezésére kérelem

Kérelem az idegenvezetők hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Kérelem az idegenvezetők hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

A Nemzetközi Importigazolás mintája

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: A Nemzetközi Importigazolás mintája

kérelem angol nyelvű

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: kérelem angol nyelvű

kérelem fióktelep angol formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: kérelem fióktelep angol formanyomtatvány

kérelem fióktelep magyar formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: kérelem fióktelep magyar formanyomtatvány

SEGÉDLET A KÖZRAKTÁRI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: SEGÉDLET A KÖZRAKTÁRI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

Kérelem Fehéroroszországból származó kálium-klorid Európai Közösség területére történő behozatalára

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Kérelem Fehéroroszországból származó kálium-klorid Európai Közösség területére történő behozatalára

Tí­pusvizsgálati kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesí­tési engedélyéhez

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Tí­pusvizsgálati kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesí­tési engedélyéhez

Tí­pusmódosí­tási kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesí­tési engedélyének módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Tí­pusmódosí­tási kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesí­tési engedélyének módosí­tásához

Hosszabbí­tási kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesí­tési engedélye érvényességének meghosszabbí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Hosszabbí­tási kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesí­tési engedélye érvényességének meghosszabbí­tásához

Gyártói eredetiség igazolási kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök részére

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Gyártói eredetiség igazolási kérelem a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök részére

Nyilatkozat a beszállí­tói alkalmasságot igazoló okiratról

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: NYILATKOZAT a beszállí­tói alkalmasságot igazoló okiratról

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Adatlap rendkí­vüli esemény előzetes bejelentéséről

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap rendkí­vüli esemény előzetes bejelentéséről

Adatlap rendkí­vüli esemény bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: Adatlap rendkí­vüli esemény bejelentése

tárgyalási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: tárgyalási kérelem

tevékenységi kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: tevékenységi kérelem,formanyomtatvány

textil import engedély kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: textil import engedély kérelem formanyomtatvány

textilkérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: textilkérelem formanyomtatvány

Formanyomtatvány utazásszervező és -közvetí­tő tevékenység nyilvántartásba vételéhez

Kategória: Állami Intézmények, Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal

Leírás: FORMANYOMTATVÁNY utazásszervező és -közvetí­tő tevékenység nyilvántartásba vételéhez

Földmérési és térképészeti munkák bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Földmérési és térképészeti munkák bejelentése

Földhasználati bejelentési adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Földhasználati bejelentési adatlap

Kérelem földhasználati lap másolat szolgáltatása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Kérelem földhasználati lap másolat szolgáltatása iránt

Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I.

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Iratmásolat megrendelő

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Iratmásolat megrendelő

Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt

Kérelem a tulajdoni lapba történő betekintés iránt

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: Kérelem a tulajdoni lapba történő betekintés iránt

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek számára

Kategória: Állami Intézmények, Földhivatal

Leírás: TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek számára

Fizetési meghagyási űrlap formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: fizetési mh űrlap formanyomtatvány

Fizetési meghagyási ellentmondás

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Fizetési meghagyási ellentmondás

Fizetési meghagyás hiánypótlásra felszólí­tás formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Fizetési meghagyás hiánypótlásra felszólí­tás formanyomtatvány

Jegyzőkönyv holtnak nyilvání­tási kérelemről

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Jegyzőkönyv holtnak nyilvání­tási kérelemről

Nyilatkozat személyi adatokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Nyilatkozat személyi adatokról

munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Adóigazolás1,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Adóigazolás1,formanyomtatvány

Adóigazolás2,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Adóigazolás2,formanyomtatvány

Végrehajtói letéti szám

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Végrehajtói letéti szám

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Harmadik személy nyilatkozata ingóságokról

Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Bí­rósági letiltó végzés,formanyomtatvány

IGAZOLÁS kábí­tószer-függőséget gyógyí­tó kezelésben, kábí­tószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosí­tó szolgáltatáson való részvételről

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: IGAZOLÁS kábí­tószer-függőséget gyógyí­tó kezelésben, kábí­tószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosí­tó szolgáltatáson való részvételről

Alapí­tvány adataiban bekövetkezett változás...

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Alapí­tvány adataiban bekövetkezett változás...

Alapí­tvány nyilvántartásba vétel iránti kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Alapí­tvány nyilvántartásba vétel iránti kérelem,formanyomtatvány

társadalmi szrevezet nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: társadalmi szrevezet nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Bevallás 0965 formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Bíróság

Leírás: Bevallás 0965 formanyomtatvány

Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap magánszemély fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Adatlap magánszemély formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap magánszemély formanyomtatvány

Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap a munkáltatótól származó jövedelemről, munkaviszony megszűnésekor.

Adatlap gazdasági társaság formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap gazdasági társaság formanyomtatvány

Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyí­tésére formanyomtatvány

Adatlap gazdasági társaság mérséklésére formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap gazdasági társaság mérséklésére formanyomtatvány

Bevallásmásolat kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Bevallásmásolat kérelem formanyomtatvány

Csekk kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Csekk kérelem formanyomtatvány

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Elhunyt iratminta formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Elhunyt iratminta formanyomtatvány

Eseti meghatalmazás minta formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Eseti meghatalmazás minta formanyomtatvány

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet)fizetési könnyí­tésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Igazolási kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Igazolási kérelem (egyes kötelezettségek késedelmes kimentésére

Ingatlan adatlap formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Ingatlan adatlap formanyomtatvány

Kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti illetékmentességet megállapí­tó határozat kiadása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti illetékmentességet megállapí­tó határozat kiadása iránt

Adatlap nyugta

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség alóli felmentés,formanyomtatvány

Adatszolgáltató lap

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: adatszolgáltató lap

MNASZ Amatőr Rallye Kupa 2009 Részvételi jelentkezési lap

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: MNASZ Amatőr Rallye Kupa 2009 Részvételi jelentkezési lap

Amatőr Rallye Kupa 2009 Rendezői Bejelentési és Felelősségi Nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: Amatőr Rallye Kupa 2009 Rendezői Bejelentési és Felelősségi Nyilatkozat

versenyengedélykérelem

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH)

Leírás: versenyengedélykérelem

Belépési nyilatkozat formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Belépési nyilatkozat formanyomtatvány

Fia central europa zone

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Fia central europa zone

Gokart versenyzői licensz engedékly kérelem formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Gokart versenyzői licensz engedékly kérelem formanyomtatvány

Jelentkezés sportbí­rói tanfolyamra,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Jelentkezés sportbí­rói tanfolyamra,formanyomtatvány

Átigazolási lap,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Átigazolási lap,formanyomtatvány

Csapatbajnoki nevezési lap,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Csapatbajnoki nevezési lap,formanyomtatvány

Lovasszövetség adatlap és belépési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Lovasszövetség adatlap és belépési nyilatkozat

Dí­jugrató és military szakág-- licenc befizetés átutalással,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Dí­jugrató és military szakág-- licenc befizetés átutalással,formanyomtatvány

Lovak bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: Lovak bejelentése

VERSENYZŐI LICENC IGÉNYLŐ LAP

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek

Leírás: VERSENYZŐI LICENC IGÉNYLŐ LAP

Játékvezetői mérkőzéslap,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Tenisz

Leírás: Játékvezetői mérkőzéslap,formanyomtatvány

Invitel felhatalmazási formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel felhatalmazási formanyomtatvány

Invitel áthelyezési igénybejelentő formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel áthelyezési igénybejelentő formanyomtatvány

Átköltözési kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Átköltözési kérelem,formanyomtatvány

Befogadó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Befogadó nyilatkozat,formanyomtatvány

Befogadó nyilatkozat kollegisták részére,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Befogadó nyilatkozat kollegisták részére,formanyomtatvány

Cserekérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Cserekérelem,formanyomtatvány

rendezvénykérelem,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: rendezvénykérelem,formanyomtatvány

Kreditátviteli kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: Kreditátviteli kérelem

kérelem hallgatói tanulmányi ügyben,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek

Leírás: kérelem hallgatói tanulmányi ügyben,formanyomtatvány

Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központba jelentkezés Debreceni vizsgahelyre

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központba jelentkezés Debreceni vizsgahelyre

Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központba jelentkezés Egri vizsgahelyre

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központba jelentkezés Egri vizsgahelyre

BGF NYTK jelentkezési lap Gyöngyös formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jelentkezési lap Gyöngyös formanyomtatvány

BGF NYTK jelentkezési lap Miskolc,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jelentkezési lap Miskolc,formanyomtatvány

BGF NYTK jel.lap Pécs,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jel.lap Pécs,formanyomtatvány

BGF NYTK jelentkezési lap Salgótarján

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jelentkezési lap Salgótarján

BGF NYTKjel.lap Szeged formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jel.lap Szeged formanyomtatvány

BGF NYTKjel.lap Szolnok formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTKjel.lap Szolnok formanyomtatvány

BGF NYTK jel.lap Tatabánya,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jel.lap Tatabánya,formanyomtatvány

BGF NYTK jel.lap Tokaj formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jel.lap Tokaj formanyomtatvány

BGF NYTK jel.lap Veszprém ,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Egyetemek, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jel.lap Veszprém ,formanyomtatvány

BGF NYTK jel.lap Zalaegeszeg,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jel.lap Zalaegeszeg,formanyomtatvány

Igénylőlap számlához,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Igénylőlap számlához,formanyomtatvány nyelvvizsgadí­j befizetését igazoló számla kiállí­tására

Nyilatkozat indoklás nélküli halasztásról

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Nyilatkozat indoklás nélküli halasztásról

Meghatalmazás általános formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Meghatalmazás általános formanyomtatvány

meghatalmazás.bizi.átvétel formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: meghatalmazás.bizi.átvétel formanyomtatvány

Nyilatkozat nyelvvizsga végleges visszalépéséről

Kategória: Állami Intézmények, Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Nyilatkozat nyelvvizsga végleges visszalépéséről

Ügyintézési adatlap közérdekű kérelem, bejelentés, javaslat és panasz tartalmú beadványhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Ügyintézési adatlap közérdekű kérelem, bejelentés, javaslat és panasz tartalmú beadványhoz

Kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz

Igénylőlap átmeneti segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap átmeneti segélyhez

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat 1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Közvetí­tőlap aktí­v korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyéhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Közvetí­tőlap aktí­v korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyéhez

Kérelem a a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem a a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Igénylőlap lakbértámogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap lakbértámogatáshoz

Igénylőlap lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap lakásfenntartási támogatáshoz

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Háziorvosi igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Háziorvosi igazolás

Igénylőlap hadirokkant egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Hadirokkant nyomtatvány egyösszegű térí­tés megállapí­tásához A támogatás megállapí­tásához szükséges dokumentumok: A hadi eredetű sérülést igazoló orvosi dokumentumok

Igénylőlap hadiárva egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap hadiárva egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Igénylőlap hadiözvegy járadék megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap hadiözvegy járadék megállapí­tásához

Igénylőlap magasabb járadékosztályba sorolás megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap magasabb járadékosztályba sorolás megállapí­tásához

Igénylőlap hadirokkant ápolási pótlék megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap hadirokkant ápolási pótlék megállapí­tásához

Kérelem járulékfizetés alapjának igazolásához és egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem járulékfizetés alapjának igazolásához és egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsághoz

Igénylőlap étkezési térí­tési dí­jkedvezményhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap étkezési térí­tési dí­jkedvezményhez

Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Igénylőlap élelmiszer támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap élelmiszer támogatáshoz

Igazolás beiskolázási segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igazolás beiskolázási segélyhez

Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához gazdasági társaság,egyéb szervezet részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához gazdasági társaság,egyéb szervezet részére

Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához magánszemély,egyéni vállalkozó részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem nemleges adóigazolás kiállí­tásához magánszemély,egyéni vállalkozó részére

Kérelem túlfizetés visszautalásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem túlfizetés visszautalásához

Telekadó bevallási í­v

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Telekadó bevallási í­v

Bejelentés gépjárműadó kötelezettség változásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Bejelentés gépjárműadó kötelezettség változásához

I. fokú orvorvosszakértői vélemény a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: I fokú orvorvosszakértői vélemény a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez

...Évre vonatkozó számadás és gondnoki/gyámi működésről szóló jelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: ...Évre vonatkozó számadás és gondnoki/gyámi működésről szóló jelentés

Kérelem nyomtatvány gyermektartásdí­j megelőlegezésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem nyomtatvány gyermektartásdí­j megelőlegezésére

Nyilatkozat gondozási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Nyilatkozat gondozási dí­j megállapí­tásához

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épület használatbavételiengedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kérelem a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Igénylőlap születési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Igénylőlap születési támogatáshoz

Épí­tményadó bevallási í­v

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tményadó bevallási í­v

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Lakás rendeltetésének megváltoztatása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Lakás rendeltetésének megváltoztatása

Fiatal házasok első lakáshoz jutásásnak támogatásása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Fiatal házasok első lakáshoz jutásásnak támogatásása

Helyi önkormányzati pénzügyi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Helyi önkormányzati pénzügyi támogatás

Nyilatkozat földgáz alapú fűtési rendszer kiépí­téséhez támogatás igénylése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: N Y I L A T K O Z A T földgáz alapú fűtési rendszer kiépí­téséhez támogatás igénylése

Jelentkezési adatlap az I. kerületi társasházak felújí­tásának pénzügyi támogatására kií­rt pályázathoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Jelentkezési adatlap az I. kerületi társasházak felújí­tásának pénzügyi támogatására kií­rt pályázathoz

Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Ápolási dijhoz igazolás,szakvélemény

Átmeneti segélyhez igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Átmeneti segélyhez igénylőlap

Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentés gépjármű adófizetési kötelezettség változásról

Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentő magánszálláshely megszűntetéséhez

Bontási hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Cí­mváltozás bejelentésése nyomtatvány

Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egészségügyi szolg. jogosultsághoz igenylolap

Egyéb épí­tésügyi kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéb épí­tésügyi kérelem

Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéni vállalkozóknak nyomtatvány

Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Egyéni vállalkozás igazolás igénylő

Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Előzetes fellebezésről lemondó nyilatkozat épí­tési engedélyhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tés bejelentési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tés bejelentési kérelem

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési kérelem nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tési kérelem nyomtatvány

Épí­tményadó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tményadó nyomtatvány

Épí­tményadó változásbejelentő nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tményadó változásbejelentő nyomtatvány

Épí­tésügyi hatósági bejelentési engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentési engedély kérelem

Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épület használatbavételi kérelem statisztikai lap

Épület kitűzés bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Épület kitűzés bejelentése

Felelős műszaki vezető változásának bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: FELELí•S Mí›SZAKI VEZETí• VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

Fellebezésről lemondó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Fellebezésről lemondó nyilatkozat

Gépjármű kárigény bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gépjármű kárigény bejelentése

Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gyám gyermektartási dí­j megelőlegezése

Gyámhatóság kiskorú tulajdonáról jóváhagyás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gyámhatóság kiskorú tulajdonáról jóváhagyás

Otthonteremtési támogatás gyámhatóság

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Otthonteremtési támogatás gyámhatóság

Gyám pénzfelvételi kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gyám pénzfelvételi kérelem

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Bejelentés telepengedély megszűnéséről

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Telepengedély bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Telepengedély bejelentése

Telepengedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Telepengedély kérelem

Nyilatkozat zenés szolgáltatásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Nyilatkozat zenés szolgáltatásról

Jelentkezési lap közművelődési adatbázisba

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Jelentkezési lap közművelődési adatbázisba

Kérelem adóigazoláshoz jogi személyek és más szervezetek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem adóigazoláshoz jogi személyek és más szervezetek

Kérelem adóigazoláshoz magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem adóigazoláshoz magánszemély

Kérelem közterületfoglalási engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem közterületfoglalási engedélyhez

Kérelem magánszálláshely nyilvántartásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem magánszálláshely nyilvántartásához

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kommunális adó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kommunális adó nyomtatvány

Kommunális adó változásbejelnető

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kommunális adó változásbejelnető

Közgyógy kérelem orvosi igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Közgyógy kérelem orvosi igazolás

Közmű kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Közmű kérelem

Közmű nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Közmű nyilatkozat

Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Luxusadó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Luxusadó nyomtatvány

Nemleges vagyon nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Nemleges vagyon nyilatkozat

Nyilatkozat adóazonosí­tó jelről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Nyilatkozat adóazonosí­tó jelről

Nyomtatvány birtokvédelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Nyomtatvány birtokvédelem

Parkolótárcsa

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Parkolótárcsa

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Rendszeres nevelési segélyhez igénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Rendszeres nevelési segélyhez igénylőlap

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Gazdálkodói várakozási engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Gazdálkodói várakozási engedély iránti kérelem

Lakossági várakozási engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Lakossági várakozási engedély iránti kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Okmányirodák, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Talajterhelés bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Talajterhelés bevallás

Telekalakí­tási engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Telekalakí­tási engedély iránti kérelem

Temetési segély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Temetési segély kérelem

Tervezői nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Tervezői nyilatkozat

Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Vendégforgalom összesí­tett adataira vonatkozó jelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Vendégforgalom összesí­tett adataira vonatkozó jelentés

Viziváros gazdálkodói

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Viziváros gazdálkodói

Viziváros lakossági

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat II.KER

Leírás: Viziváros lakossági

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem.

Telep-engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Budapest III. kerület önkormányzatának telep-engedély kiadására irányuló kérelme.

Adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem

Átmeneti segély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Átmeneti segély iránti kérelem

Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jhoz

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Rendszeres átmeneti segély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Rendszeres átmeneti segély iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Temetési segélykérelem III.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Temetési segélykérelem III.kerület

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Vagyonnyilatkozat az időskorúak járadékához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Vagyonnyilatkozat az időskorúak járadékához

Kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatáshoz

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Étkeztetési támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Étkeztetési támogatás iránti kérelem

Igénybejelentés egyösszegű térí­tés / járadék megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Igénybejelentés egyösszegű térí­tés / járadék megállapí­tásához

Lakcí­m fiktí­vként kezelés iránti kérelem III. kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Lakcí­m fiktí­vként kezelés iránti kérelem III. kerület

Épí­tésügyi engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Épí­tésügyi engedély kérelem

Kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz

Zajkibocsátási adatlap új hangosí­tó berendezés telepí­tésének, működtetésének engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Zajkibocsátási adatlap új hangosí­tó berendezés telepí­tésének, működtetésének engedélyezéséhez

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Tervlap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Nyilvántartó lap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Nyilvántartó lap az épí­tési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Nyilvántartó lap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Nyilvántartó lap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Adatlap A III. kerület egészségügyi alapellátásában résztvevő háziorvosi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására kií­rt 200.. évi pályázatához.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Adatlap A III. kerület egészségügyi alapellátásában résztvevő háziorvosi szolgáltatók eszközbeszerzésének támogatására kií­rt 200.. évi pályázatához.

Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására adható támogatás igénylésére

Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

Üzemeltető váltás kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Üzemeltető váltás kérelem

Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a fiatal házasok első lakáshoz jutására

Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a lakásépí­téshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

Nyilatkozat vagyoni és jövedelmi viszonyok vizsgálatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Nyilatkozat vagyoni és jövedelmi viszonyok vizsgálatához

Kérelem a a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Kérelem a a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség

Épí­tményadó bevallás nem magánszemély adóalanyok részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás Nem magánszemély adóalanyok részére

Magánszemélyek épí­tményadó bevallása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Magánszemélyek épí­tményadó bevallása

Magánszemélyek gépjárműtároló bevallása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Magánszemélyek gépjárműtároló bevallása

Épí­tményadó adókötelezettséget érintő változás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Épí­tményadó adókötelezettséget érintő változás bejelentése

Épí­tmény és telek utáni mentességi adó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Épí­tmény és telek utáni mentességi adó nyilatkozat

Telekadó bevallás magánszemély adóalanyok részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Telekadó bevallás magánszemély adóalanyok részére

Telekadó bvevallás nem magánszemély adóalanyok részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Telekadó bvevallás nem magánszemély adóalanyok részére

Telekadó adókötelezettséget érintő változás bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Telekadó adókötelezettséget érintő változás bejelentés

Nyilatkozat telekadó mentességről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Nyilatkozat telekadó mentességről

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Bevallás 200.... évi talajterhelési dí­jról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bevallás 200.... évi talajterhelési dí­jról

Észrevétel a folyószámla kivonatra illeték adónemek vonatkozásában

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Észrevétel a folyószámla kivonatra illeték adónemek vonatkozásában

Gépjárműadó mentesség igényléséhez súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Gépjárműadó mentesség igényléséhez súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Igazolás A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Nyilatkozat közös háztartásban élésről IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Nyilatkozat közös háztartásban élésről IV.kerület

Kérelem Rendszeres szociális segély(egészségkárosodott személyek részére IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Rendszeres szociális segély(egészségkárosodott személyek részére

Kérelem időskorúak járadékához IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem időskorúak járadékához IV.kerület

Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz IV.kerület

Kérelem lakbértámogatáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem lakbértámogatáshoz IV.kerület

Kérelem ápolási dí­jhoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz IV.kerület

Kérelem átmeneti segélyhez IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem átmeneti segélyhez IV.kerület

Kérelem háztartási tüzelőolaj támogatáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem háztartási tüzelőolaj támogatáshoz IV.kerület

Kérelem alanyi jogú közgyógyellátáshoz IV.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem alanyi jogú közgyógyellátáshoz IV.kerület

Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem közgyógyellátási igazolvány szociális rászorultság/normatí­v jog alapján

Étkezési térí­tési dí­jtámogatás bölcsödések számára

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Étkezési térí­tési dí­jtámogatás bölcsödések számára

Közlekedési támogatáshoz kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Közlekedési támogatáshoz kérelem

Kérelem személygépkocsi szerzési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem személygépkocsi szerzési támogatáshoz

Kérelem személygépkocsi átalakí­tási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem személygépkocsi átalakí­tási támogatáshoz

Kérelem távhőszolgáltatási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem távhőszolgáltatási támogatáshoz

Általános nyilatkozat bármihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Általános nyilatkozat bármihez

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Időskorúak járadéka

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Időskorúak járadéka

Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem a költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Kérelem átmeneti jelleggel kiutalt lakás határozatlan időre történő bérbeadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem átmeneti jelleggel kiutalt lakás határozatlan időre történő bérbeadásához

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén tartási szerződés alapján bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének névváltoztatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének névváltoztatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén a bérleti jogviszony folytatására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozása esetén a bérleti jogviszony folytatására

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréshez, bérlőtárs halála esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréshez, bérlőtárs halála esetén

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás, bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás, bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás albérletbe adásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás albérletbe adásához

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás egy részének albérletbe adásának engedélyezésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás egy részének albérletbe adásának engedélyezésére

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesí­tésére, az elővásárlási joggal rendelkező bérlő(k) részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesí­tésére, az elővásárlási joggal rendelkező bérlő(k) részére

Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához

Kérelem lakáscsere szerződésre

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem lakáscsere szerződésre

Kérelem működési engedély üzletkörének megváltoztatásához, bőví­téséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély üzletkörének megváltoztatásához, bőví­téséhez

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás, illetve jogutódlás esetén

Kérelem működési engedély módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tásához

Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Bejelentés adatváltozásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés adatváltozásról

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem telepengedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem telepengedély kiadásához

Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás bejelentése

Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban

Telephelyen folytatott ipari tevékenység

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Telephelyen folytatott ipari tevékenység megváltoztatása, bőví­tése

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kérelem beépí­tési előí­rás kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem beépí­tési előí­rás kiadásához

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Gyógyszertámogatási segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Gyógyszertámogatási segély

75 év felettiek részére gyógyszertámogatási segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: 75 év felettiek részére Gyógyszertámogatási segély

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kérelem rendszeres létfenntartási segély megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem Rendszeres létfenntartási segély megállapí­tásához

Temetési segélykérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Temetési segélykérelem

Bevallás az épí­tményadó megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bevallás az épí­tményadó megállapí­tásához

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez

Elsőfokú orvosi szakvélemény mozgáskorlátozottságról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Elsőfokú orvosi szakvélemény mozgáskorlátozottságról

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem V.kerület

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem.

Szerződés pénzbeli megváltáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Szerződés pénzbeli megváltáshoz

Jelzálogjog szerződés és együttműködés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Jelzálogjog szerződés és együttműködés

Statisztikai adatlap épület terveihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Statisztikai adatlap épület terveihez

Adatlap antenna terveihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Adatlap antenna terveihez

Adatlap épí­tésügyi-műszaki dokumentációk megküldéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Adatlap épí­tésügyi-műszaki dokumentációk megküldéséhez

Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Működési engedély iránti kérelem V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Működési engedély iránti kérelem V.kerület

Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Átutalási és-vagy visszautalási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Átutalási és-vagy visszautalási kérelem

Beiskolázási segély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Beiskolázási segély iránti kérelem

Nevelési segélyt igénylő lap V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Nevelési segélyt igénylő lap V.kerület

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap

Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jra V.kerület

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem szociális tanulmányi ösztöndí­jra V.kerület

Kérelem fűtési támogatás igénybevételére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem fűtési támogatás igénybevételére

Kérelem fűtési támogatás igénybevételére az V. kerületben állandó bejelentéssel élő családtag részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem fűtési támogatás igénybevételére az V. kerületben állandó bejelentéssel élő családtag részére

Kérelem lakbértámogatás igénybevétele iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem lakbértámogatás igénybevétele iránt

Kerelem Védőoltás biztosí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem Védőoltás biztosí­tására

Adatlap iparitev megszüntetése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok

Leírás: Adatlap iparitev megszüntetése

Bejelentésköteles ipari tevékenység

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Bejelentésköteles ipari tevékenység

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Óvoda

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Óvoda

Kérelem igazolás kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem igazolás kiadásához

Kérelem kuvi névjegyzék módosí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem kuvi névjegyzék módosí­tásához

Kérelem kuvi névjegyzékbe vételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem kuvi névjegyzékbe vételhez

Kérelem mozgóurnás szavazáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem mozgóurnás szavazáshoz

Kérelem névjegyzékbe visszavételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem névjegyzékbe visszavételhez

Kérelem névjegyzékbevételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Kérelem névjegyzékbevételhez

Telepengedélyköteles ipari tevékenység

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: Telepengedélyköteles ipari tevékenység

Kérelem tömegközlekedési kompenzáció igénybevételére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat V.KER

Leírás: K é r e l e m tömegközlekedési kompenzáció igénybevételére

Adó és értékbizonyí­tvány kiállí­tásához formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adó és értékbizonyí­tvány kiállí­tásához formanyomtatvány

Adatlap magánszemélynek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adatlap maganszemélynek

Adatlap társaságnak

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adatlap társaságnak

Adoigazolas.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adoigazolas.

Adósságcsökkentő támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Adósságcsökkentő támogatás

Kérelem állattartás iránti engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem állattartás iránti engedélyhez

Átmeneti segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Átmeneti segély

Temetési segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Temetési segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Gyógyszertámogatás iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Gyógyszertámogatás iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat

kérelem időskorúak járadékának megáll.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem időskorúak járadékának megáll.

kérelem a rendszeres szoc. segély megáll.,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem a rendszeres szoc. segély megáll.,formanyomtatvány

kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem a közgyógyellátás megáll.,formanyomtatvány

Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem

Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Igénybejelentő lap talált tárgyhoz

Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. bérlő halála esetén

Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérleti jogviszony folyt. tartási szerződés esetén

Bérlő névváltozása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérlő névváltozása

Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem

Étkezéstérí­tés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Étkezéstérí­tés

Egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránt

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Gazdálkodói várakozási hozzájárulás iránti kérelem

Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz

Kérelem hatósági bizonyí­tvány kiállí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kérelem hatósági bizonyí­tvány kiállí­tásához

Hátralék kiegyenlí­tő segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hátralék kiegyenlí­tő segély

Helyiség bérleti i jog átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Helyiség bérleti jogi átruházásához történő hozzájárulás iránti kérelem

A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: A Magyar Köztársaság Elnökének benyújtandó honosí­tási-visszahonosí­tási kérelemminta

Hozzájárulás tartási szerződéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hozzájárulás tartási szerződéshez

Hozzájáruló nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Hozzájáruló nyilatkozat

Első fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Első fokú orvosi szakvélemény

Igazolási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Igazolási kérelem (egyes kötelezettségek késedelmes kimentésére

Kizárólagos bérlő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kizárólagos bérlő

Lakáscsere

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakáscsere

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakbértámogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakbértámogatás

Lakossági behejtási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakossági behejtási kérelem

Lakossági kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Lakossági kérelem

Kérelem magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosí­tásának nyilvántartásba vételére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: KÉRELEM Magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosí­tásának nyilvántartásba vételére

Kérelem működési engedély módosí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tása

Bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: BEJELENTÉS magánszállásadói tevékenység megszüntetéséről

Munkáltatói igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Munkáltatói igazolás

Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Bevallás gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni épí­tményadóban

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kérelem adófelfüggesztésre lakás utáni épí­tményadóban

Nyilatkozat határozott időre kötött bérleti szerződéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Nyilatkozat határozott időre kötött bérleti szerződéshez

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadásához kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadásához kérelem

Kérelem új működési engedélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Kérelem új működési engedélyhez

Üzemeltetőváltás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Üzemeltetőváltás

kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlása iránt,formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: kérelem önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlása iránt,formanyomtatvány

Havi pénzforgalmi jelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Havi pénzforgalmi jelentés

Feljelentés kiegészí­tés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Feljelentés kiegészí­tés

Szabálysértési csoport igazolási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport igazolási kérelem

Szabálysértési csoport kifogás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport kifogás

Szabálysértési csoport panasz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport panasz

Részletfizetés,halasztás iránti kérelem szabálysértési csoport

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Részletfizetés,halasztás iránti kérelem

Szabálysértési csoport meltanyossagi kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Szabálysértési csoport meltanyossagi kérelem

Adósságkezelés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Adósságkezelés

Bejelntés állattartási ügyben

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Bejelntés állattartási ügyben

Birtokvédelmi kérelem új

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Birtokvédelmi kérelem új

Burkolatbontás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Burkolatbontás

Épí­tményadó bevallás eladás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás eladás

Épí­tményadó bevallás magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás magánszemély

Épí­tményadó bevallás magánszemély eladás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás magánszemély eladás

Épí­tményadó bevallás magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás magánszemély

Épí­tményadó bevallás magánszemély vásárlás

Kategória: Állami Intézmények, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (APEH), Önkormányzat VII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás magánszemély vásárlás

Épí­tményadó bevallás vétel

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás vétel

Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Fellebezési jogról lemonás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Fellebezési jogról lemonás

Gépjárműadó bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Gépjárműadó bevallás

Jelentés - üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocstásának megváltozásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Jelentés - üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocstásának megváltozásáról

Kérelem - ápolási dí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem - ápolási dí­j

Kérelem - átmeneti segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem - átmeneti segélyhez

Kérelem - egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem - egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kérelem épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - Épí­tésügyi hatósági bejelentés

kérelem - Épí­tésügyi hatósági engedély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - Épí­tésügyi hatósági engedély

kérelem - gépkocsi-átalakí­tási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - gépkocsi-átalakí­tási támogatás

kérelem - gyermekétkeztetési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - gyermekétkeztetési támogatáshoz

kérelem - gyógyszertámogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - gyógyszertámogatáshoz

kérelem - időskorúak járadéka

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - időskorúak járadéka

kérelem - közgyógyellátás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - közgyógyellátás

kérelem - Ösztöndí­j támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - Ösztöndí­j támogatáshoz

kérelem - rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz

kérelem - rendszeres szociális segély iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - rendszeres szociális segély iránt

kérelem - súlyos mozgáskorlátozott szerzési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - súlyos mozgáskorlátozott szerzési támogatásához

kérelem - súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

kérelem - temetési segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem - temetési segélyhez

kérelem a garay téren lakók parkolásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem a garay téren lakók parkolásához

kérelem hatósági bizonyitványhoz Új

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem hatósági bizonyitványhoz Új

kérelem idős polgár köszöntéséhez Új

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem idős polgár köszöntéséhez Új

kérelem idős polgár köszöntéséhez Új

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem idos polgár köszöntéséhez Új

kérelem ifjú polgár köszöntéséhez Új

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem ifjú polgár köszöntéséhez Új

kérelem kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatáshoz

kérelem közterület nevének egyezőségéről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem közterület nevének egyezőségéről

kérelem lakásfenntartási

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem lakásfenntartási

kérelem melléklete- Épí­tési engedélyhez - statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem melléklete- Épí­tési engedélyhez - statisztikai adatlp

kérelem melléklete-Épí­tési engedélyhez-bontási hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem melléklete-Épí­tési engedélyhez-bontási hulladék tervlap

kérelem melléklete-Épí­tési engedélyhez-Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem melléklete-Épí­tési engedélyhez-Épí­tési hulladék tervlap

kérelem melléklete-használatbavételi engedélyhez-bontási hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem melléklete-használatbavételi engedélyhez-bontási hulladék nyilvántartó lap

kérelem melléklete-használatbavételi engedélyhez-Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem melléklete-használatbavételi engedélyhez-Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

kérelem melléklete-használatbavételi engedélyhez-statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem melléklete-használatbavételi engedélyhez-statisztikai adatlap

kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatáshoz

Kérelem életjáradékra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem életjáradékra

Kérelem fűtés hozzájárulás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem fűtés hozzájárulás

Kérelem talajví­zkút létesí­téséhez,üzemeltetéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem talajví­zkút létesí­téséhez,üzemeltetéséhez

kérelem-üzemi, szabadidős létesí­tmény zajkibocsátási határértékének megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: kérelem-üzemi, szabadidős létesí­tmény zajkibocsátási határértékének megállapí­tására

köztemetés - nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: köztemetés - nyomtatvány

köztemetés - nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: köztemetés - nyomtatvány

közút nem közledési célú igénybevételéhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: közút nem közledési célú igénybevételéhez kérelem

Lakcí­mrendezés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Lakcí­mrendezés

Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Meghatalmazás

Magánszállásadói igazolás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Magánszállásadói igazolás iránti kérelem

Másodlat kiadása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Másodlat kiadása iránti kérelem

Matricacsere kérelme

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Matricacsere kérelme

módosí­tott kérelem óvodáztatási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: módosí­tott kérelem óvodáztatási támogatáshoz

munkáltatói igazolás cégautó használatba adásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: munkáltatói igazolás cégautó használatba adásáról

Működési engedély adatait nem érintő változás bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Működési engedély adatait nem érintő változás bejelentés

Működési engedély kiadása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Működési engedély kiadása iránti kérelem

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS, JOGUTÓDLÁS ESETÉN

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Működési engedély visszaadás bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Működési engedély visszaadás bejelentés

nyilatkozat banki igazoláshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: nyilatkozat banki igazoláshoz

nyilatkozat bontási munkák zajterhelési határértékének betartásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: nyilatkozat bontási munkák zajterhelési határértékének betartásáról

nyilatkozat épí­tkezés zajterhelési határértékének betartásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: nyilatkozat épí­tkezés zajterhelési határértékének betartásáról

nyilatkozat tartásdí­j kérelemhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: nyilatkozat tartásdí­j kérelemhez

nyomtatvány - gondnoki számadás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: nyomtatvány - gondnoki számadás

Parkolásnyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Parkolásnyomtatvány

Parkolásnyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Parkolásnyomtatvány

Parkolásnyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Parkolásnyomtatvány

plakát elhelyezésére kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: plakát elhelyezésére kérelem

Kérelem jövedelemvizsgálathoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Kérelem jövedelemvizsgálathoz

statisztikai adatlap-lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: statisztikai adatlap-lakás rendeltetésének megváltoztatásához

tartásdí­jkérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: tartásdí­jkérelem

telekadó bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: telekadó bevallás

Telep bejelentés iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Telep bejelentés iránti kérelem

Telep engedély kiadása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Telep engedély kiadása iránti kérelem

tervezői nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: tervezői nyilatkozat

Tolmácsigazolvány iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: Tolmácsigazolvány iránti kérelem

zajterhelési határérték betartása alóli felmentés kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VII.KER

Leírás: zajterhelési határérték betartása alóli felmentés kérelem

A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: a lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

Adatlap költségmentesség iránti kérelemhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Adatlap költségmentesség iránti kérelemhez

Adósságcsökkentési támogatás közös képviselő igazolása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Adósságcsökkentési támogatás közös képviselő igazolása

Albérletbeadás letölthető formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Albérletbeadás letölthető formanyomtatvány

Átmeneti segély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Átmeneti segély iránti kérelem

Bejelentés épí­tmény tulajdonjogának változásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Bejelentés épí­tmény tulajdonjogának változásáról

Bejelentés telek tulajdonjogának változásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Bejelentés telek tulajdonjogának változásáról

Bérlőtárs elhalálozása letölthető formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Bérlőtárs elhalálozása letölthető formanyomtatvány

Bérlőtársí­tás megszűnése bí­rói í­télettel letölthető formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Bérlőtársí­tás megszűnése bí­rói í­télettel letölthető formanyomtatvány

Bérlőtársí­tás letölthető formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Bérlőtársí­tás letölthető formanyomtatvány

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­téshatósági engedély tí­pusok

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Épí­téshatósági engedély tí­pusok

Épí­tési munka megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Épí­tési munka megkezdésének bejelentése

Épí­tésügyi hatósagi bejelentés űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Épí­tésügyi hatósagi bejelentés űrlap

Épí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: epí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Épí­tményadó bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás

Étkezéstérí­tési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Étkezéstérí­tési kérelem

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Gépjármű-kárbejelentőlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Gépjármű-kárbejelentőlap

hatósági bizonyí­tvány egészségügyi szolgáltatásra vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: hatósági bizonyí­tvány egészségügyi szolgáltatásra vagyonnyilatkozat

hatósági bizonyí­tvány kiállí­tása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: hatósági bizonyí­tvány kiállí­tása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából

Háziorvosi igazolás közgyógy ellátáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Háziorvosi igazolás közgyógy ellátáshoz

Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásáhozkötelező felülvizsgálatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásáhozkötelező felülvizsgálatához

Jogviszonyfolytatás letölthető formanyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Jogviszonyfolytatás letölthető formanyomtatvány

kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

kérelem betét kifizetésére - eseti számadás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: kérelem betét kifizetésére - eseti számadás

közgyógyellátás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: közgyógyellátás

meghatalmazás cégtől

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: meghatalmazás cégtől

meghatalmazás magánszemélytől

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: meghatalmazás magánszemélytől

Méltányossági kérelem gazdasági társaságok

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Méltányossági kérelem gazdasági társaságok

Méltányossági kérelem magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Méltányossági kérelem magánszemély

munkáltató igazolás családi pótlékkal

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: munkáltató igazolás családi pótlékkal

Nyilatkozat egyéni vállalkozók részére költség elszámolásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Nyilatkozat egyéni vállalkozók részére költség elszámolásról

nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: nyilatkozat köztartozásról - cégeknek

nyilatkozat köztartozásról - magánszemélyeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: nyilatkozat köztartozásról - magánszemélyeknek

nyilatkozat műemléképület felújí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: nyilatkozat műemléképület felújí­tásához

nyomtatvány az iskolák részére a tanulók igazolatlan mulasztásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: nyomtatvány az iskolák részére a tanulók igazolatlan mulasztásáról

pince használatáról szóló nyilatkozat cégeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: pince használatáról szóló nyilatkozat cégeknek

pince használatáról szóló nyilatkozat magánszemélyeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: pince használatáról szóló nyilatkozat magánszemélyeknek

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

statisztikai adatlap épület épí­tési engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: statisztikai adatlap épület épí­tési engedélyezéséhez

statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyezéséhez

tájékoztató a birtokvédelmi eljárásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: tájékoztató a birtokvédelmi eljárásról

tájékoztató az ápolási dí­jról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: tájékoztató az ápolási dí­jról

tartásdí­j kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: tartásdí­j kérelem

telekadó bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: telekadó bevallás

Temetési segély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Temetési segély kérelem

tervezői nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: tervezői nyilatkozat

Üzletek működési engedélyével kapcsolatos tájékoztató

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: Üzletek működési engedélyével kapcsolatos tájékoztató

vagyonnyilatkozat rendszeres szociális segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: vagyonnyilatkozat rendszeres szociális segélyhez

Magyar kerékpárosok szövetsége egyesületi adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Kerékpár Szövetség

Leírás: Magyar kerékpárosok szövetsége egyesületi adatlap

Licencigénylőlap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Kerékpár Szövetség

Leírás: Licencigénylőlap

Meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Kerékpár Szövetség

Leírás: Meghatalmazás

Jegyzőkönyv Teremröplabda

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Jegyzőkönyv Teremröplabda

Megrendelő

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Megrendelő

Nevezési lap (Teremröplabda)

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Nevezési lap (Teremröplabda)

Versenyzési Engedély kérő lap (Teremröplabda)

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Versenyzési Engedély kérő lap (Teremröplabda)

Személyi adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Személyi adatlap

Játékpálya felmérési jegyzőkönyv

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Játékpálya felmérési jegyzőkönyv

Játékpálya hitelesí­tési jegyzőkönyv

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Játékpálya hitelesí­tési jegyzőkönyv

Állás táblázat

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Állás táblázat

mérkőzéseredmény közlő lap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: mérkőzéseredmény közlő lap

mérkőzésváltozás bejelentő lap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: mérkőzésváltozás bejelentő lap

Egyéni versenyzéskérő 14 év alattiaknak

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Egyéni versenyzéskérő 14 év alattiaknak

Egyéni versenyzési engedély kérő lap 14 év feletti sportolók részére (Teremröplabda)

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Egyéni versenyzési engedély kérő lap 14 év feletti sportolók részére (Teremröplabda)

Egyéni versenyzési engedély kérő lap 14 év feletti sportolók részére (Teremröplabda)

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Egyéni versenyzési engedély kérő lap 14 év feletti sportolók részére (Teremröplabda)

Átigazolás

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Torna Szövetség

Leírás: Átigazolás

Versenyengedélykérő lap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Torna Szövetség

Leírás: Versenyengedélykérő lap

Amatőr sportolói szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Amatőr sportolói szerződés

Csúcshitelesí­tési jegyzőkönyv

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Csúcshitelesí­tési jegyzőkönyv

Magyar úszó szövetség előnevezés

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Magyar úszó szövetség előnevezés

Igazolás és átigazolás űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Igazolás és átigazolás űrlap

Magyar úszó szövetség versenyrendezesi engedely

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Magyar úszó szövetség versenyrendezesi engedely

Külföldi versenyzési engedély

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Külföldi versenyzési engedély

Továbbtanulás versenyzési engedély

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Továbbtanulás versenyzési engedély

Versenyzői nyilatkozat a gyógyszerek gyógyhatású készí­tmények használatáról

Kategória: Állami Intézmények, Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Versenyzői nyilatkozat a gyógyszerek gyógyhatású készí­tmények használatáról

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Vagyonnyilatkozat

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IX.KER

Leírás: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Adatközlő lap lakás paramétereiről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Adatközlő lap lakás paramétereiről

Albérletbe adás.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Albérletbe adás.

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLYHEZ

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLYHEZ

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: KÉRELEM KARÁCSONYI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPíTÁSÁHOZ

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Jövedelemnyilatkozat Szociális ellátás igényléséhez

NYILATKOZAT

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: NYILATKOZAT JÖVEDELMI HELYZETRŐL

Kérelem közlekedési kedvezményekhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kérelem közlekedési kedvezményekhez

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: KÉRELEM LAKBÉRTÁMOGATÁS MEGÁLLAPíTÁSÁHOZ

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ

Bejelentés az épitésügyi hatosághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Bejelentés az épitésügyi hatosághoz

Bérlőtársi jogviszony létesitése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Bérlőtársi jogviszony létesitése

Bevallás épí­tményről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Bevallás épí­tményről

Bevallás telekadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Bevallás telekadó

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás iránti kérelem

Eltartási szerződés jóváhagyási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Eltartási szerződés jóváhagyási kérelem

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Épí­tésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a hí­rközlési szakhatóság

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a hí­rközlési szakhatóság megkereséséhez szükséges adatlap

Épí­tésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a közlekedési szakhatóság

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a közlekedési szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentáció

Igazolt távollét bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Igazolt távollét bejelentése

Jogcí­m nélkül visszamaradt személy kérelme

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Jogcí­m nélkül visszamaradt személy kérelme

Lakásbérleti jogviszony elismerése bí­rói í­télet alapján

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakásbérleti jogviszony elismerése bí­rói í­télet alapján

Lakásbérleti jogviszony folytatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakásbérleti jogviszony folytatás iránti kérelem

Lakásbérleti jogviszony folytatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakásbérleti jogviszony folytatás iránti kérelem

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem telepengedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kérelem telepengedély kiadásához

Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kizárólagos bérlő nyomtatvány

Lakásban lakók adatlapja

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakásban lakók adatlapja

Lakásbérlő névváltozás nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakásbérlő névváltozás nyomtatvány

Lakáskérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakáskérelem

Lakcí­mbejelentéshez hozzájárulás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Lakcí­mbejelentéshez hozzájárulás

Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

statisztikai adatlap épület épí­tési engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: statisztikai adatlap épület épí­tési engedélyezéséhez

statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyezéséhez

Üzleti tevékenység megszűnésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Üzleti tevékenység megszűnésének bejelentése

Vételi szándék bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat IX.KER

Leírás: Vételi szándék bejelentése

Adó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat X.KER

Leírás: Adó

Adóigazolas.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat X.KER

Leírás: Adóigazolas.

Bejelentés a telepengedély köteles tevékenység megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat X.KER

Leírás: Bejelentés a telepengedély köteles tevékenység megszüntetéséről

Bejelentés a telepengedély köteles tevékenység megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Bejelentés a telepengedély köteles tevékenység megszüntetéséről

Bejelentés műkodési engedély adataiban bekövetkezett változásokrol

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Bejelentés műkodési engedély adataiban bekövetkezett változásokrol

Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Bejelentés üzlet megszüntetéséről

Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Igazolás és szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Igazolás és szakvélemény

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem a kedvezményes étkezés iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem a kedvezményes étkezés iránt

Kérelem ápolási dí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz

Kérelem az üzemeltető változásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem az üzemeltető változásához

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

Kérelem temetési segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem temetési segélyhez

Közgyógy nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Közgyógy nyomtatvány

Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Kérelem átmeneti vagy rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem átmeneti vagy rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránt

Kérelem eü.szolgáltatásra való jogosultságra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem eü.szolgáltatásra való jogosultságra

Időskorúak járadéka megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Időskorúak járadéka megállapí­tása iránti kérelem

Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz

Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kérelemhez táblázat lakásfenntartási kiadások időtartamára

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Kérelemhez táblázat lakásfenntartási kiadások időtartamára

Óvodai igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Óvodai igazolás

Rendszeres szociális segély megállapí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Rendszeres szociális segély megállapí­tása iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat X.KER

Leírás: Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére A betétlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére A betétlap

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - B BETÉTLAP

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - B BETÉTLAP

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - D BETÉTLAP

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - D BETÉTLAP

Adatváltozás bejelentő adatlap egyéni vállalkozók részére E betétlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentő adatlap egyéni vállalkozók részére E betétlap

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére F betétlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére F betétlap

Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére

Adósságkezelés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Adósságkezelés

Ápolási dí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Ápolási dí­j

Átmeneti szociális segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Átmeneti szociális segély

Bejelentés elveszett okmányról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Bejelentés elveszett okmányról

Bejelentés vendéglátó helyen végzett szórakoztató tevékenységről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Bejelentés vendéglátó helyen végzett szórakoztató tevékenységről

Burkolatbontás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Burkolatbontás

Ebösszeirás-nyilatkozat.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Ebösszeirás-nyilatkozat.

Fizetési elmaradás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Fizetési elmaradás

Gyógyszertámogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Gyógyszertámogatás

Halmozottan hátrányos helyzetű nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Halmozottan hátrányos helyzetű nyilatkozat

Hatósági biz.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Hatósági biz.

Jövedelemnyilatkozat időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Jövedelemnyilatkozat időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Ingatlan Lekérdezés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Ingatlan Lekérdezés

Ingatlan Lekérdezés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Ingatlan Lekérdezés

Jegyzőkönyv vezetői engedély eltűnéséről megsemmisüléséről,megrongálódásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Jegyzőkönyv vezetői engedély eltűnéséről megsemmisüléséről,megrongálódásáról

Kérelem fizetővendéglátás nyilvántartásba vételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem fizetővendéglátás nyilvántartásba vételhez

Kérelem kedvezményes várakozási engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem kedvezményes várakozási engedély kiadásához

Kérelem működési engedély másodlat kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem működési engedély másodlat kiadásához

Kérelem működési engedély módosí­tásához kereskedő adatainak változásakor

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem működési engedély módosí­tásához kereskedő adatainak változásakor

Kérelem működési engedély névátí­ráshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem működési engedély névátí­ráshoz

Kérelem temetkezési szolgáltató tevékenység végzésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem temetkezési szolgáltató tevékenység végzésére

Kérelem túlfizetés visszautalására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem túlfizetés visszautalására

Kérelem vállalkozói igazolvány megszűnéséről fénymásolat kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem vállalkozói igazolvány megszűnéséről fénymásolat kiadásához

Kérelem vezetői engedély honosí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem vezetői engedély honosí­tására

Kérelem közterület használathoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem közterület használathoz

Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kiegészí­tő gyermekvédelmi támogatás kérelem

Közgyógy kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Közgyógy kérelem

Közlekedési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Közlekedési támogatás

Közútkezelői hozzájárulási kérelem a 12 tonnát meghaladó gépjárműre

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Közútkezelői hozzájárulási kérelem a 12 tonnát meghaladó gépjárműre

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Lakásfenntartási támogatás

Lakásigény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Lakásigény kérelem

Lakásigény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Lakásigény kérelem

Lakbértámogatási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Lakbértámogatási kérelem

Lakbértámogatási nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Lakbértámogatási nyilatkozat

Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Kérelem lakcí­m fiktivvé nyilvání­tására

Mozgóurnás nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Mozgóurnás nyomtatvány

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény Iránti Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény Iránti Kérelem

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Nyilatkozat súlyos mozgáskorlátozottaknak

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Nyilatkozat súlyos mozgáskorlátozottaknak

Születési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Születési támogatás

Temetési segélykérő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Temetési segélykérő lap

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS ELVESZTÉS, ELLOPÁS, MEGSEMMISÜLÉS, MEGRONGÁLÓDÁS ESETÉN

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS ELVESZTÉS, ELLOPÁS, MEGSEMMISÜLÉS, MEGRONGÁLÓDÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Ví­zdí­j kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Ví­zdí­j kérelem

Hozzájárulás 12 tonnás gépjárműhöz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történ behajtásához szükséges közútkezeli hozzájárulás kiadása

Épí­tésügyi hatósági engedélyek érvényességének meghosszabbí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedélyek érvényességének meghosszabbí­tása

Adó és értékbizonyitvány űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Adó és értékbizonyitvány űrlap

Burkolatbontási engedély űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XI.KER.

Leírás: Burkolatbontási engedély űrlap

Cégtáblaengedély űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Cégtáblaengedély űrlap

Engedély nélküli közterület használat bejelentése űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Engedély nélküli közterület használat bejelentése űrlap

Engedéllyel elvégzett munkák bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Engedéllyel elvégzett munkák bejelentése

Épí­tésügyi bí­rság engedélyezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi bí­rság engedélyezése

Épí­tkezés kezdetének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Épí­tkezés kezdetének bejelentése

Épí­tményadó űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Épí­tményadó űrlap

Fogyasztóvédelmi panaszok

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Fogyasztóvédelmi panaszok

Hatósági bizonyí­tvány épí­tési ügyben

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Hatósági bizonyí­tvány épí­tési ügyben

Iparihatósági bizonyitvány űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Iparihatósági bizonyitvány űrlap

Kedvezményes várakozási hozzájárulás űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Kedvezményes várakozási hozzájárulás űrlap

Kidőlt veszélyes fa bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Kidőlt veszélyes fa bejelentése

Közterület használati űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Közterület használati űrlap

Közterületen illegálisan elhelyezett hulladék bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Közterületen illegálisan elhelyezett hulladék bejelentése

Közterületen lévő elhullott állat bejelentése űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Közterületen lévő elhullott állat bejelentése űrlap

Közterületen lévő üzemképtelen gépjármű

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Közterületen lévő üzemképtelen gépjármű

Kresz tábla hiány űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Kresz tábla hiány űrlap

Magánszállásadói tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Magánszállásadói tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele űrlap

Magánszemélyek kommunális adója

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Magánszemélyek kommunális adója

Működési engedély kérelem mozgóbolthoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Működési engedély kérelem mozgóbolthoz

Működési engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Működési engedély iránti kérelem

Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Panaszbejelentés vendéglátó és kiskereskedelmi egységekre

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Panaszbejelentés vendéglátó és kiskereskedelmi egységekre

Parkrongálás bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Parkrongálás bejelentése

Szeszesitalok alkalmi árusí­tásának engedélyezése űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Szeszesitalok alkalmi árusí­tásának engedélyezése űrlap

Tájékoztatás épí­tési előí­rásokkal kapcsolatban

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Tájékoztatás épí­tési előí­rásokkal kapcsolatban

Társasház közös képviselőjének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Társasház közös képviselőjének bejelentése

Törött hiányzó utcabútor bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Törött hiányzó utcabútor bejelentése

Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat

Beiskolázási segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Beiskolázási segély

Esetenkénti segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Esetenkénti segély

Gyógyszersegély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Gyógyszersegély

Közgyógyellátás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Közgyógyellátás

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Születési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Születési támogatás

Temetési segélykérő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Temetési segélykérő lap

Utcailámpa hiba bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Utcailámpa hiba bejelentése

Utcanévtábla hiány bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Utcanévtábla hiány bejelentése

Úthibák bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XII.KER.

Leírás: Úthibák bejelentése

Adó és értékbizonyí­tvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Adó és értékbizony.

Adóigazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Adóigazolás

Bejelentés kombinált áruszállí­tásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Bejelentés kombinált áruszállí­tásról

Bevallás épí­tményadóról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Bevallás épí­tményadóról

Bevallás telekadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Bevallás telekadó

Bevallás gépjárműadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Bevallás gépjárműadó

Bevallás épí­tményadóról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Bevallás épí­tményadóról

Bevallás telekadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Bevallás telekadó

Adóhatósági igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Adóhatósági igazolás igénylése eljárás alóli költségmentességhez

Épí­tés nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Épí­tés nyomtatvány

Épí­tmény és telekadó 2-es melléklet

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Épí­tmény és telekadó 2-es melléklet

Épí­tményadó,telekadó melléklet

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Épí­tményadó,telekadó melléklet

Hagyaték nemleges nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Hagyaték nemleges nyilatkozat

A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény és/vagy kiegészí­tő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény és/vagy kiegészí­tő kamattámogatás igénybevételéhez.

Kérelem bejegyzéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Kérelem bejegyzéshez

Költségmentesség igénylés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Költségmentesség igénylés

Költségmentesség kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Költségmentesség kérelem

Lakáscélú állami támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Lakáscélú állami támogatás

Magánszállás nyilvántartás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Magánszállás nyilvántartás

Adatlap magánszemély / egyéni vállalkozó részletfizetésre, fizetési halasztásra és / vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Adatlap magánszemély / egyéni vállalkozó részletfizetésre, fizetési halasztásra és / vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbí­rálásához

Méltányossági részletfizetés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Méltányossági részletfizetés

Működési engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Működési engedély kérelem

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Tartási szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Tartási szerződés

Tartási kérelem szerződés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Tartási kérelem szerződés

Telepengedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Telepengedély kérelem

Telephelyengedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Telephelyengedély kérelem

Tolmács adatváltozás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Tolmács adatváltozás

Tolmács kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Tolmács kérelem

Túlfizetés visszatérí­tése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Túlfizetés visszatérí­tése

Üzlet engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIII.KER.

Leírás: Üzlet engedély kérelem

Adatváltozás bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Adatváltozás bejelentés

Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Egyéb épitéshatosági eljárás nyomtatvány

Fakivágás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Fakivágás

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS, JOGUTÓDLÁS ESETÉN

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS, JOGUTÓDLÁS ESETÉN

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: KÉRELEM

Köztartozási igazolás megkérése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Köztartozási igazolás megkérése

Kérelem tolmácsszakfordí­tó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Kérelem tolmácsszakfordí­tó

Meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Meghatalmazás

MÉLTÁNYOS KÖZGYÓGYKÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: MÉLTÁNYOS KÖZGYÓGYKÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IR. KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IR. KÉRELEM

Működési engedély módosí­tás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tás

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély kérelem űrlap

Épí­tésügyi hatósági engedély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély

Kérelem és nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: KÉRELEM Alulí­rott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szí­veskedjenek megállapí­tani.

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: KÉRELEM Alulí­rott kérem, hogy részemre a nagykorúak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szí­veskedjenek megállapí­tani.

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Telepengedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Telepengedély kérelem

Temetési segély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Temetési segély kérelem

Túlfizetés visszautalási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Túlfizetés visszautalási kérelem

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: KÉRELEM tolmács/szakfordí­tó igazolvány kiadásához

Veszélyes eszközök

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIV.KER.

Leírás: Veszélyes eszközök

Adatlap épitesügyi birsághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Adatlap épitesügyi birsághoz

Adatlap lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Adatlap lakás rendeltetésének megváltoztatásához

Álattartás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Álattartás

Bejelentés épí­tésügyi hatósági

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Bejelentés épí­tésügyi hatósági

Bérlakás megvásárlása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Bérlakás megvásárlása

Bérlakások csereszerződése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Bérlakások csereszerződése

Bontási hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Bontási hulladék nyilvántartó lap

Bontási hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tési engedélyezéshez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Épí­tési engedélyezéshez statisztikai adatlap

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tményadó bevallás magánszemély vásárlás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Épí­tményadó bevallás magánszemély vásárlás

Épí­tményadó nem magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Épí­tményadó nem magánszemély

Használatbavételi statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Használatbavételi statisztikai adatlap

Hí­rközlési szakhatoság megkereséséhez szükséges adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Hí­rközlési szakhatoság megkereséséhez szükséges adatlap

Kérelem ápolási dí­jhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem ápolási dí­jhoz

Kérelem átmeneti segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem átmeneti segélyhez

Kérelem dí­jhátralék csökkentésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem dí­jhátralék csökkentésére

Kérelem dí­jhátralék elengedésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem dí­jhátralék elengedésére

Kérelem-Elhalálozás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-Elhalálozás

Kérelem -Étkezési dí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem -Étkezési dí­j

Kérelem gallyazás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem gallyazás

Kérelem gépkocsiszerzés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem gépkocsiszerzés

Kérelem-gondnokolt-eladás-ingatlan

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-gondnokolt-eladás-ingatlan

Kérelem-gondnokolt-eladás-ingó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-gondnokolt-eladás-ingó

Kérelem-gondnokolt-megterhelés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-gondnokolt-megterhelés

Kérelem-gondnokolt-otp

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-gondnokolt-otp

Kérelem-gyermektartás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-gyermektartás

Kérelem gyermekvédelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem gyermekvédelem

Kérelem hatósági engedély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem hatósági engedély

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kérelem í­télet, bérlőtársi jog rendezése bí­rói í­télet alapján

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem í­télet, bérlőtársi jog rendezése bí­rói í­télet alapján

Kérelem kapcsolattartás szabályozására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem kapcsolattartás szabályozására

Kérelem kapcsolattartás végrehajtására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem kapcsolattartás végrehajtására

Kérelem- kiskorú- eladás- ingatlan

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem- kiskorú- eladás- ingatlan

Kérelem- kiskorú-eladás-ingo

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem- kiskorú-eladás-ingo

Kérelem-kiskorú-megterhelés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-kiskorú-megterhelés

Kérelem-kiskorú-otp

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-kiskorú-otp

Kérelem-komfortfokozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-komfortfokozat

Kérelem-közgyógy

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-közgyógy

Kérelem-lakásépí­tés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-lakásépí­tés

Kérelem lakásfenntartás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem lakásfenntartás

Kérelem lakbértámogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem lakbértámogatás

Kérelem működési engedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem működési engedély kiadásához

Kérelem névváltozás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem névváltozás

Kérelem otthonteremtés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem otthonteremtés

Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem ovodáztatási támogatáshoz

Kérelem-rendszeres szociális segélyhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Kérelem-rendszeres szociális segélyhez

Közterületfoglalás kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Közterületfoglalás kérelem

Működési engedély megszűntetése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Működési engedély megszűntetése

Működési engedély módosí­tás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tás

Működési engedély módosí­tás üzemeltetőváltás miatt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tás üzemeltetőváltás miatt

Működési engedély nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Működési engedély nyilatkozat

Munkáltatói jövedelemigazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: munkaltatoi-jovedelemigazolas.pdf

Munkáltatói jövedelemigazolás gyermekvédelmi

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Munkáltatói jövedelemigazolás gyermekvédelmi

Befogadó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Befogadó nyilatkozat

nyilvántartási időbejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: nyilvántartási időbejelentés

Számadás gondnokolt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Számadás gondnokolt

Egyszerűsí­tett számadás gondnokolt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Egyszerűsí­tett számadás gondnokolt

Eseti számadás gondnokolt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Eseti számadás gondnokolt

Részletes számadás gondnokolt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Részletes számadás gondnokolt

Számadás kiskorú

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Számadás kiskorú

Egyszerűsí­tett számadás kiskorú

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Egyszerűsí­tett számadás kiskorú

Eseti számadás kiskorú

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Eseti számadás kiskorú

Részletes számadás kiskorú

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Részletes számadás kiskorú

Telepengedély bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Telepengedély bejelentése

Telepengedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Telepengedély kérelem

Végszámadás kiskorú

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Végszámadás kiskorú

Adósságcsökkentő támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Adósságcsökkentő támogatás

Meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Meghatalmazás

Ápolási dí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Ápolási dí­j

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKíTÁS

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKíTÁS

Átmeneti segélykérő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Átmeneti segélykérő lap

Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Befogadó nyilatkozat vállalkozó székhely létesí­téséhez

Ebtartás-macskatartás engedély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Ebtartás-macskatartás engedély

Ebtenyésztés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Ebtenyésztés

Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Egyéni vállalkozói igazolás ügymenete

Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Emelt összegű gyermekvédelmi támogatás

Épí­tmény bevallása cég

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Épí­tmény bevallása cég

Épí­tmény bevallása magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Épí­tmény bevallása magánszemély

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására Járulékfizetés alapjának igazolására

Fakivágás engedélykérő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Fakivágás engedélykérő

Gépjárművekkel kapcsolatos ügymenet

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Gépjárművekkel kapcsolatos ügymenet

Hadigondozott egyösszegű térí­tés megállapí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XV.KER.

Leírás: Hadigondozott egyösszegű térí­tés megállapí­tása

Hadigondozott járadék

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Hadigondozott járadék

Hadigondozotti járadék nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Hadigondozotti járadék nyilatkozat

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Ikerszülési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Ikerszülési támogatás

Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Kérelem

Kérelem egyéni vállalkozók részére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Kérelem egyéni vállalkozók részére

Kérelem működési engedély kimutatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Kérelem működési engedély kimutatásához

Adatlap és kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Adatlap és kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak kiskorú személy közlekedési támogatásának megállapí­tásához

Adatlap és kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Adatlap és kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak KISKORÚ személy személygépkocsi szerzési támogatás megállapí­tásához, meghosszabbí­tásához

Közgyógy

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: KÖZGYÓGY

Kutyaiskola

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Kutyaiskola

Lakcí­mbejelentés ügymenete

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Lakcí­mbejelentés ügymenete

Marhalevél kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Marhalevél kiadásához

Megállapodás 2009

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Megállapodás 2009

Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Meghatalmazás egyszeri alkalomra

Megmentett dokumentum

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Megmentett dokumentum

Bejelentő lap általános

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Bejelentő lap általános

Méltányossági kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Méltányossági kérelem

Mezőgazdasági haszonállatok tartása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Mezőgazdasági haszonállatok tartása

Mozgáskorlátozottak parkolási ügymenete

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Mozgáskorlátozottak parkolási ügymenete

Mozgáskorlátozott parkolási igény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Mozgáskorlátozott parkolási igény kérelem

Működési engedély visszaadási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Működési engedély visszaadási kérelem

Adatlap és kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Adatlap és kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak NAGYKORÚ személy közlekedési támogatásának megállapí­tásához

Nyilatkozat lakcim fiktí­v állományba vételére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Nyilatkozat lakcim fiktí­v állományba vételére

Nyilatkozat az adatok valóságosságáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Nyilatkozat az adatok valóságosságáról

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás

rendszeres gyermekvédelmi kedv.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: rendszeres gyermekvédelmi kedv.

kérelem rendszeres szociális segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: kérelem rendszeres szociális segély

kérelem rendszeres szociális segély felülvizsgálatra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: kérelem rendszeres szociális segély felülvizsgálatra

Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Kérelem Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása megállapí­tásához

Szocpol kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Szocpol kérelem

Szocpol nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Szocpol nyilatkozat

Tankönyv támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Tankönyv támogatás

Telekadóbevallás cég

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Telekadóbevallás cég

Telep kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Telep kérelem

Temetési segélykérő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Temetési segélykérő lap

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁS IRÁNTI KÉRELEM (tevékenységi kör-, üzlet elnevezése-, székhely-, nyitva tartása-, adószám-, statisztikai jelzőszám-, név- és egyéb- változás esetén)

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSíTÁS IRÁNTI KÉRELEM (tevékenységi kör-, üzlet elnevezése-, székhely-, nyitva tartása-, adószám-, statisztikai jelzőszám-, név- és egyéb- változás esetén) (a 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján

Útlevél ügymenete

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Útlevél ügymenete

Üzemeltetőváltás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Üzemeltetőváltás

Vezetői engedély ügymenete

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVI.KER.

Leírás: Vezetői engedély ügymenete

műszaki vizsga meghatalmazás gazdasági társaság esetén

Kategória: Állami Intézmények, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: műszaki vizsga meghatalmazás gazdasági társaság esetén

műszaki vizsga meghatalmazás társadalmi

Kategória: Állami Intézmények, Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: műszaki vizsga meghatalmazás társadalmi

Adatlap a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adatlap a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapí­tásához

Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Adatlap fizetési kedvezmény engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adatlap fizetési kedvezmény engedélyezéséhez

Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyitésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbirálásához

Adócsoport.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adocsop1.

Adócsoport

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Adocsop2.

Alanyi méltányos normativ közgyógy kérelemnyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Alanyi méltányos normativ közgyógy kérelemnyomtatvány

Állattartási kérelemhez szükséges nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Állattartási kérelemhez szükséges nyomtatvány

Ápolási dí­j iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Ápolási dí­j iránti kérelem

Bejelentő lap eb tartásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bejelentő lap eb tartásról

Bevallás épí­tményadó megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bevallás épí­tményadó megállapí­tásához

Bevallás telekadó megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bevallás telekadó megállapí­tásához

Bontási hulladék nyilvántartólap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bontási hulladék nyilvántartólap

Bontási hulladék nyilvántartólap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bontási hulladék nyilvántartólap

Bontási hulladék tervlap a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bontási hulladék tervlap

Cí­merhasználati kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Cí­merhasználati kérelem

Ebtenyésztési engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Ebtenyésztési engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Egészségügyi szolgáltatásra való jog

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Egészségügyi szolgáltatásra való jog

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Épület épí­tési engedély statisztikai lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épület épí­tési engedély statisztikai lap

Épület használatbavételei engedély kérelem statisztikai lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Épület használatbavételei engedély kérelem statisztikai lap

Étkezési térí­tési dí­jkedvezmény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Étkezési térí­tési dí­jkedvezmény

Kérelem aktí­v korúak ellátásának megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem aktí­v korúak ellátásának megállapí­tására

Gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Hadi,hadigondozotti penzellátáshoz kérelem nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Hadi,hadigondozotti penzellátáshoz kérelem nyomtatvány

Hadigondozás egyösszegű kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Hadigondozás egyösszegű kérelem

Hagyatéki leltár

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Hagyatéki leltár

Időskorúak járadéka iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Időskorúak járadéka iránti kérelem

Igazolás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Igazolás iránti kérelem

Ingatlan tulajdonosi bérlői hozzájárulási nyilatkozat személyek bejelentéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Ingatlan tulajdonosi bérlői hozzájárulási nyilatkozat személyek bejelentéséheZ

Ingatlan tulajdonosi bérlői nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Ingatlan tulajdonosi bérlői nyilatkozat

Irányí­tás marhalevélen

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Irányí­tás marhalevélen

Kérelem a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény,

Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem adósságkezelési támogatáshoz

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem otthonteremtési támogatás iránt

Kérelem új üzletkör(ök) felvételének engedélyezésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem új üzletkör(ök) felvételének engedélyezésére

Kérelem veszélyesnek minősí­tett eb tartásának engedélyezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem veszélyesnek minősí­tett eb tartásának engedélyezéséhez

Kérelem, önkormányzati lakások ví­zmérő felszerelési támogatásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kérelem, önkormányzati lakások ví­zmérő felszerelési támogatásához

Kiegészí­tő Gyermeknevelési Támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kiegészí­tő Gyermeknevelési Támogatás

Köztemetés iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Köztemetés iránti kérelem

Közterület használata iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Közterület használata iránti kérelem

Kutyaiskola működtetése engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Kutyaiskola működtetése engedélykérelemhez szükséges nyomtatvány

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Lakcí­mrendezés iránti kérelem

Marhalevél kiadása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Marhalevél kiadása

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

meghatalmazás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Meghatalmazás

Méhészeti igazoláshoz szükséges nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Méhészeti igazoláshoz szükséges nyomtatvány

Méltányos közgyógyellátáshoz jövedelem nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Méltányos közgyógyellátáshoz jövedelem nyilatkozat

Munkahelyi igazolás előző évről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Munkahelyi igazolás előző évről

Munkahelyi igazolás előző havi

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Munkahelyi igazolás előző havi

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tására irányuló kérelem

Működési engedély visszaadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Működési engedély visszaadására irányuló kérelem

Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény, adó-visszatérí­téséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépí­tési kedvezmény, adó-visszatérí­téséről

Nyilatkozat épí­tési engedély határozatának elfogadásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Nyilatkozat épí­tési engedély határozatának elfogadásáról

Nyilatkozat talajterhelési dí­j fizetése alóli mentességhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Nyilatkozat talajterhelési dí­j fizetése alóli mentességhez

Nyilatkozat alkalmi munkáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Nyilatkozat alkalmi munkáról

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Nyilatkozat egyedülállóságról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Nyilatkozat egyedülállóságról

Nyilatkozat gyermektartásdí­jról I

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­jról I

OTP-ben kezelt pénz felvételének engedélyezése iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: OTP-ben kezelt pénz felvételének engedélyezése iránti kérelem

Óvodáztatási Támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Óvodáztatási Támogatás

Póthagyaték lefolytatása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Póthagyaték lefolytatása iránti kérelem

Rendeltetés megváltozásáról statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Rendeltetés megváltozásáról statisztikai adatlap

Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Rendkí­vüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott közlekedési kedvezmény kérelem

Személygépkocsi szerzési támogatás kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Személygépkocsi szerzési támogatás kérelem

Személygépkocsival történő szállí­táshoz orvosi igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Személygépkocsival történő szállí­táshoz orvosi igazolás

Szociális-tanulmányi ösztöndí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Szociális-tanulmányi ösztöndí­j

Támogatási kérelem az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Támogatási kérelem az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz

Tanúnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Tanúnyilatkozat

Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez kérelem

Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Tartásdí­j állam általi megelőlegezéséhez nyilatkozat

Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bevallás épí­tményadó megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Bevallás épí­tményadó megállapí­tásáhoZ

Temetési segélykérő lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Temetési segélykérő lap

Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolvány kiállí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolvány kiállí­tása iránti kérelem

Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolványban adatok változtatása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Tolmács, szakfordí­tó, szakfordí­tó-tolmács igazolványban adatok változtatása iránti kérelem

Tulajdonjogi nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVII.KER.

Leírás: Tulajdonjogi nyilatkozat

Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Felújí­tási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Felújí­tási támogatás

Helyi közút...

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Helyi közút...

Burkolatbontási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Burkolatbontási kérelem

Csatorna részletfizetési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Csatorna részletfizetési kérelem

Csatorna megfizetési nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Csatorna megfizetési nyilatkozat

Adatlap lakáscsere szerződéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Adatlap lakáscsere szerződéshez

Bérlakásba befogadás kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Bérlakásba befogadás kérelem

kérelem tevékenységi kör módosí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: kérelem tevékenységi kör módosí­tására

Épí­tmény és telekadó bevallás magánszemély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­tmény és telekadó bevallás magánszemély

Adóigazolási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Adóigazolási kérelem

Állattartási engedély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Állattartási engedély

Ápolási dí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Ápolási dí­j

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Adó és értékbizonyí­tvány iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Adó és értékbizonyí­tvány iránti kérelem

Eb bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Eb bejelenés

E-bejel.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: E-bejel.

Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartólap

Ebtenyésztés.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Ebtenyésztés.

Egyéb kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Egyéb kérelem

E-kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: E-kérelem

Engedély kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Engedély kérelem

E-nyomt.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: E-nyomt.

Épí­tmény és telekadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­tmény és telekadó

Fa gallyazási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Fa gallyazási kérelem

Fakivágás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Fakivágás

Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatba vételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatba vételhez

Helyi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Helyi támogatás

Bejelentési lap városüzemeltetési osztálynak

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Bejelentési lap városüzemeltetési osztálynak

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Első fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Első fokú orvosi szakvélemény

Közgyógy

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Közgyógy

Kezdés bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Kezdés bejelentés

Közterület használat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Közterület használat

Kérelem súlyos mozgáskorlátozott gyermek közlekedési kedvezményeihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Kérelem súlyos mozgáskorlátozott gyermek közlekedési kedvezményeihez

Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Kérelem súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez

Lakásfenntartás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Lakásfenntartás

Lakásfenntartás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Lakásfenntartás

Épí­téshatósági engedély lemondó nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­téshatósági engedély lemondó nyilatkozat

Másolat eredetije

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Másolat eredetije

Bejelentés személygépkocsi adómentességének megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Bejelentés személygépkocsi adómentességének megállapí­tásához Súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában álló, vagy súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeket, gondnokság alatt álló nagykorú személyt szállí­tó személygépkocsiról

Személygépkocsi - szerzési, illetve átalakí­tási támogatás iránti kérelem esetén töltendő ki!

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Személygépkocsi - szerzési, illetve átalakí­tási támogatás iránti kérelem esetén töltendő ki! NYILATKOZAT I.

Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem jogerős bí­rósági végzéssel, sem rendőrhatósági intézkedéssel nem vagyok eltiltva a gépjárművezetéstől.

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem jogerős bí­rósági végzéssel, sem rendőrhatósági intézkedéssel nem vagyok eltiltva a gépjárművezetéstől.

Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmem benyújtásának az időpontjában fogyatékossági támogatásban

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmem benyújtásának az időpontjában fogyatékossági támogatásban

I.fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: I.fokú orvosi szakvélemény

RÉSZLETFIZETÉS – FIZETÉSI HALASZTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: RÉSZLETFIZETÉS – FIZETÉSI HALASZTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Lakás rendeltetése megváltozásáról szóló adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Lakás rendeltetése megváltozásáról szóló adatlap

szocpol

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: szocpol

talajbevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: talajbevallás

Kérelem temetési segély megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Kérelem temetési segély megállapí­tásához

Túlfizetés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Túlfizetés

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

NYILATKOZAT

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XVIII.KER.

Leírás: TERVEZŐI, ÉPÜLET-ENERGETIKAI, TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: KÉRELEM EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁSHOZ

Az épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Az épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Bevallás épí­tményről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Bevallás épí­tményről

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Fakivágás kérelem ingatlanon belül

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Fakivágás kérelem ingatlanon belül

Fakivágás kérelem közterületen

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Fakivágás kérelem közterületen

Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozat

Gépkocsi adóváltozás bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Gépkocsi adóváltozás bejelentés

Gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Gyermektartási dí­j megelőlegezése

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

NYILATKOZAT

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: NYILATKOZAT

Jelzálogjogtörlés iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Jelzálogjogtörlés iránti kérelem

Jövedelemnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Jövedelemnyilatkozat

Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: KÉRELEM

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: KÉRELEM kiskorú/gondnokolt gyámi betétben kezelt pénzének felvétele iránt

Kiskorú, gondnokolt tulajdonára vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Kiskorú, gondnokolt tulajdonára vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

Kivitelezési munka megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Kivitelezési munka megkezdésének bejelentése

Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: KÉRELEM A Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatához

KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: KÉRELEM

I. fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: I. fokú orvosi szakvélemény

kérelem rendszeres szociális segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: kérelem rendszeres szociális segély

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének

Talajterhelési dí­j bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Talajterhelési dí­j bejelentés

Talajterhelési dí­j bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Talajterhelési dí­j bejelentés

TELEKADÓ BEVALLÁS

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: TELEKADÓ BEVALLÁS

TEMETÉSI SEGÉLY KÉRELEM

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: TEMETÉSI SEGÉLY KÉRELEM

Társtulajdonosi nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Társtulajdonosi nyilatkozat

Adóigazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Adóigazolás

Épí­tményadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Épí­tményadó

Feljelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Feljelentés

Gépjárműadó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Gépjárműadó

Bejelentés gondnokoltról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XIX.KER.

Leírás: Bejelentés gondnokoltról

GYÁMOLTRÓL GYÁMI JELENTÉS

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: GYÁMOLTRÓL GYÁMI JELENTÉS

Kérelem gyermektartási dij állam által történő megelőlegezése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Kérelem gyermektartási dij állam által történő megelőlegezése

Kiskorú tulajdonának megterhelésére vonatkozó nyomtatvány

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Kiskorú tulajdonának megterhelésére vonatkozó nyomtatvány

Közterület foglalási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Közterület foglalási kérelem

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: M E G Á L L A P O D Á S adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Működési engedély módosí­tása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tása

Működési engedély visszaadása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Működési engedély visszaadása

Otthonteremtési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Otthonteremtési támogatás

Bevallás talajterhelési dí­j megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Bevallás talajterhelési dí­j megállapí­tásához helyi ví­zgazdálkodási hatósági engedély alapján alkalmazott szennyví­zelhelyezés esetén (helyrajzi számonként külön-külön)

TELEKADO

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: TELEKADO

Kérelem telepengedély kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Kérelem telepengedély kiadásához

Túlfizetés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXIII.KER.

Leírás: Túlfizetés

Nyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Nyilatkozat (hadiárva,hadiözvegy,stb) amelyet az önkormányzat jegyzőének lehet beadni.

Nyomtatvány a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: A közgyógyellátás megállapí­tására

A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

A működési engedély tartalmát érintő adatváltozásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: A működési engedély tartalmát érintő adatváltozásról

Adatszolgáltató lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Adatszolgáltató lap

Átmeneti időszaki segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Átmeneti időszaki segély

Az ápolási dí­j megállapí­tásához kötelező felülvizsgálatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Az ápolási dí­j megállapí­tásához kötelező felülvizsgálatához

Az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Az ápolási dí­j megállapí­tására

Az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Az időskorúak járadékának megállapí­tására

Beiskolázási segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Beiskolázási segély

Bejelentés az eljárási költség megfizetésének elmulasztásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Bejelentés az eljárási költség megfizetésének elmulasztásáról

Bejelentés birtokvédelmi határozat végrehajtásának elmulasztásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Bejelentés birtokvédelmi határozat végrehajtásának elmulasztásáról

Bejelentés köteles ipari tevékenység folytatásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Bejelentés köteles ipari tevékenység folytatásáról

Bevallás épí­tményadóról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Bevallás épí­tményadóról

Dí­jhátralék pályázati kérelem adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Dí­jhátralék pályázati kérelem adatlap

Éves számadás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Éves számadás

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí­tására

Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Egyéb épí­tésügyi hatósági eljárás

Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék nyilvántartó lap

Épí­tési hulladék tervlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épí­tési hulladék tervlap

Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épí­tési tevékenység megkezdésének bejelentése

Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági bejelentés

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély-kérelem

Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épület épí­tési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

Feljelentés szabálysértési ügyben

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Feljelentés szabálysértési ügyben

Gallyazás, ifjí­tás, kivágás, fapótlás, járdafelújí­tás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Gallyazás, ifjí­tás, kivágás, fapótlás, járdafelújí­tás

Gondozási szükséglet megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Gondozási szükséglet megállapí­tásához

Gyám jelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Gyám jelentése

Gyám tételes, vagy egyszerűsí­tett számadása

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Gyám tételes, vagy egyszerűsí­tett számadása

GYERMEKÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA.doc

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: GYERMEKÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA.doc

Gyermektartásdí­j megelőlegezés iránti kérelem.doc

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Gyermektartásdí­j megelőlegezés iránti kérelem.doc

Gyógyászati segédeszköz beszerzése iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Gyógyászati segédeszköz beszerzése iránti kérelem

Halmozottan hátrányos helyzet megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Halmozottan hátrányos helyzet megállapí­tásához

I. fokú orvosi szakvélemény

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: I. fokú orvosi szakvélemény

Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segí­tségnyújtás igényléséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segí­tségnyújtás igényléséhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Kérelem

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Közterület-használati hozzájárulás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Közterület-használati hozzájárulás

Lakásfenntartási támogatás fűtési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Lakásfenntartási támogatás fűtési támogatás

MEGÁLLAPODÁS

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: MEGÁLLAPODÁS

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ

Működési engedély másolatának kiadásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Működési engedély másolatának kiadásához

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Nyomtatvány a Pesterzsébet névhasználati kérelem benyújtásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Nyomtatvány a Pesterzsébet névhasználati kérelem benyújtásához

Nyomtatvány Pesterzsébet cí­merének használatára vonatkozó

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Nyomtatvány Pesterzsébet cí­merének használatára vonatkozó

Részletfizetési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Részletfizetési kérelem

Súlyos mozgáskorlátozott személy

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott személy

Súlyos mozgáskorlátozott személy

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Súlyos mozgáskorlátozott személy

személyes költségmentesség megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: személyes költségmentesség megállapí­tására

Szociális tanulmányi ösztöndí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Szociális tanulmányi ösztöndí­j

Születési támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Születési támogatás iránti kérelem

TELEPENGEDÉLY-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: TELEPENGEDÉLY-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK

Temetési segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Temetési segély

TULAJDONJOGI NYILATKOZAT

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: TULAJDONJOGI NYILATKOZAT

Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XX.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén

kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: kérelem a közgyógyellátás megállapí­tására

Adó és értékbizonyí­tvány kiadása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Adó és értékbizonyí­tvány kiadása iránti kérelem

Ápolási dí­j

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Ápolási dí­j

Átmeneti szociális segély

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Átmeneti szociális segély

Egészségügyi szolgáltatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Egészségügyi szolgáltatás

Épí­tményadó bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Épí­tményadó bevallás

Fűtési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Fűtési támogatás

Gyermekvédelmi

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Gyermekvédelmi

Gyermekvédelmi támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Gyermekvédelmi támogatás

Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Kérelem időskorúak járadékának megállapí­tásához

Igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Igazolás

kereseti igazolás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: kereseti igazolás

Közgyógy kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Közgyógy kérelem

Közgyógy kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Közgyógy kérelem

közlekedési támogatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: közlekedési támogatás iránti kérelem

LAKASFENNTART._KER.pdf

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: LAKASFENNTART._KER.pdf

Méltányossági közgyógy

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Méltányossági közgyógy

Idősotthoni elhelyezés

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Idősotthoni elhelyezés

otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem

Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Rendszeres szociális segélyhez kérelem

Szakfordí­tó tolmács

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Szakfordí­tó tolmács

személygépkocsi átalakí­tási támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: személygépkocsi átalakí­tási támogatás

Szociális ösztöndij

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Szociális ösztöndij

Születési támogatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Születési támogatás

Talajterhelés bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXI.KER

Leírás: Talajterhelés bevallás

A veszélyes állatok köre

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: A veszélyes állatok köre

Adatlap civil szervezetek számára

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Adatlap civil szervezetek számára

Adatlap méltányossági, vagy fizetési könnyí­tés iránti eljárás kezdeményezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Adatlap méltányossági, vagy fizetési könnyí­tés iránti eljárás kezdeményezéséhez

Behajtásiengedély-kérelem a forgalomkorlátozással érintett közterület lakosai számára

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Behajtásiengedély-kérelem a forgalomkorlátozással érintett közterület lakosai számára

Bejelentés nem valós lakcí­m ügyben

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Bejelentés nem valós lakcí­m ügyben

Bejelentés nyitvatartási idő megváltozásáról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Bejelentés nyitvatartási idő megváltozásáról

Bejelentés szállásadói tevékenység megszűnése miatt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Bejelentés szállásadói tevékenység megszűnése miatt

Bejelentés üzlet megszűnéséről

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Bejelentés üzlet megszűnéséről

Bejelentésköteles tevékenységek bejelentése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Bejelentésköteles tevékenységek bejelentése

Birtokvédelmi eljárás megindí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Birtokvédelmi eljárás megindí­tása iránti kérelem

Burkolatbontási közútkezelői hozzájárulási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Burkolatbontási közútkezelői hozzájárulási kérelem

Egyedülállósági nyilatkozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételéhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Egyedülállósági nyilatkozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételéhez

Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Épí­tésügyi hatósági engedély iránti kérelem

Épí­tményadó bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Épí­tményadó bevallás

Épí­tményadó bevallás A

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Épí­tményadó bevallás A

Épí­tményadó bevallás B

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Épí­tményadó bevallás B

Épí­tőközösségi szerződés burkolt út létesí­tésére

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Épí­tőközösségi szerződés burkolt út létesí­tésére.

Fa- és cserjekivágási kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Fa- és cserjekivágási kérelem

Felelős műszaki vezető nyilatkozata

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Felelős műszaki vezető nyilatkozata

Gondnoki gyámi számadás előterjesztése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Gondnoki gyámi számadás előterjesztése

Gondnoki és gyámi számadás előterjesztése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Gondnoki és gyámi számadás előterjesztése

Hadigondozott igénybejelentés egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Hadigondozott igénybejelentés egyösszegű térí­tés megállapí­tásához

Háromhavi jövedelemkimutatás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Háromhavi jövedelemkimutatás

Hatósági bizonyí­tványhoz tanúnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Hatósági bizonyí­tványhoz tanúnyilatkozat

Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Igazolás az ápolási dí­j megállapí­tásához

Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásához, kötelező felülvizsgálatához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Igazolás és szakvélemény az ápolási dí­j megállapí­tásához, kötelező felülvizsgálatához

Igazolás kérése személyes adatokról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Igazolás kérése személyes adatokról

Jelentkezési lap a „Tiszta, virágos kerületért”-pályázatra

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Jelentkezési lap a „Tiszta, virágos kerületért”-pályázatra

Kérelem a Magyar Államkincstár által

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem a Magyar Államkincstár által

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapí­tásához

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem a rendszeres szociális segély megállapí­tására

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem az ápolási dí­j megállapí­tására

Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapí­tásához

Kérelem hatósági bizonyí­tványhoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem hatósági bizonyí­tványhoz

Kérelem jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Gépjárműipari Nyomtatványok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához

Kérelem működési engedély másodlat kiadása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem működési engedély másodlat kiadása iránt

Kérelem szakfordí­tó és tolmácsigazolvány kiadása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem szakfordí­tó és tolmácsigazolvány kiadása iránt

Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem szállásadói tevékenység folytatása iránt

Kérelem szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapí­tására

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapí­tására

Kérelem üzembentartói bejegyzéshez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem üzembentartói bejegyzéshez

Kérelem üzemeltetőváltáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kérelem üzemeltetőváltáshoz

Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Kommunálisadó-bevallás magánszemélyeknek

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Méhész bejelentő

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Méhész bejelentő

Méhész kijelentkező

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Méhész kijelentkező

módosult működési engedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: módosult működési engedély iránti kérelem

Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Működési engedély módosí­tása iránti kérelem

Nyilatkozat a fűtés- és lakásfenntartási támogatáshoz

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Nyilatkozat a fűtés- és lakásfenntartási támogatáshoz

Nyilatkozat a gyermektartásról

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Nyilatkozat a gyermektartásról

Nyilatkozat a lakbértámogatási kérelemhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Nyilatkozat a lakbértámogatási kérelemhez

Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó közvetlen támogatások

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó közvetlen támogatások

Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Nyilatkozat gyermektartásdí­j megelőlegezéséhez

Nyilatkozat hadigondozásba vételhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Nyilatkozat hadigondozásba vételhez

Pályázati adatlap a „Jó tanuló, jó sportoló”-dí­j elnyeréséhez

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Pályázati adatlap a „Jó tanuló, jó sportoló”-dí­j elnyeréséhez

Pályázati adatlap közművelődési vagy civilpályázat benyújtásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Pályázati adatlap közművelődési vagy civilpályázat benyújtásához

Pályázati adatlap sportpályázat benyújtásához

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Pályázati adatlap sportpályázat benyújtásához

Promontor Udvar Üzletház bérbevételi ajánlat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Promontor Udvar Üzletház bérbevételi ajánlat

Szennyví­zcsatorna-rákötési támogatásra pályázati kérelem és mellékletei

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Szennyví­zcsatorna-rákötési támogatásra pályázati kérelem és mellékletei

Társadalmi munkában történő járdaépí­téshez anyag igénylése

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Társadalmi munkában történő járdaépí­téshez anyag igénylése

Tartásdí­j megelőlegezési kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Tartásdí­j megelőlegezési kérelem

Telekadó-bevallás

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Telekadó-bevallás

Telepengedély iránti kérelem

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Telepengedély iránti kérelem

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat

Kategória: Állami Intézmények, Önkormányzatok, Önkormányzat XXII.KER.

Leírás: Vagyonnyilatkozat

Hajózási képesí­tő okmány kiállí­tásához adatlap

Kategória: Iskolák, Oktatási Hivatal, Egyéb Oktatási Intézmények, Szakiskolák

Leírás: A Közlekedési Főfelügyelet Hajózási és Tengerészeti Osztályához benyújtandó belví­zi hivatásos és szolgálati célú hajózási képesí­tő okmány kiállí­tásához, cseréjéhez, pótlásához szükséges űrlap

Évközi pályázati lap,formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Egyetemek

Leírás: Évközi pályázati lap,formanyomtatvány

Hallgatói füzet,formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Főiskolák

Leírás: Hallgatói füzet,formanyomtatvány

Budapesti Gazdasági FÄąiskola Nyelvvizsga és TovábbképzÄą Központ Budapesti vizsgahelyre

Kategória: Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: Budapesti Gazdasági FÄąiskola Nyelvvizsga és TovábbképzÄą Központ Budapesti vizsgahelyre

BGF NYTK jelentkezési lap Győr formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Egyetemek, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jelentkezési lap Győr formanyomtatvány

BGF NYTK jelentkezési lap Kecskemét,formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jelentkezési lap Kecskemét,formanyomtatvány

BGF NYTK jelentkezési lap Pápa formanyomtatvány

Kategória: Iskolák, Főiskolák, Nyelviskolák

Leírás: BGF NYTK jelentkezési lap Pápa formanyomtatvány

Igénylőlap energiafelhasználási támogatás megállapí­tásához

Kategória: Közüzemi vállalatok, ELMŰ

Leírás: Igénylőlap energiafelhasználási támogatás megállapí­tásához

Szomszéd tulajdonosi hozzájárulás ví­z-csatornabekötéshez

Kategória: Közüzemi vállalatok, Debreceni Vízművek

Leírás: Szomszéd tulajdonosi hozzájárulás ví­z-csatornabekötéshez

Alulí­rott ingatlantulajdonos (vagy annak kezelője, illetőleg az ingatlannal egyéb jogcí­men rendelkező) megrendelem az ingatlanra a:

Kategória: Közüzemi vállalatok, Debreceni Vízművek

Leírás: Alulí­rott ingatlantulajdonos (vagy annak kezelője, illetőleg az ingatlannal egyéb jogcí­men rendelkező) megrendelem az ingatlanra a:

Felhatalmazás

Kategória: Közüzemi vállalatok, Dunántúli Regionális Vízművek

Leírás: felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére

Fogyasztói igénybejelentés a locsolási kedvezmény igénybevételéhez

Kategória: Közüzemi vállalatok, Dunántúli Regionális Vízművek

Leírás: Fogyasztói igénybejelentés a locsolási kedvezmény igénybevételéhez

Adatváltozási bejelentő lap

Kategória: Közüzemi vállalatok, Dunántúli Regionális Vízművek

Leírás: Adatváltozási bejelentő lap

Bejelentés személyben beállt változásról

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Bejelentés személyben beállt változásról

Fogyasztóváltozás közlő adatlap

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Fogyasztóváltozás közlő adatlap

Fogyasztóváltozás közlő adatlap

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Fogyasztóváltozás közlő adatlap

Fogyasztásváltozást közlő adatlap

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Fogyasztásváltozást közlő adatlap

Hidegvizes mellékví­zmérő felszerelés bejelentő

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: Hidegvizes mellékví­zmérő felszerelés bejelentő

nyilatkozat

Kategória: Közüzemi vállalatok, Pécsi Vízművek

Leírás: nyilatkozat földhivatalnál be nem jegyezhető átvezetési szolgalmi jogról

Cib szerződés vételi jog alapí­tásra,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib szerződés vételi jog alapí­tásra,formanyomtatvány

Cib felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Cib szerződésmódosí­tás lezárási kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib szerződésmódosí­tás lezárási kérelem,formanyomtatvány

Cib meghatalmazás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib meghatalmazás,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kezes vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kezes vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére egyéni,bt,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap kkv vállalkozások részére egyéni,bt,formanyomtatvány

Cib lí­zingadatlap kkv vállalkozások részére rt,kft,bt 200 millió forint árbevétel felett,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zingadatlap kkv vállalkozások részére rt,kft,bt 200 millió forint árbevétel felett,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap magánszemélyek részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap magánszemélyek részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap orvosi vállalkozások részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap orvosi vállalkozások részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap vállalkozások részére ,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap vállalkozások részére ,formanyomtatvány

Cib lí­zing adatlap egyéni vállalkozó orvosok részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing adatlap egyéni vállalkozó orvosok részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing finanszí­rozási kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing finanszí­rozási kérelem,formanyomtatvány

Adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok

Leírás: Adatlap gépjármű kereskedők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing kiegészí­tő adatlap további lí­zingbevevők részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing kiegészí­tő adatlap további lí­zingbevevők részére,formanyomtatvány

Cib lí­zing meghatalmazás finanszí­rozási szerződés lezárásához,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing meghatalmazás finanszí­rozási szerződés lezárásához,formanyomtatvány

Cib lí­zing munkabér elutalás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing munkabér elutalás,formanyomtatvány

Cib lí­zing szgk adatlap társas...formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing szgk adatlap társas...formanyomtatvány

Cib lí­zing gépjármű műszaki állapot felmérő lap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing gépjármű műszaki állapot felmérő lap,formanyomtatvány

Cib lí­zing zárt végű pénzügyi lí­zing szerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing zárt végű pénzügyi lí­zing szerződés,formanyomtatvány

Cib lí­zing kölcsönszerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, CIB Bank

Leírás: Cib lí­zing kölcsönszerződés,formanyomtatvány

Citibank hitelkártyák jelentkezési lap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank hitelkártyák jelentkezési lap,formanyomtatvány

Fizetés átutalásra vonatkozó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Fizetés átutalásra vonatkozó nyilatkozat,formanyomtatvány

Citibank munkáltatói igazolás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank munkáltatói igazolás,formanyomtatvány

Citibank online banking szerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank online banking szerződés,formanyomtatvány

Citibank sms hí­rnökszolgálat jelentkezési lap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank sms hí­rnökszolgálat jelentkezési lap,formanyomtatvány

Citibank személyi kölcsön,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank személyi kölcsön,formanyomtatvány

Citibank társhitelkártya jelentkezési lap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank társhitelkártya jelentkezési lap,formanyomtatvány

Citibank egészségi kérdőí­v hitelfedezeti biztosí­táshoz,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank egészségi kérdőí­v hitelfedezeti biztosí­táshoz,formanyomtatvány

Citibank felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,formanyomtatvány

Citibank fizetésátutalásra vonatkozó nyilatkozat vállalkozók részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank fizetésátutalásra vonatkozó nyilatkozat vállalkozók részére,formanyomtatvány

Dokumentációs checklista citibank,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Dokumentációs checklista citibank,formanyomtatvány

Citibank módosí­tó nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank módosí­tó nyilatkozat,formanyomtatvány

Citibank munkáltatói,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank munkáltatói,formanyomtatvány

Citibank óvadéki,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank óvadéki,formanyomtatvány

Citibank szabadfelhasználású kölcsön,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Citi Bank

Leírás: Citibank szabadfelhasználású kölcsön,formanyomtatvány

Erste kölcsönkérelem egységes,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Erste kölcsönkérelem egységes,formanyomtatvány

Erste kölcsönkérelem lombard folyószámlahitelhez,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Erste kölcsönkérelem lombard folyószámlahitelhez,formanyomtatvány

Erste kölcsönkérelem lombard hitelhez,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Erste kölcsönkérelem lombard hitelhez,formanyomtatvány

Erste munkáltatói igazolás formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Erste munkáltatói ig.,formanyomtatvány

Erste nyilatkozat jövedelemről,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Erste nyilatkozat jövedelemről,formanyomtatvány

Erste személyi kölcsön igénylő,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Erste személyi kölcsön igénylő,formanyomtatvány

Fhb értékbecslés megrendelő,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb értékbecslés megrendelő,formanyomtatvány

Fhb haszonélvezetről való lemondás ,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb haszonélvezetről való lemondás ,formanyomtatvány

Fhb jegyzék a vásárolt anyagokról,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb jegyzék a vásárolt anyagokról,formanyomtatvány

Fhb kérelem és nyilatkozat fészekrakó kedvezmény igénybevételéhez,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb kérelem és nyilatkozat fészekrakó kedvezmény igénybevételéhez,formanyomtatvány

Fhb kiegészí­tő adatlap kezes részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb kiegészí­tő adatlap kezes részére,formanyomtatvány

Fhb kölcsön,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb kölcsön,formanyomtatvány

Fhb kölcsönkérelem lakásvásárláshoz,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb kölcsönkérelem lakásvásárláshoz,formanyomtatvány

Fhb kölcsönkérelmi nyomtatvány épí­tés, bőví­tés, felújí­tás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb kölcsönkérelmi nyomtatvány épí­tés, bőví­tés, felújí­tás,formanyomtatvány

Fhb hitelkiváltás hitel kölcsönkérelmi nyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb hitelkiváltás hitel kölcsönkérelmi nyomtatvány

Fhb ingatlancélú szinkronhitel kölcsönkérelmi nyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb ingatlancélú szinkronhitel kölcsönkérelmi nyomtatvány

Fhb költségvetés,épí­tés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb költségvetés,épí­tés,formanyomtatvány

Fhb költségvetés ,felújí­tás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb költségvetés ,felújí­tás,formanyomtatvány

Fhb meghatalamzás vagyonbiztosí­táshoz,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb meghatalamzás vagyonbiztosí­táshoz,formanyomtatvány

Fhb munkáltatói jövedelemigazolás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb munkáltatói jövedelemigazolás,formanyomtatvány

Fhb további ingatlanfedezet,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Földhitel és Jelzálog Bank (FHB)

Leírás: Fhb további ingatlanfedezet,formanyomtatvány

k&h adatváltozásbejelentő,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h adatváltozás bejelentő,formanyomtatvány

k&h átlépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h átlépési nyilatkozat,formanyomtatvány

k&h átlépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h átlépési nyilatkozat,formanyomtatvány

k&h belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

k&h munkáltatói szerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h munkáltatói szerződés,formanyomtatvány

k&h nyilatkozat kedveznényezett,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h nyilatkozat kedvezményezett,formanyomtatvány

k&h portfolióválasztási adatlap,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h portfolióválasztási adatlap,formanyomtatvány

k&h rendelkezés haszonélvezeti,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h rendelkezés haszonélvezeti,formanyomtatvány

k&h rendelkezés kedvezményezett,örökös részére,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h rendelkezés kedvezményezett,örökös részére,formanyomtatvány

k&h rendelkezés várakozási idő leteltét követően,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h rendelkezés várakozási idő leteltét követően,formanyomtatvány

k&h szolgáltatás igénylő formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h szolgáltatás igénylő formanyomtatvány

k&h szüneteltetési nyilatkozat visszavonása,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Kereskedelmi és Hitelbank (K&H)

Leírás: k&h szüneteltetési nyilatkozat visszavonása,formanyomtatvány

mkb bank adatkezelési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank adatkezelési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank kedvezményezett,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank kedvezményezett,formanyomtatvány

mkb bank kedvezményezettek,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank kedvezményezettek,formanyomtatvány

mkb bank munkáltatói igazolás,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank munkáltatói igazolás,formanyomtatvány

mkb bank nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat,formanyomtatvány

mkb bank nyugdí­jszolgáltatás bejelentése,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank nyugdí­jszolgáltatás bejelentése,formanyomtatvány

mkb személyi kölcsön igénylés és szerződés,formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb személyi kölcsön igénylés és szerződés

mkb bank változás bejelentés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank változás bejelentés

mkb bank változás bejelentés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb bank változás bejelentés

mkb nyilatkozat magánpénztár visszalépés a tb-be

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

Leírás: mkb nyilatkozat magánpénztár visszalépés a tb-be

Egyéni vállalkozók hitelkérelmi nyilatkozata. Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Vállalkozásoknak, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén az egyéni vállalkozóknak szükséges hitelkérelmi nyilatkozat.

Magánszemélyek hitelkérelmi nyilatkozata. Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén a magánszemélyeknek szükséges hitelkérelmi nyilatkozat.

Társas vállalkozások hitelkérelmi nyilatkozata. Budapest Bank

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Budapest Bank

Leírás: Autófinanszí­rozás esetén a társas vállalkozásoknak szükséges hitelkérelmi nyilatkozat.

Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,módosí­tására,megszűntetésére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére,módosí­tására,megszűntetésére

Hiteligénylői nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Hiteligénylői nyilatkozat

Kölcsönigénylési nyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Kölcsönigénylési nyomtatvány

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Személyi kölcsön általános feltételei

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Credigen Bank

Leírás: Személyi kölcsön általános feltételei

Lí­zing kérelem gazdasági társaságok részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Lí­zing kérelem gazdasági társaságok részére

Szándéknyilatkozat ingatlan eladására

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Szándéknyilatkozat ingatlan eladására

Lí­zing kérelem magánszemélyek részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank, Vállalkozásoknak

Leírás: Lí­zing kérelem magánszemélyek részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Adatmódosí­tási nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Adatmódosí­tási nyilatkozat

Nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat adóelőleg megállapí­tásához

Nyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár átlépési nyilatkozat

Nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Nyilatkozat elhunyt magánnyugdí­ jpénztártagról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat elhunyt magánnyugdí­j pénztártagról

Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről

Nyilatkozat a 10 éves várakozási idővel rendelkező tagok számára

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat a 10 éves várakozási idővel rendelkező tagok számára

Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

Nyugdí­jpánztár panaszbejelentő lap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Nyugdí­jpánztár panaszbejelentő lap

Pénzmosási azonasí­tási adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Erste Bank

Leírás: Pénzmosási azonasí­tási adatlap

Adatlap beruházási hitelkérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap beruházási hitelkérelemhez

Befektetési hitel előmí­nősí­tési adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Befektetési hitel előmí­nősí­tési adatlap

Adatlap export hitelkérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap export hitelkérelemhez

Adatlap garancia-garanciakeret kérelemhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Adatlap garancia-garanciakeret kérelemhez

Befektetési hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Befektetési hitelkérelmi adatlap

Ügyfél alapinformációk

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Exim Bank

Leírás: Ügyfél alapinformációk

A bank által elfogadott értékbecslők

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: A bank által elfogadott értékbecslők

Lakás adás-vételi szerződés követelményei

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Lakás adás-vételi szerződés követelményei

Adatlap kölcsönigényléshez magánszemély részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Adatlap kölcsönigényléshez magánszemély részére

Elfogadott települések listája

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Elfogadott települések listája

Értékbecslési megrendelés jelzálog kölcsöhöz

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Értékbecslési megrendelés jelzálog kölcsöhöz

Előtörlesztési értesí­tő

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Előtörlesztési értesí­tő

Igénylőlap jelzálog kölcsönhöz magánszemély részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Igénylőlap jelzálog kölcsönhöz magánszemély részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Panaszbejelentő

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Hanwha Bank

Leírás: Panaszbejelentő

Bankkártya szerződés kártyaigénylő formanyomtatvány

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Bankkártya szerződés kártyaigénylő formanyomtatvány

Állandó feltöltési megbí­zás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Állandó feltöltési megbí­zás

Kártyaszámla szerződés

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, ING Bank

Leírás: Kártyaszámla szerződés

Csatlakozási nyilatkozat a Magyar Sepa Egyesületbe

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Csatlakozási nyilatkozat a Magyar Sepa Egyesületbe

Regisztrációs adatlap más nevében történő adatküldés esetére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Regisztrációs adatlap más nevében történő adatküldés esetére

TÁJÉKOZTATÓ A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló iskolák hálózatának legfontosabb jellemzőiről

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: TÁJÉKOZTATÓ A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek oktatásában résztvevő, és annak elterjesztésében szerepet vállaló iskolák hálózatának legfontosabb jellemzőiről

A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményeket összefogó iskolahálózat tagjai számára 2012 végéig teljesí­tendő kritériumok

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási kultúra és ismeretek elterjesztésében szerepet vállaló oktatási intézményeket összefogó iskolahálózat tagjai számára 2012 végéig teljesí­tendő kritériumok

Pályázati felhí­vás a nevelési ,oktatási intézmények vezetőihez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Pályázati felhí­vás a nevelési ,oktatási intézmények vezetőihez

Pénzügyi oktatási program törzsanyag

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Pénzügyi oktatási program törzsanyag

Nyilatkozat támogató taggá válásról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Magyar Nemzeti Bank

Leírás: Nyilatkozat támogató taggá válásról

Fogyasztási kölcsönigénylési adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Fogyasztási kölcsönigénylési adatlap

Jelzálog fedezetű hitelekhez hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Jelzálog fedezetű hitelekhez hitelkérelmi adatlap

Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap

Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap társigénylő részére

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Kiegészí­tő hitelkérelmi adatlap társigénylő részére

Munkáltatói igazolás

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat a deviza alapú hitel igénybevételébí´l eredí´ esetleges kockázatok tudomásulvételérí´l

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat a deviza alapú hitel igénybevételébí´l eredí´ esetleges kockázatok tudomásulvételérí´l

Nyilatkozat jelzáloglevéllel finanszí­rozott hitel igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat jelzáloglevéllel finanszí­rozott hitel igényléséhez

Nyilatkozat kiegészí­tő kamattámogatásos hitel igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat kiegészí­tő kamattámogatásos hitel igényléséhez

Unicredit bank a hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok

Nyilatkozat Önkéntes nyugdí­jpénztári egyéni számla hitelfedezeti felhasználásáról

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Unicredit Bank

Leírás: Nyilatkozat Önkéntes nyugdí­jpénztári egyéni számla hitelfedezeti felhasználásáról

Igénylőlap és szerződés A Magyarországi Volksbank Zrt. Electronic Banking szolgáltatásának igényléséhez

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Igénylőlap és szerződés A Magyarországi Volksbank Zrt. Electronic Banking szolgáltatásának igényléséhez

Kártyahasználat fedezetéül elkülöní­tett összeg és bankkártya limit Adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Kártyahasználat fedezetéül elkülöní­tett összeg és bankkártya limit Adatlap

Ügyfél reklamációs adatlap

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Ügyfél reklamációs adatlap

Kártyaletiltási adatlap a kártyabirtokos kérelme alapján

Kategória: Pénzintézetek, Bankok, Volks Bank

Leírás: Kártyaletiltási adatlap a kártyabirtokos kérelme alapján

Nyomtatványok összefoglaló listája Magyar röplabda szövetség

Kategória: Sport, Szövetségek, Magyar Röplabda Szövetség

Leírás: Nyomtatványok összefoglaló listája

Szamai alapkövetelményi vizsga jegyzőkönyv

Kategória: Sport, Szövetségek, Magyar Úszó Szövetség

Leírás: Szamai alapkövetelményi vizsga jegyzőkönyv

Játékengedély kikérő lap

Kategória: Sport, Szövetségek, Tenisz

Leírás: A Magyar Teniszszövetség irányába beadandó igénylőlap, amellyel a játékosok engedélyét lehet kikérni.

Invitel költségviselői nyilatkozat formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel költségviselői nyilatkozat formanyomtatvány

Invitel adsl modemcsere kérelem formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel adsl modemcsere kérelem formanyomtatvány

Invitel szerződés módosí­tás formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel szerződés módosí­tás formanyomtatvány

Invitel nyilatkozat cégiratokról,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Invitel

Leírás: Invitel nyilatkozat cégiratokról,formanyomtatvány

vodafone hí­vásrészletező kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone hí­vásrészletező kérelem,formanyomtatvány

vodafone imei tiltás kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone imei tiltás kérelem,formanyomtatvány

vodafone imei tiltásról kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone imei tiltásról kérelem,formanyomtatvány

vodafone szerződésbontási kérelem,formanyomtatvány

Kategória: Telekommunikációs vállalatok, Vodafone

Leírás: vodafone szerződésbontási kérelem,formanyomtatvány

Kárigény bejelentése a munkavállaló részéről

Kategória: Bíróság, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: A munkavállaló által a munkáltató részére benyújtott kárigény bejelentésének mintája, üzemi baleset esetén

Kárigény bejelentésének elutasí­tása

Kategória: Bíróság, Önkormányzatok, Általános nyomtatványok

Leírás: A munkavállaló által benyújtott kárigény bejelentésének elbí­rálása után a munkáltató által kiadott elutasí­tó nyilatkozat mintája

Forgalmazási szerződés gazdálkodó szervezetek között

Kategória: Magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal, Általános nyomtatványok, Vállalkozásoknak

Leírás: Forgalmazási szerzíľdés

Iskolalátogatási igazolás

Kategória: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Oktatási Hivatal, Önkormányzatok, Magyar Államkincstár(MÁK), GYÁM Hatóság

Leírás: Árvaellátáshoz benyújtandó kérelem és az ehhez szükséges iskolalátogatási igazolás. A dokumentum kinyomtatható, kitölthető, és eljuttatható az illetékes intézményhez!

KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: KÉRELEM az ápolási dí­j megállapí­tására

Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat I.KER.

Leírás: Kérelem az időskorúak járadékának megállapí­tására

Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Fakivágás kérelem

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat III.KER

Leírás: Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Fakivágás kérelem

Kérelem temetési segélyhez IV.kerület

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem temetési segélyhez IV.kerület

Kérelem tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadására

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat IV.KER

Leírás: Kérelem tolmács szakfordí­tó igazolvány kiadására

Birtokvédelmi kérelem

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat VI.KER

Leírás: Birtokvédelmi kérelem

munkáltató igazolás ápolási dí­j iránti kérelemhez

Kategória: Önkormányzatok, Önkormányzat VIII.KER

Leírás: munkáltató igazolás ápolási dí­j iránti kérelemhez

Bedolgozói jogviszony létesí­tésére irányuló megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Bedolgozó alkalmazásához szükséges szerződés mintája, amelyet a munkáltató és a munkavállaló (bedolgozó) köt

Bérleti szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingóságra köthető bérleti szerződés mintája

Betéti társaság kiváló tagjával elszámolási megállapodás

Kategória: Általános nyomtatványok, Vállalkozásoknak

Leírás: Betéti társaságból rendes felmondással kiváló kültaggal köthető elszámolási szerződés mintája

Bizományi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok, Vállalkozásoknak

Leírás: Bizományi szerződés

Épí­tési szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Épí­tési szerződés kiviteli tervdokumentáció alapján épí­tési-szerelési munkálatok elvégzésére a megrendelő és a munkát elvállaló vállalkozó között

Ingatlan adásvételi előszerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan adásvételi előszerződés-minta, foglalóval

Ingatlan adásvételi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződésminta, tulajdonjog-fenntartással

Ingatlan adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapí­tásával

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan-adásvételi szerződés-minta, haszonélvezeti jog alapí­tásával, több vevő esetén.

Ingatlan csereszerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan csereszerződés-minta

Ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlatról tulajdonostárs tájékoztatása

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlannal kapcsolatos tulajdonostárs felhí­vása elővásárlási jog gyakorlásáról

Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatminta

Ingó adásvételi szerződés

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingó-adásvételi szerződés-minta részletvétellel

Ingó csereszerződés értékkülönbözettel

Kategória: Általános nyomtatványok

Leírás: Ingó csereszerződés-minta értékkülönbözettel

Pénzügyi lí­zingszerződés

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Pénzügyi lí­zingszerződés

Magánnyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Magánnyugdí­jpénztár belépési nyilatkozat

Lí­zing átvállalási kérelem

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing átvállalási kérelem

Lí­zing eszközinformációs adatlap

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing eszközinformációs adatlap

Lí­zing elbí­rálás alapdokumantuma

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing elbí­rálás alapdokumantuma

Lí­zing szerződésmódosí­tási lezárási kérelem

Kategória: Bankok, Budapest Bank

Leírás: Lí­zing szerződésmódosí­tási lezárási kérelem

Autó állapotvizsgálati, állapotfelmérő lap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Amennyiben autódon állapotfelmérés, állapotfelmérés készül, akkor töltsd ki ezt a nyomtatványt, mert ezen rögzítheted az autó minden részének jelenlegi állapotát. Használt autó vásárláskor ideális lehet mindenki számára.

kérelem üzembentartó bejegyzéshez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem üzembentartó bejegyzéshez

kérelem üzembentartó törléshez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: kérelem üzembentartó törléshez

Gépkocsi állapot és tartozék lap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Gépkocsi állapot és tartozék lap

meghatalmazás adásvételhez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: meghatalmazás adásvételhez

hatósági ügyekhez meghatalmazás

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: hatósági ügyekhez meghatalmazás

Műszaki vizsga meghatalmazás (Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a meghatalmazás akkor szükséges, ha a gépkocsi tulajdonosa Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A meghatalmazás mellé csatolni kell az aláírási címpéldányt és a cégkivonatot is.

Műszaki vizsga meghatalmazás (Társadalmi szervezet)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a nyomtatvány akkor szükséges, ha az autó tulajdonosa egy társadalmi szervezet. Műszaki vizsgára ezt kell kitölteni. Csatolni kell ez mellé az aláírási címpéldányt és az alapító okiratot is.

Műszaki vizsga meghatalmazás (Természetes személy)

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: Ez a meghatalmazás akkor szükséges, ha az autó tulajdonosa magánszemély. Műszaki vizsgához ezt kell kitölteni. ha nem a tulajdonos jelenik meg a vizsgán.

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, AEGON biztosító

Leírás: Kárbejelentő

megállapodás

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: megállapodás

megállapodás a követelés engedményezésről

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: megállapodás a követelés engedményezésről

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: Kárbejelentő

Kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: Kárbejelentő

nyilatkozat gépjárműben kelettkezett kár rendezéséhez

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: nyilatkozat gépjárműben kelettkezett kár rendezéséhez

tulajdonjog

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, ALLIANZ biztosító

Leírás: tulajdonjog

Átruházó nyilatkozat

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Átruházó nyilatkozat

Bérgépjármű...

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Bérgépjármű...

Generali saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Generali saját kárbejelentő

Generali saját kárbejelentő 2

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Generali saját kárbejelentő 2

Gépjármű adatlap

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERALI biztosító

Leírás: Gépjármű adatlap

Gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERTEL biztosító

Leírás: Gépjármű kárbejelentő

Genertel kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GENERTEL biztosító

Leírás: Genertel kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Dekra kárbejelentő

ExpertUnio kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: ExpertUnio kárbejelentő

Groupama saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Groupama saját kárbejelentő

Groupama saját kárbejelentő2

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

Leírás: Groupama saját kárbejelentő 2

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, K&H biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

K&H saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, K&H biztosító

Leírás: K&H saját kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, KÖBE biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

Köbe kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, KÖBE biztosító

Leírás: Köbe kárbejelentő

Autotal gépjármű kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: Autotal gépjármű kárbejelentő

Dekra kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: Dekra kárbejelentő

ExpertUnio kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: ExpertUnio kárbejelentő

POSTA saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: POSTA saját kárbejelentő

POSTA saját kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, MAGYAR POSTA biztosító

Leírás: POSTA saját kárbejelentő

Signal biztosí­tó gépjármű felelőségbiztosí­tás adatközlő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, SIGNAL biztosító

Leírás: Signal biztosí­tó gépjármű felelőségbiztosí­tás adatközlő

Tir biztosí­tó kárbejelentés

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, TIR biztosító

Leírás: Tir biztosí­tó kárbejelentés

Union biztosí­tó kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, UNION biztosító

Leírás: Union biztosí­tó kárbejelentő

Uniqa biztosí­tó kárbejelentő

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok, UNIQA biztosító

Leírás: Uniqa biztosí­tó kárbejelentő

Eredetiség vizsgálat dí­j visszafizetési kérelem

Kategória: Gépjárműipari Nyomtatványok

Leírás: A műszaki vizsga részeként kifizetett eredetiségvizsga dí­j visszafizetésére szerkesztett nyomtatvány.

Elektronikus hí­vásrészletező vodafone

Kategória: Vodafone

Leírás: Elektronikus hí­vásrészletező vodafone

Felhatalmazás csoportos beszedési megbizás teljesitésére

Kategória: Vodafone

Leírás: Felhatalmazás csoportos beszedési megbizás teljesitésére

Imei tiltás kérelem

Kategória: Vodafone

Leírás: Imei tiltás kérelem

Imei tiltás kérelem

Kategória: Vodafone

Leírás: Imei tiltás kérelem

Lemondó nyilatkozat

Kategória: Vodafone

Leírás: Lemondó nyilatkozat

Szerződésbontási kérelem

Kategória: Vodafone

Leírás: Szerződésbontási kérelem

Visszakapcsolási nyilatkozat

Kategória: Vodafone

Leírás: Visszakapcsolási nyilatkozat

wireless office megrendelő

Kategória: Vodafone

Leírás: wireless office megrendelő

Aláí­rási cí­mpéldány

Kategória: Vállalkozásoknak

Leírás: Használható minden vállalkozás részére.

Egyéni vállalkozó részére adatlap

Kategória: Vállalkozásoknak

Leírás: Egyéni vállalkozó számára kitöltendő adatlap. Nyilatkozat arról, volt-e illetve jelenleg tagja-e hivatalos állománynak, rendelkezik-e személy- vagyonőr, biztonságtechnikai tervező-szerelő vagy magánnyomozói igazolvánnyal. A dokumentum csak minta, ügyintézésre nem használható!

Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére

Kategória: ELMŰ

Leírás: Felhatalmazás csoportos beszedési megbí­zás teljesí­tésére

Bejelntő számlázási mód váltáshoz

Kategória: ELMŰ

Leírás: Bejelntő számlázási mód váltáshoz

Igénybejelentő locsolási célú mellékví­zmérő telepí­téséhez

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: Igénybejelentő locsolási célú mellékví­zmérő telepí­téséhez

Használatbavételi hozzájárulás kérelem

Kategória: Fővárosi csatornázási művek

Leírás: Használatbavételi hozzájárulás kérelem

Átadás,átvételi nyilatkozat

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Átadás,átvételi nyilatkozat

Épí­tési engedélyhez igénylőlap

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Épí­tési engedélyhez igénylőlap

Fogyasztás szüneteltetése

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Fogyasztás szüneteltetése

Havi diktálás megállapodás

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Havi diktálás megállapodás

Meghatalmazás

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Meghatalmazás

Megrendelés gázszolgáltatás visszakapcsolására

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: Megrendelés gázszolgáltatás visszakapcsolására

kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé fogyatékkal élőknek

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé fogyatékkal élőknek

kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé szociális alapon

Kategória: Fővárosi Gázművek

Leírás: kérelem védendő fogyasztó nyilvántartásba vétele közé szociális alapon

locsolási csomag

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: locsolási csomag

ví­zmegrendelő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: ví­zmegrendelő

Fürdőví­zmegrendelő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Fürdőví­zmegrendelő

nyilatkozat mellékmérő cseréjéről

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: nyilatkozat mellékmérő cseréjéről

szerződés az elkülöní­tett ví­zhasználat...

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: szerződés az elkülöní­tett ví­zhasználat...

Elvi nyilatkozat igénybejelentő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Elvi nyilatkozat igénybejelentő

nyilatkozat házilagos kivitelezésről

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: nyilatkozat házilagos kivitelezésről

Locsolási ví­zmérő szerelési terv igénybejelentő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Locsolási ví­zmérő szerelési terv igénybejelentő

Ikerví­zmérő

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ikerví­zmérő kérelem

szolgáltatás szerződés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: szolgáltatás szerződés

Ví­zmérő kivitelező nyilatkozat

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zmérő kivitelező nyilatkozat

Locsolási

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Locsolási

mellékmérő dí­jmegosztási szerződés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: mellékmérő dí­jmegosztási szerződés

mellékmérős dí­jmegosztási szerződés megszűntetése

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: mellékmérős dí­jmegosztási szerződés megszűntetése

megrendelés ví­zbekötés megszűntetéséhez

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: megrendelés ví­zbekötés megszűntetéséhez

Igénybejelentő mellékmérő szerelési terv jóváhagyásához

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Igénybejelentő mellékmérő szerelési terv jóváhagyásához

Ví­zművek reklamáció

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek reklamáció

Ví­zművek szolgáltatás bejelentés

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek szolgáltatás bejelentés

Ví­zművek tervjóváhagyás

Kategória: Fővárosi Vízművek

Leírás: Ví­zművek tervjóváhagyás

Adatközlő cascohoz signal biztosí­tó

Kategória: SIGNAL biztosító

Leírás: Adatközlő cascohoz signal biztosí­tó

Feljelentés minta

Kategória: Önkormányzat VII.KER

Leírás: Feljelentés minta

Egészségügyi szolg.

Kategória: Önkormányzat VII.KER

Leírás: Egészségügyi szolg.

Europass Angol nyelvű önéletrajz minta

Kategória: Önéletrajzok

Leírás: Az Európai Unióban egységes formátum.